Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9 Professioneel kader

Auteurs: M. van der Burgt, E.J. van Mechelen-Gevers

Gepubliceerd in: Preventie en gezondheidsbevordering door paramedici

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

» Gezondheidsbevordering en preventie kent behalve een ethische en beroepsinhoudelijke context ook een beleids- en financieel kader. De ethische context wordt bepaald door afwegingen op basis van ethische principes ‘geen kwaad doen’, ‘weldoen’, ‘rechtvaardigheid’ en ‘autonomie’. Het beroepsinhoudelijk kader wordt bepaald door het beroepsprofiel, het type organisatie waarin de professional werkt en de doelstellingen van de organisatie. Beleid van de eigen en andere organisatie(s) en overheidsbeleid stellen kaders waarbinnen een voorstel voor een activiteit moet passen om uitgevoerd te kunnen worden. De kaders zijn richtinggevend. Het is belangrijk om daarbinnen te zoeken naar mogelijkheden door aan te sluiten bij prioriteiten. De ggd beschikt over veel informatie over gezondheidsbevorderingsactiviteiten en -prioriteiten in de regio. Tot slot vormt de financiering een essentieel kader. Activiteiten moeten binnen een budget uitgevoerd worden. Bijdragen aan financiering kunnen komen uit de reguliere begroting, (project)subsidie en sponsoring. Soms vergoedt een zorgverzekeraar de kosten van bewezen effectieve ‘preventieproducten’.