Skip to main content
Top

2011 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8 Wegraking

Auteurs : T.O.H. de Jongh, J.G. van Dijk

Gepubliceerd in: Diagnostiek van alledaagse klachten

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De diagnostiek van flauwvallen is moeilijk, omdat de arts slechts zelden bij een aanval aanwezig is. Een zorgvuldige (hetero)anamnese is daarom extra belangrijk. Met behulp van de anamnese en lichamelijk onderzoek kan een groep patiënten worden geselecteerd waarbij een ernstige oorzaak erg onwaarschijnlijk is. Vaak spelen verschillende uitlokkende momenten een rol. Het kan zinvol zijn hiernaar verder onderzoek te doen.
Uitgebreid aanvullend onderzoek bij een wegraking van onbekende oorsprong is zelden zinvol. Het levert meestal ook geen diagnose op en wel veel vals-positieve uitslagen. Indien bij ouderen geen duidelijke oorzaak wordt gevonden, kan het wel zinvol zijn te zoeken naar een cardiale oorzaak, aangezien deze duidelijk van invloed is op de prognose.1
Omdat bij de meeste patiënten in de huisartspraktijk geen uitgebreid onderzoek zal worden verricht, is aandacht voor mogelijke alarmsymptomen extra belangrijk.
Literatuur
1.
go back to reference European Society of Cardiology (ESC). Guidelines for the diagnosis and management of syncope (version 2009). Eur Heart J 2009;30:2631-71. European Society of Cardiology (ESC). Guidelines for the diagnosis and management of syncope (version 2009). Eur Heart J 2009;30:2631-71.
2.
go back to reference Olde Nordkamp LRA, Dijk N van, Ganzeboom KS, Reitsma JB, Luitse JSK, Dekker LCR et al. Syncope prevalence in the ED compared to the general practice and population: a strong selection process. Am J Emerg Med 2009;27:271-9. Olde Nordkamp LRA, Dijk N van, Ganzeboom KS, Reitsma JB, Luitse JSK, Dekker LCR et al. Syncope prevalence in the ED compared to the general practice and population: a strong selection process. Am J Emerg Med 2009;27:271-9.
3.
go back to reference Ganzeboom KS, Colman N, Reitsma JB, et al. Prevalence and triggers for syncope in medical students. Am J Cardiol 2003;91:1006-8. Ganzeboom KS, Colman N, Reitsma JB, et al. Prevalence and triggers for syncope in medical students. Am J Cardiol 2003;91:1006-8.
4.
go back to reference Lieshout JJ van, Wieling W, Karemaker JM. De vasovagale reactie. Ned Tijdschr Geneeskd 1993;137:989-95. Lieshout JJ van, Wieling W, Karemaker JM. De vasovagale reactie. Ned Tijdschr Geneeskd 1993;137:989-95.
5.
go back to reference Meyer MD, Handler J. Evaluation of the patient with syncope: an evidence based report. Emergency medicine clinics of North America 1999;17(1):189-201. Meyer MD, Handler J. Evaluation of the patient with syncope: an evidence based report. Emergency medicine clinics of North America 1999;17(1):189-201.
6.
go back to reference Soteriades ES, Evans JC, Larson MG, et al. Incidence and prognosis of syncope. N Engl J Med 2002;347(12):878-85. Soteriades ES, Evans JC, Larson MG, et al. Incidence and prognosis of syncope. N Engl J Med 2002;347(12):878-85.
7.
go back to reference Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Bussum: Coutinho, 1998. Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Bussum: Coutinho, 1998.
8.
go back to reference Lisdonk EH van de, Bosch WJHM van den, Lagro-Jansen ALM, Schers HJ. (red). Ziekten in de huisartspraktijk. 5e dr. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2008. Lisdonk EH van de, Bosch WJHM van den, Lagro-Jansen ALM, Schers HJ. (red). Ziekten in de huisartspraktijk. 5e dr. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2008.
9.
go back to reference Dijk N van, Harms MPM, Wieling W. Drie patiënten met niet herkende orthostatische intolerantie. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144(6):249-53. Dijk N van, Harms MPM, Wieling W. Drie patiënten met niet herkende orthostatische intolerantie. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144(6):249-53.
10.
go back to reference Dijk JG, Thijs RD, Benditt DG, Wieling W. A guide to disorders causing transient loss of consciousness: focus on syncope. Nat Rev Neurol 2009;5:438-48. Dijk JG, Thijs RD, Benditt DG, Wieling W. A guide to disorders causing transient loss of consciousness: focus on syncope. Nat Rev Neurol 2009;5:438-48.
11.
go back to reference Wieling W, Ganzeboom KS, Krediet CTP, et al. Initiële strategie bij wegrakingen: het belang van de anamnese. Ned Tijdschr Geneeskd 2003;147(18):849-53. Wieling W, Ganzeboom KS, Krediet CTP, et al. Initiële strategie bij wegrakingen: het belang van de anamnese. Ned Tijdschr Geneeskd 2003;147(18):849-53.
