Skip to main content
Top

2009 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9 Botsing van premoderne en moderne waarden

Auteurs : Prof. dr. David Pinto, Hans van Doremalen

Gepubliceerd in: Conflicthantering en diversiteit

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De bron van de botsing tussen premoderne en moderne waarden is de kloof tussen westerse (g-structuur) en niet-westerse (f-structuur) omgangsregels en gedragscodes. De vermenging van deze structuren heeft er de laatste decennia voor gezorgd dat Nederland radicaal veranderd is. Er is een kloof tussen moderne en premoderne mensen in denken en doen. Bereidheid om met elkaar om te gaan is niet voldoende om de kloof te dichten; de verschillen zijn te groot.
Dat de ene persoon meer tot een f- en de ander meer tot een g-structuur behoort, is afhankelijk van vier factoren: welvaart, religie, sociaal milieu en individu. Meer f betekent tevens meer collectieve identiteit, wat betekent dat de groep (en niet het individu) centraal staat. De gevolgen hiervan voor gedrag en beleving zijn een extern (in plaats van intern) referentiekader voor goed en kwaad, motivatie door de groep, bijna alles is persoonlijk, de nadruk ligt meer op relatie en vorm en minder op inhoud, en het hoogste streven is eer en niet zelfontplooiing. De gevolgen van deze verschillen maken dat de (overbekende) piramide van Maslow wel voor de westers georiënteerde mens (g) kan gelden maar niet voor de gehele mensheid.
Voetnoten
1
Arab human development report (UNDP, 2002).
 
2
de Volkskrant, 28 september 2002.
 
3
de Volkskrant, 19 oktober 2002.
 
4
NRC-Handelsblad, 20 september 2002.
 
Metagegevens
Titel
9 Botsing van premoderne en moderne waarden
Auteurs
Prof. dr. David Pinto
Hans van Doremalen
Copyright
2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9319-0_10