Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8 Andere vormen van onderzoek

Auteurs : Anneke de Jong, Lieven De Maesschalck

Gepubliceerd in: Inleiding wetenschappelijk onderzoek voor het gezondheidsonderwijs

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Naast de klassieke vormen van kwantitatief en kwalitatief onderzoek bestaan er ook mengvormen, waarin beide methoden kunnen worden gebruikt onder de vlag van een verzamelbegrip dat een richting aanduidt. Dit wordt gedaan in situaties waarin sprake is van een groot aantal variabelen tegelijkertijd rondom het ontstaan en zich ontwikkelen van een complex verschijnsel of fenomeen. Dit heet ook wel intensief onderzoek.
Dit hoofdstuk bespreekt achtereenvolgens actieonderzoek, het Delphi-onderzoek, de casestudy, evaluatieonderzoek en implementatieonderzoek. Het betreft hier steeds vormen van wetenschappelijk praktijkonderzoek, waarbij de doelstelling bepaalt welke wetenschappelijke onderzoeksmethoden voor dat doel in aanmerking komen. Bij evaluatieonderzoek gaat dit hoofdstuk vooral in op de responsieve analyse. Bij implementatieonderzoek wordt duidelijk waarom dat geen evaluatieonderzoek is (want dat richt zich op outcome en procesverloop), maar onderzoek dat een theoretische verklaring zoekt voor het feit dat bestaande kennis maar zo moeizaam wordt omgezet naar de praktijk van alledag.
Literatuur
go back to reference Abma, T.A. (1996), Responsief evalueren: Discoursen, controversen en allianties in het postmoderne. Proefschrift, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam. Abma, T.A. (1996), Responsief evalueren: Discoursen, controversen en allianties in het postmoderne. Proefschrift, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam.
go back to reference Boog, B., D. van der Meer & L. Polstra, ‘Handelingsonderzoek: hoe doe je dat?’ In: F. Wester, A. Smaling & L. Mulder (red.) (2000), Praktijkgericht kwalitatief onderzoek. Coutinho, Bussum, hoofdstuk 7, pp. 139-154. Boog, B., D. van der Meer & L. Polstra, ‘Handelingsonderzoek: hoe doe je dat?’ In: F. Wester, A. Smaling & L. Mulder (red.) (2000), Praktijkgericht kwalitatief onderzoek. Coutinho, Bussum, hoofdstuk 7, pp. 139-154.
go back to reference Boog, B. (2003), ‘The emancipatory character of action research, its history and the present state of the art’. In: Journal of Community & Applied Social Psychology, nr. 13, pp. 426-438. CrossRef Boog, B. (2003), ‘The emancipatory character of action research, its history and the present state of the art’. In: Journal of Community & Applied Social Psychology, nr. 13, pp. 426-438. CrossRef
go back to reference Confrey, J., J. Castro-Filho & J. Wilhelm (2000), ‘Implementation research as a means to link systematic reform and applied psychology in mathematics education’. In: Educational Psychologist 35, nr. 3, pp. 179-191. CrossRef Confrey, J., J. Castro-Filho & J. Wilhelm (2000), ‘Implementation research as a means to link systematic reform and applied psychology in mathematics education’. In: Educational Psychologist 35, nr. 3, pp. 179-191. CrossRef
go back to reference Denzin, N.K. & Y.S. Lincoln (1994), Handbook of qualitative research. Sage, London. Denzin, N.K. & Y.S. Lincoln (1994), Handbook of qualitative research. Sage, London.
go back to reference Dijk, J. van, M. de Goede, H. ‘t Hart e.a. (1991), Onderzoeken en veranderen: Methoden van praktijkonderzoek. Stenfert Kroese, Leiden/Antwerpen. Dijk, J. van, M. de Goede, H. ‘t Hart e.a. (1991), Onderzoeken en veranderen: Methoden van praktijkonderzoek. Stenfert Kroese, Leiden/Antwerpen.
go back to reference Grol, R. & Wensing, M. (2006), Implementatie: Effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Elsevier gezondheidszorg, Maarssen. Grol, R. & Wensing, M. (2006), Implementatie: Effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Elsevier gezondheidszorg, Maarssen.
