Skip to main content
Top

2006 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8 Communicatie en teamwork

Auteurs : A. Molendijk, J.J.E. van Everdingen, S. Molenaar

Gepubliceerd in: Praktijkboek patiëntveiligheid

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Medische zorg wordt jaarlijks complexer. Hoe gecompliceerder de zorg, hoe meer overdrachtmomenten en zorgverleners, hoe groter de kans op miscommunicatie met als gevolg ongewenste gebeurtenissen met schadelijke gevolgen. Zorgprocessen staan of vallen met een goed verlopende communicatie tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiënten. Communicatie, samenwerking en effectiviteit zijn begrippen die nauw met elkaar verbonden zijn. Wanneer de communicatie en de samenwerking niet goed verlopen, dan heeft dit direct invloed op de effectiviteit, de doelmatigheid en de veiligheid van de patiëntenzorg.
Literatuur
1.
go back to reference Gezondheidsraad. Medisch handelen op een tweesprong. Den Haag: Gezondheidsraad, 1991. Gezondheidsraad. Medisch handelen op een tweesprong. Den Haag: Gezondheidsraad, 1991.
2.
3.
go back to reference Slot HMJ., Schellekens WMLCM, Dillmann RJM, Everdingen JJE van. Ontwikkelingen in professioneel kwaliteitsbeleid. Medisch specialistische zorg. Alkmaar: Mediforum, 2005. Slot HMJ., Schellekens WMLCM, Dillmann RJM, Everdingen JJE van. Ontwikkelingen in professioneel kwaliteitsbeleid. Medisch specialistische zorg. Alkmaar: Mediforum, 2005.
4.
go back to reference Metz JCM et al. Raamplan Artsopleiding 1994: Eindtermen van de artsenopleiding. Nijmegen, 1994. Metz JCM et al. Raamplan Artsopleiding 1994: Eindtermen van de artsenopleiding. Nijmegen, 1994.
5.
go back to reference Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Medisch specialistische zorg in de toekomst. Zoetermeer: rvz, 2001. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Medisch specialistische zorg in de toekomst. Zoetermeer: rvz, 2001.
6.
go back to reference Haes JCJM de, Hoos AM, Everdingen JJE van (red.). Communiceren met patiënten. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2004. Haes JCJM de, Hoos AM, Everdingen JJE van (red.). Communiceren met patiënten. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2004.
7.
go back to reference Ong LML, Haes JCJM de, Hoos AM, Lammes FB. Doctor-patient communication: a review of the literature. Soc Sci Med 1995;40:903–18.CrossRefPubMed Ong LML, Haes JCJM de, Hoos AM, Lammes FB. Doctor-patient communication: a review of the literature. Soc Sci Med 1995;40:903–18.CrossRefPubMed
8.
go back to reference Knox GE, Simpson KR, Garite TJ. High reliability perinatal units: an approach to the prevention of patient injury and medical malpractice claims. jhrm 1999;19:24–32. Knox GE, Simpson KR, Garite TJ. High reliability perinatal units: an approach to the prevention of patient injury and medical malpractice claims. jhrm 1999;19:24–32.
9.
go back to reference Baggs JG, Ryan SA, Phelps CE, Richeson JF, Johnson JE. Heart and lung 1992;21:18–24. Baggs JG, Ryan SA, Phelps CE, Richeson JF, Johnson JE. Heart and lung 1992;21:18–24.
10.
go back to reference Young GJ, Chams MP, Daley J, Forbes MG, Henderson W. Khuri SF. Health Care Manage Rev 1997;22:72–81.CrossRefPubMed Young GJ, Chams MP, Daley J, Forbes MG, Henderson W. Khuri SF. Health Care Manage Rev 1997;22:72–81.CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
8 Communicatie en teamwork
Auteurs
A. Molendijk
J.J.E. van Everdingen
S. Molenaar
Copyright
2006
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1100-2_8