Skip to main content
Top

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7h Decubitus en huidletsel

Auteur : Marlou Dorgelo

Gepubliceerd in: Klinisch redeneren bij ouderen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

  • Huidletsel is een verzamelnaam voor diverse vormen van huidbeschadiging, zoals decubitus, letsel door incontinentie, smetten en skin tears. Daarnaast zijn er huidziekten en -infecties die veel bij ouderen voorkomen, te weten herpes zoster, ulcus cruris en eczema nummulare. Sinds een aantal jaar daalt de prevalentie van decubitus (paragraaf 7h.1 en paragraaf 7h.2).
  • Bij normale veroudering van de huid worden de elasticiteit en de bloedtoevoer van de huid minder. De vermindering van de bloedtoevoer heeft een nadelige invloed op het herstelvermogen van de huid, waardoor een grotere kwetsbaarheid ontstaat. Hierdoor hebben ouderen een verhoogd risico op decubitus. De ernst van decubitus wordt geclassificeerd in vier categorieën (paragraaf 7h.3.1, tabel 7h.5).
  • De verschillen tussen incontinentieletsel en decubitus worden weergegeven in tabel 7h.6. De ernst van skin tears wordt geclassificeerd in vijf categorieën: 1a, 1b, 2a, 2b en 3 (paragraaf 7h.3.1, tabel 7h.7).
  • Externe en persoonlijke factoren bij huidproblemen (paragraaf 7h.4):
Literatuur
go back to reference Bakker, M. (2013). ProActive Nursing: klinische problematiek inzichtelijk. Observeren, ordenen, oordelen. Den Haag: Boom Lemma. Bakker, M. (2013). ProActive Nursing: klinische problematiek inzichtelijk. Observeren, ordenen, oordelen. Den Haag: Boom Lemma.
go back to reference Battersby, L. (2009). Exploring best practice in the management of skin tears in older people. Nursing Times, 105(16), 22–26.PubMed Battersby, L. (2009). Exploring best practice in the management of skin tears in older people. Nursing Times, 105(16), 22–26.PubMed
go back to reference Bergstrom, N., Braden, B., Laquzza, A. & Holman, V. (1987). The Braden scale for predicting pressure sore risk. Nursing Research, 36(4), 205–210.CrossRef Bergstrom, N., Braden, B., Laquzza, A. & Holman, V. (1987). The Braden scale for predicting pressure sore risk. Nursing Research, 36(4), 205–210.CrossRef
go back to reference Coleman, S., Gorecki, C., Nelson, E.A., Closs, S.J., Defloor, T., Halfens, R., e.a. (2013). Patient risk factors for pressure ulcer development: systematic review. International Journal of Nursing Studies, 50, 974–1003.CrossRef Coleman, S., Gorecki, C., Nelson, E.A., Closs, S.J., Defloor, T., Halfens, R., e.a. (2013). Patient risk factors for pressure ulcer development: systematic review. International Journal of Nursing Studies, 50, 974–1003.CrossRef
go back to reference Defloor, T., Herremans, A., Grypdonck, M., Schuijmer, J. De, Paquay, L., Schoonhoven, L., e.a. (2004). Herziening Belgische richtlijnen voor decubituspreventie. Brussel: Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. Defloor, T., Herremans, A., Grypdonck, M., Schuijmer, J. De, Paquay, L., Schoonhoven, L., e.a. (2004). Herziening Belgische richtlijnen voor decubituspreventie. Brussel: Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.
go back to reference Farage, A., Miller, K.W., Berardesca, E. & Maibach, H.I. (2009). Clinical implications of aging skin. American Journal of Clinical Dermatology, 10(2), 73–86.CrossRef Farage, A., Miller, K.W., Berardesca, E. & Maibach, H.I. (2009). Clinical implications of aging skin. American Journal of Clinical Dermatology, 10(2), 73–86.CrossRef
go back to reference Gorecki, C., Closs, J.S., Nixon, J. & Briggs, M. (2011). Patient-reported pressure ulcer pain: a mixed- methods systematic review. Journal of Pain and Symptom Management, 42(3), 443–459.CrossRef Gorecki, C., Closs, J.S., Nixon, J. & Briggs, M. (2011). Patient-reported pressure ulcer pain: a mixed- methods systematic review. Journal of Pain and Symptom Management, 42(3), 443–459.CrossRef
go back to reference Gray, M. (2010). Optimal management of incontinence-associated dermatitis in the elderly. American Journal of Clinical Dermatology, 11(3), 201–210.CrossRef Gray, M. (2010). Optimal management of incontinence-associated dermatitis in the elderly. American Journal of Clinical Dermatology, 11(3), 201–210.CrossRef