12.
go back to reference Sheldon R, Rose S, Ritchie D, et al. Historical criteria that distinguish syncope from seizures. J Am Coll Card 2002;40:145-8. Sheldon R, Rose S, Ritchie D, et al. Historical criteria that distinguish syncope from seizures. J Am Coll Card 2002;40:145-8.
13.
go back to reference Graham LA, Kenny RA. Clinical characteristics of patients with vasovagal reactions presenting as unexplained syncope. Europace 2001;3:141-6. Graham LA, Kenny RA. Clinical characteristics of patients with vasovagal reactions presenting as unexplained syncope. Europace 2001;3:141-6.
14.
go back to reference Thijs R. Syncope an integrative physiological approach. Proefschrift. Leiden: LUMC, 2008. Thijs R. Syncope an integrative physiological approach. Proefschrift. Leiden: LUMC, 2008.
15.
go back to reference Linzer M, Yang EH, Estes NA 3rd, et al. Diagnosing syncope. Part 1: Value of history, physical examination and electrocardiography. Clinical Efficacy Assessment Project of the American College of Physicians. Ann Intern Med 1997 June 15;126(12):989-96. Linzer M, Yang EH, Estes NA 3rd, et al. Diagnosing syncope. Part 1: Value of history, physical examination and electrocardiography. Clinical Efficacy Assessment Project of the American College of Physicians. Ann Intern Med 1997 June 15;126(12):989-96.
16.
go back to reference CBO-richtlijn Hoge bloeddruk. Utrecht: CBO kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg, 2000. CBO-richtlijn Hoge bloeddruk. Utrecht: CBO kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg, 2000.
17.
go back to reference Vlek ALM, Jansen PAF. Orthostatische hypotensie; de rol van antihypertensiva. Ned Tijdschr Geneeskd 2006;9(2):24-8. Vlek ALM, Jansen PAF. Orthostatische hypotensie; de rol van antihypertensiva. Ned Tijdschr Geneeskd 2006;9(2):24-8.
18.
go back to reference Alboni P, Brignole M, Menozzi C, et al. Diagnostic value of history in patients with syncope with or without heart disease. J Am Coll Cardiol 2001;37:1921-8. Alboni P, Brignole M, Menozzi C, et al. Diagnostic value of history in patients with syncope with or without heart disease. J Am Coll Cardiol 2001;37:1921-8.
19.
go back to reference Wilde AA, Langen IM. From gene tot disease; ion channel proteins and the long QT syndrome. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144:2205-7. Wilde AA, Langen IM. From gene tot disease; ion channel proteins and the long QT syndrome. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144:2205-7.
20.
go back to reference Dijk JG van. Conditions that mimic syncope. In: Benditt DG, Blanc JJ, Brignole M, et al (eds). The evaluation and treatment of syncope: a handbook for clinical practice. Oxford: Blackwell/Futura, 2003. Dijk JG van. Conditions that mimic syncope. In: Benditt DG, Blanc JJ, Brignole M, et al (eds). The evaluation and treatment of syncope: a handbook for clinical practice. Oxford: Blackwell/Futura, 2003.
21.
go back to reference Kapoor WN, Fortunato M, Hanusa BH, Schilberg HC. Psychiatric illnesses in patients with syncope. Am J Med 1995;99:505-12. Kapoor WN, Fortunato M, Hanusa BH, Schilberg HC. Psychiatric illnesses in patients with syncope. Am J Med 1995;99:505-12.
22.
go back to reference Binsbergen JJ van, Verhoeven S, Bentum STB van, et al. NHG-Standaard TIA. Huisarts Wet 2004;47(10):458-67. Binsbergen JJ van, Verhoeven S, Bentum STB van, et al. NHG-Standaard TIA. Huisarts Wet 2004;47(10):458-67.
23.
go back to reference Cruishank DP, Hays PM. Maternal physiology in pregnancy. In: Gabbe SG, Niebyl JR, Simpson JL (eds). Obstetrics: normal and problem pregnancies. 2nd ed. New York: Churchill Livingstone, 1991:125-46. Cruishank DP, Hays PM. Maternal physiology in pregnancy. In: Gabbe SG, Niebyl JR, Simpson JL (eds). Obstetrics: normal and problem pregnancies. 2nd ed. New York: Churchill Livingstone, 1991:125-46.
24.
go back to reference Brignole M, Ungar A, Casagrabde I, Guliza M, Lunati M, Ammirati F et al. Prospective multicentre systematic guideline-based management of patients referred to the Syncope Units of general hospitals. Europace 2010;12:109-18. Brignole M, Ungar A, Casagrabde I, Guliza M, Lunati M, Ammirati F et al. Prospective multicentre systematic guideline-based management of patients referred to the Syncope Units of general hospitals. Europace 2010;12:109-18.
25.
go back to reference Mendu ML, Mc Avay G. Yield of diagnostic tests in evaluation of syncopal periods in older patients. Arch Intern Med 2009;169:1269-305. Mendu ML, Mc Avay G. Yield of diagnostic tests in evaluation of syncopal periods in older patients. Arch Intern Med 2009;169:1269-305.