go back to reference Guba, E.G. & Y.S. Lincoln (1998), Fourth Generation Evaluation. Sage Publications, Thousand Oaks (CA). Guba, E.G. & Y.S. Lincoln (1998), Fourth Generation Evaluation. Sage Publications, Thousand Oaks (CA).
go back to reference Hart, E. & M. Bond (1995), Action research for health and social care: A guide to practice. Open University Press, Buckingham. Hart, E. & M. Bond (1995), Action research for health and social care: A guide to practice. Open University Press, Buckingham.
go back to reference Hockley, J. & K. Froggatt (2006), ‘The development of palliative care knowledge in care homes for older people: the place of action research’. In: Palliative Medicine, nr. 20, pp. 835-843. Hockley, J. & K. Froggatt (2006), ‘The development of palliative care knowledge in care homes for older people: the place of action research’. In: Palliative Medicine, nr. 20, pp. 835-843.
go back to reference Holloway, I. & S. Wheeler (1996), Qualitative research for nurses. Blackwell Science Ltd, Oxford. Holloway, I. & S. Wheeler (1996), Qualitative research for nurses. Blackwell Science Ltd, Oxford.
go back to reference Hutjes, J. (2000), ‘De casestudy als strategie in het toegepast onderzoek’. In: F. Wester, A. Smaling & L. Mulder (red.), Praktijkgericht kwalitatief onderzoek. Coutinho, Bussum, hoofdstuk 3, pp. 63-84. Hutjes, J. (2000), ‘De casestudy als strategie in het toegepast onderzoek’. In: F. Wester, A. Smaling & L. Mulder (red.), Praktijkgericht kwalitatief onderzoek. Coutinho, Bussum, hoofdstuk 3, pp. 63-84.
go back to reference Jong, A. de & M. Plas (2006), ‘Vanuit het netwerk: stimuleren van wetenschappelijke praktijkvoering: de casestudy helpt’. In: Verpleegkunde 21, nr. 4, pp. 294-296. Jong, A. de & M. Plas (2006), ‘Vanuit het netwerk: stimuleren van wetenschappelijke praktijkvoering: de casestudy helpt’. In: Verpleegkunde 21, nr. 4, pp. 294-296.
go back to reference Linde, H. van der, Ch.J. Hofstad, J. van Limbeek, K. Postema & J.H.B. Geertzen (2005), ‘Use of the Delphi Technique for developing national clinical guidelines for prescription of lower-limb prostheses’. In: Journal of Rehabilitation Research & Development 42, nr. 5, pp. 693-704. CrossRef Linde, H. van der, Ch.J. Hofstad, J. van Limbeek, K. Postema & J.H.B. Geertzen (2005), ‘Use of the Delphi Technique for developing national clinical guidelines for prescription of lower-limb prostheses’. In: Journal of Rehabilitation Research & Development 42, nr. 5, pp. 693-704. CrossRef
go back to reference Linge, R. van (2006), Innoveren in de gezondheidszorg. Theorie, praktijk en onderzoek. Elsevier gezondheidszorg, Maarssen. Linge, R. van (2006), Innoveren in de gezondheidszorg. Theorie, praktijk en onderzoek. Elsevier gezondheidszorg, Maarssen.
go back to reference LoBiondo-Wood, G. & J. Haber (1994), Nursing research-methods: Critical appraisal and utilization. Mosby, St. Louis. LoBiondo-Wood, G. & J. Haber (1994), Nursing research-methods: Critical appraisal and utilization. Mosby, St. Louis.
go back to reference Meijel, B. van, C. Gamel, B. van Swieten-Duijfjes & M.H.F. Grypdonck (2004), ‘The development of evidence-based nursing interventions: methodological considerations’. In: Journal of Advanced Nursing 48, nr. 1, pp. 84-92. CrossRefPubMed Meijel, B. van, C. Gamel, B. van Swieten-Duijfjes & M.H.F. Grypdonck (2004), ‘The development of evidence-based nursing interventions: methodological considerations’. In: Journal of Advanced Nursing 48, nr. 1, pp. 84-92. CrossRefPubMed
go back to reference Miles, M.B. & A.M. Huberman (1994), Qualitative data analysis. Sage Publications, Thousand Oaks (CA). Miles, M.B. & A.M. Huberman (1994), Qualitative data analysis. Sage Publications, Thousand Oaks (CA).