go back to reference Kruk, T. van der, Salentijn, C. & Schuurmans, M. (red.) (2007). Verpleegkundige zorgverlening aan ouderen. Utrecht: Lemma. Kruk, T. van der, Salentijn, C. & Schuurmans, M. (red.) (2007). Verpleegkundige zorgverlening aan ouderen. Utrecht: Lemma.
go back to reference Lopez, V., Dunk, A.M., Cubit, K., Parke, J., Larkin, D., Trudinger, M., e.a.; Joanna Briggs Institute (2011). Skin tear prevention and management among patients in the acute aged care and rehabilitation units in the Australian Capital Territory: a best practice implementation project. International Journal of Evidence Based Healthcare, 9(4), 429–434.CrossRef Lopez, V., Dunk, A.M., Cubit, K., Parke, J., Larkin, D., Trudinger, M., e.a.; Joanna Briggs Institute (2011). Skin tear prevention and management among patients in the acute aged care and rehabilitation units in the Australian Capital Territory: a best practice implementation project. International Journal of Evidence Based Healthcare, 9(4), 429–434.CrossRef
go back to reference Man, B. (2010). Challenging times for skin diseases and the elderly. British Journal of Community Nursing, 15(9), 427.CrossRef Man, B. (2010). Challenging times for skin diseases and the elderly. British Journal of Community Nursing, 15(9), 427.CrossRef
go back to reference Martini, F.H. & Bartholomew, E.F. (2012). Anatomie en fysiologie: een inleiding. Amsterdam: Pearson Education Benelux. Martini, F.H. & Bartholomew, E.F. (2012). Anatomie en fysiologie: een inleiding. Amsterdam: Pearson Education Benelux.
go back to reference NVDV (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) (2005). Richtlijn Diagnostiek en behandeling van het ulcus cruris venosum. Utrecht. NVDV (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) (2005). Richtlijn Diagnostiek en behandeling van het ulcus cruris venosum. Utrecht.
go back to reference Pancorbo-Hidalgo, P.L., Garcia-Fernandez, F.P., Lopez-Medina, I.M. & Alvarez-Nieto, C. (2006). Risk assessment scales for pressure ulcer prevention: a systematic review. Journal of Advanced Nursing, 54(1), 94–110.CrossRef Pancorbo-Hidalgo, P.L., Garcia-Fernandez, F.P., Lopez-Medina, I.M. & Alvarez-Nieto, C. (2006). Risk assessment scales for pressure ulcer prevention: a systematic review. Journal of Advanced Nursing, 54(1), 94–110.CrossRef
go back to reference Payne, R.L. & Martin, M.L. (1993). Defining and classifying skin tears: need for a common language. Ostomy Wound Management, 39(5), 16–26. Payne, R.L. & Martin, M.L. (1993). Defining and classifying skin tears: need for a common language. Ostomy Wound Management, 39(5), 16–26.
go back to reference Schim van der Loeff-van Veen, R.J. (2012). Geriatrie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Schim van der Loeff-van Veen, R.J. (2012). Geriatrie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference V & VN (2010). Landelijke multidisciplinaire richtlijn Urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen. Utrecht. V & VN (2010). Landelijke multidisciplinaire richtlijn Urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen. Utrecht.
go back to reference V & VN (2011a). Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubituspreventie en -behandeling, aanbevelingen. V & VN (2011a). Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubituspreventie en -behandeling, aanbevelingen.
go back to reference V & VN (2011b). Landelijke multidisciplinaire richtlijn Smetten (intertrigo) preventie en behandeling. Utrecht. V & VN (2011b). Landelijke multidisciplinaire richtlijn Smetten (intertrigo) preventie en behandeling. Utrecht.
go back to reference White, M.W., Karam, S. & Cowell, B. (1994). Skin tears in frail elders: a practical approach to prevention. Geriatric Nursing, 15(2), 95–99.CrossRef White, M.W., Karam, S. & Cowell, B. (1994). Skin tears in frail elders: a practical approach to prevention. Geriatric Nursing, 15(2), 95–99.CrossRef
go back to reference Richtlijn decubitus landelijk: www.venvn.nl/LinkClick.aspx?fileticket=8TrtENI2ZjE%3D&tabid=1852 Richtlijn decubitus landelijk: www.venvn.nl/LinkClick.aspx?fileticket=8TrtENI2ZjE%3D&tabid=1852
Metagegevens
Titel
7h Decubitus en huidletsel
Auteur
Marlou Dorgelo
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1487-4_14