26.
go back to reference Sloane P, Linzer M, Pontinen M, et al. Clinical significance of a dizziness history in medical patients with syncope. Arch Int Med 1991;151:1625-8. Sloane P, Linzer M, Pontinen M, et al. Clinical significance of a dizziness history in medical patients with syncope. Arch Int Med 1991;151:1625-8.
27.
go back to reference Brignole M, Alboni P, Benditt D, et al. Guidelines on management (diagnosis and treatment) of syncope. Eur Heart J 2001;22:1256-1306. Brignole M, Alboni P, Benditt D, et al. Guidelines on management (diagnosis and treatment) of syncope. Eur Heart J 2001;22:1256-1306.
28.
go back to reference Martin G, Adams S, Martin HG, et al. Prospective evaluation of syncope. Ann Emerg Med 1984;13:499-504. Martin G, Adams S, Martin HG, et al. Prospective evaluation of syncope. Ann Emerg Med 1984;13:499-504.
29.
go back to reference Romkes JH, Froger CL, Wever EFD, Westerhof PW. Wegrakingen: epileptische aanval of syncope? Een prospectief onderzoek. Ned Tijdschr Geneeskd 1997;141(19):950-3. Romkes JH, Froger CL, Wever EFD, Westerhof PW. Wegrakingen: epileptische aanval of syncope? Een prospectief onderzoek. Ned Tijdschr Geneeskd 1997;141(19):950-3.
30.
go back to reference Kapoor W. Evaluation and outcome of patients with syncope. Medicine 1990;69:160-75. Kapoor W. Evaluation and outcome of patients with syncope. Medicine 1990;69:160-75.
31.
go back to reference Colman N, Nahm K, Dijk JG van, et al. Diagnostic value of history taking in reflex syncope. Clin Auton Res 2004;14 (suppl 1):1/37-1/44. Colman N, Nahm K, Dijk JG van, et al. Diagnostic value of history taking in reflex syncope. Clin Auton Res 2004;14 (suppl 1):1/37-1/44.
32.
go back to reference Hoefnagels WAJ, Padberg GW. Wegrakingen: epileptische aanval of syncope? Een prospectief onderzoek. Ned Tijdschr Geneeskd 1993;137(20):1002-6. Hoefnagels WAJ, Padberg GW. Wegrakingen: epileptische aanval of syncope? Een prospectief onderzoek. Ned Tijdschr Geneeskd 1993;137(20):1002-6.
33.
go back to reference Atkins D, Hanusa B, Sefcik T, et al. Syncope and orthostatic hypotension. Am J Med 1991;91:179-87. Atkins D, Hanusa B, Sefcik T, et al. Syncope and orthostatic hypotension. Am J Med 1991;91:179-87.
34.
go back to reference Linzer M, Yang EH, Estes, NA 3rd, et al. Diagnosing syncope. Part 2: Unexplained syncope. Clinical Efficacy Assessment Project of the American College of Physicians. Ann Intern Med 1997 Jul 1;127(1):76-86. Linzer M, Yang EH, Estes, NA 3rd, et al. Diagnosing syncope. Part 2: Unexplained syncope. Clinical Efficacy Assessment Project of the American College of Physicians. Ann Intern Med 1997 Jul 1;127(1):76-86.
35.
go back to reference Panhuyzen-Goedkoop NM, Crijns HJGM. Iatrogene collaps; is die te voorkomen. Ned Tijdschr Geneeskd 1997;141(6):27-37. Panhuyzen-Goedkoop NM, Crijns HJGM. Iatrogene collaps; is die te voorkomen. Ned Tijdschr Geneeskd 1997;141(6):27-37.
36.
go back to reference Kapoor WN, Smith MA, Miller NL. Upright tilt testing in evaluating syncope: a comprehensive literature review. Am J Med 1994;97:78-88. Kapoor WN, Smith MA, Miller NL. Upright tilt testing in evaluating syncope: a comprehensive literature review. Am J Med 1994;97:78-88.
37.
go back to reference Krumholz HM, Douglas PS, Goldman L, Waksmonski C. Clinical utility of transthoracic two-dimensional and Doppler echocardiography. J Am Coll Cardiol 1994;24:125-31. Krumholz HM, Douglas PS, Goldman L, Waksmonski C. Clinical utility of transthoracic two-dimensional and Doppler echocardiography. J Am Coll Cardiol 1994;24:125-31.
38.
go back to reference Brown AP, Dawkins KD, Davies JG. Detection of arrhythmias: use of a patient-activated ambulatory electrocardiogram device with a solid-state memory loop. Br Heart J 1987;58:251-3. Brown AP, Dawkins KD, Davies JG. Detection of arrhythmias: use of a patient-activated ambulatory electrocardiogram device with a solid-state memory loop. Br Heart J 1987;58:251-3.
Metagegevens
Titel
8 Wegraking
Auteurs
T.O.H. de Jongh
J.G. van Dijk
Copyright
2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8364-1_9