go back to reference Murchland, S. & W. Wake-Dyster (2006), ‘Resource allocation for community-based therapy’. In: Disability and Rehabilitation 28, nr. 22, pp. 1425-1432. CrossRefPubMed Murchland, S. & W. Wake-Dyster (2006), ‘Resource allocation for community-based therapy’. In: Disability and Rehabilitation 28, nr. 22, pp. 1425-1432. CrossRefPubMed
go back to reference Polit, D.F. & B.P. Hungler (1999), Nursing research. J.B. Lippincott, Philadelphia. Polit, D.F. & B.P. Hungler (1999), Nursing research. J.B. Lippincott, Philadelphia.
go back to reference Powell, C. (2003), ‘Early indicators of child abuse and neglect: a multi-professional Delphi Study’. In: Child abuse Review 12, pp. 25-40. CrossRef Powell, C. (2003), ‘Early indicators of child abuse and neglect: a multi-professional Delphi Study’. In: Child abuse Review 12, pp. 25-40. CrossRef
go back to reference Rolfe, G. (1998), ‘The theory-practice gap in nursing: from research-based practice to practitioner-based research’. In: Journal of Advanced Nursing 28, nr. 3, pp. 672-679. CrossRefPubMed Rolfe, G. (1998), ‘The theory-practice gap in nursing: from research-based practice to practitioner-based research’. In: Journal of Advanced Nursing 28, nr. 3, pp. 672-679. CrossRefPubMed
go back to reference Rycroft-Malone, J. (2004), ‘The PARIHS framework: a framework for guiding the implementation of evidence-based practice’. In: Journal of Nursing Care Quality 19, nr. 4, pp. 297-304. CrossRefPubMed Rycroft-Malone, J. (2004), ‘The PARIHS framework: a framework for guiding the implementation of evidence-based practice’. In: Journal of Nursing Care Quality 19, nr. 4, pp. 297-304. CrossRefPubMed
go back to reference Sanders, D. & A. Haynes (2006), ‘Implementation research is needed to achieve international health goals’. In: PLoS Med 3, nr. 6, e186. DOI: 10.1371/journal.pmed.0030186. CrossRefPubMedPubMedCentral Sanders, D. & A. Haynes (2006), ‘Implementation research is needed to achieve international health goals’. In: PLoS Med 3, nr. 6, e186. DOI: 10.1371/journal.pmed.0030186. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Swanborn, P.G. (1996), Case-study’s. Wat, wanneer en hoe. Boom, Meppel. Swanborn, P.G. (1996), Case-study’s. Wat, wanneer en hoe. Boom, Meppel.
go back to reference Thompson, C., D. McCaughan, N. Cullum e.a. (2001), ‘The accessibility of research-based knowledge for nurses in United Kingdom acute care settings’. In: Journal of Advanced Nursing 36, nr. 1, pp. 11-22. CrossRefPubMed Thompson, C., D. McCaughan, N. Cullum e.a. (2001), ‘The accessibility of research-based knowledge for nurses in United Kingdom acute care settings’. In: Journal of Advanced Nursing 36, nr. 1, pp. 11-22. CrossRefPubMed
go back to reference Visentin, K., T. Koch & D. Kralik (2006), ‘Adolescents with type 1 diabetes: transition between diabetes services’. In: Journal of Clinical Nursing 15, pp. 761-769. CrossRefPubMed Visentin, K., T. Koch & D. Kralik (2006), ‘Adolescents with type 1 diabetes: transition between diabetes services’. In: Journal of Clinical Nursing 15, pp. 761-769. CrossRefPubMed
go back to reference Wester, F., A. Smaling & L. Mulder (red.) (2000), Praktijkgericht kwalitatief onderzoek. Coutinho, Bussum. Wester, F., A. Smaling & L. Mulder (red.) (2000), Praktijkgericht kwalitatief onderzoek. Coutinho, Bussum.
Metagegevens
Titel
8 Andere vormen van onderzoek
Auteurs
Anneke de Jong
Lieven De Maesschalck
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1276-4_8