Skip to main content
Top

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7a ADL en IADL

Auteur : Bianca Buurman

Gepubliceerd in: Klinisch redeneren bij ouderen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Samenvatting

 • Meestal ontstaan bij ouderen eerst beperkingen in het IADL-functioneren en worden pas daarna de ADL-functies aangetast (paragraaf 7a.1).
 • De prevalentie en incidentie van beperkingen in ADL/IADL-functioneren verschillen per doelgroep. De prevalentie is het aantal mensen dat op een bepaald moment beperkingen in functioneren ervaart. De incidentie is het aantal nieuwe mensen met beperkingen in functioneren gedurende een bepaalde periode (paragraaf 7a.2).
  • Thuiswonende ouderen: prevalentie toenemend met de leeftijd, incidentie 20-30% per jaar.
  • In ziekenhuis opgenomen ouderen: prevalentie 50% bij acute opname en 20% bij geplande opname, incidentie 30% bij acute opname en 10% bij geplande opname.
  • Ouderen die in een verpleeghuis wonen: precieze prevalentiegegevens ontbreken.
  • Achteruitgang in functioneren kan een teken zijn van een naderend levenseinde. ADL-functioneren is mogelijk een marker voor de laatste levensfase (paragraaf 7a.2.4).
 • Bij beperkingen in functioneren is er vaak meer dan één probleem aanwezig. Het is daarom niet genoeg alleen naar het ADL- en IADL-functioneren te kijken. Breng ook in kaart welke domeinen van functioneren aangetast zijn en welke compensatiemogelijkheden een oudere nog zelf heeft (paragraaf 7a.3).
 • Diverse verstoringen en ziekten kunnen de mogelijkheid beïnvloeden of aantasten om ADL- en IADL-activiteiten uit te voeren (paragraaf 7a.3).
  • Cardiovasculair systeem: ritmestoornissen, verminderde pompfunctie, oedeem.
  • Brein: dementie, delier, CVA, depressie.
  • Motorisch orgaansysteem: achteruitgang van spiermassa.
  • Endocrien systeem: verstoring in de glucoseregulatie.
  • Zintuiglijk orgaansysteem: ervaring van pijn, polyneuropathie, duizeligheid, visus- en gehoorproblemen.
 • De restcapaciteit is het compensatiemechanisme dat een oudere bezit om beperkingen op te vangen (paragraaf 7a.4.1).
 • Externe en persoonlijke factoren bij ADL en IADL (paragraaf 7a.4):
  Persoonlijkheidsfunctiekenmerken
  Leeftijd, sociaaleconomische status, persoonlijkheid en copingstijl
  Belevingsfunctiekenmerken
  Verliezen van ADL kan tot rouw leiden; let op self-efficacy
  Sociale omgevingskenmerken
  Sociaal netwerk kan compenseren of stimuleren
  Hulpmiddelen
  Rollator
  Als gevolg van een acute ziekenhuisopname
  Figuur 7a.3
 • Veelgebruikte diagnostische zelfrapportage-instrumenten zijn: ADL-schaal van Katz, barthelindex, IADL-schaal van Lawton en Brody, Groningen Activity Restriction Scale (GARS-4) (paragraaf 7a.5).
 • Diverse interventies zijn mogelijk (paragraaf 7a.6).
  • Zelfmanagement bevorderen.
  • Omgeving dusdanig inrichten dat beweging gestimuleerd wordt.
  • Bedrust vermijden.
  • Bij een ziekenhuisopname: training vóór de opname, plus voorlichting geven over functieverlies als gevolg van de opname.
  • Revalidatie/functioneel trainen.
  • Pijnmanagement.
  • Inzet van hulpmiddelen.
Literatuur
go back to reference Bleijenberg, N., Dam, H. ten, Drubbel, I., Borgdorff, A., Numans, M., Wit, N. de, e.a. (2012). Toolkit kwetsbare ouderen - U-CARE. Screeningsinstrument en evidence-based zorgplannen voor kwetsbare ouderen. Bleijenberg, N., Dam, H. ten, Drubbel, I., Borgdorff, A., Numans, M., Wit, N. de, e.a. (2012). Toolkit kwetsbare ouderen - U-CARE. Screeningsinstrument en evidence-based zorgplannen voor kwetsbare ouderen.
go back to reference Boltz, M., Capezuti, E., Shabbat, N. & Hall, K. (2010). Going home better not worse: older adults’ views on physical function during hospitalization. International Journal of Nursing Practice, 16(4), 381–388.CrossRef Boltz, M., Capezuti, E., Shabbat, N. & Hall, K. (2010). Going home better not worse: older adults’ views on physical function during hospitalization. International Journal of Nursing Practice, 16(4), 381–388.CrossRef
go back to reference Buurman, B.M., Mank, A.P., Beijer, H.J. & Olff, M. (2011). Coping with serious events at work: a study of traumatic stress among nurses. Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 17(5), 321–329.CrossRef Buurman, B.M., Mank, A.P., Beijer, H.J. & Olff, M. (2011). Coping with serious events at work: a study of traumatic stress among nurses. Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 17(5), 321–329.CrossRef
go back to reference Covinsky, K.E., Pierluissi, E. & Johnston, C.B. (2011). Hospitalization-associated disability: “She was probably able to ambulate, but I’m not sure”. Journal of the American Medical Association, 306(16), 1782–1793. Covinsky, K.E., Pierluissi, E. & Johnston, C.B. (2011). Hospitalization-associated disability: “She was probably able to ambulate, but I’m not sure”. Journal of the American Medical Association, 306(16), 1782–1793.
go back to reference Elings, J., Hoogeboom, T.J., Dronkers, J.J., Hulzebos, E.H.J. en Van Meeteren, N.L.U. (2015). Fysieke training vóór en na een grote operatie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 159, A7860. Elings, J., Hoogeboom, T.J., Dronkers, J.J., Hulzebos, E.H.J. en Van Meeteren, N.L.U. (2015). Fysieke training vóór en na een grote operatie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 159, A7860.
go back to reference Gaugler, J.E., Duval, S., Anderson, K.A. & Kane, R.L. (2007). Predicting nursing home admission in the U.S: a meta-analysis. BMC Geriatrics, 7, 13. Gaugler, J.E., Duval, S., Anderson, K.A. & Kane, R.L. (2007). Predicting nursing home admission in the U.S: a meta-analysis. BMC Geriatrics, 7, 13.
go back to reference Kortebein, P., Symons, T.B., Ferrando, A., Paddon-Jones, D., Ronsen, O., Protas, E., e.a. (2008). Functional impact of 10 days of bed rest in healthy older adults. Journals of Gerontology. Series A, Biological Sciences and Medical Sciences, 63(10), 1076–1081.CrossRef Kortebein, P., Symons, T.B., Ferrando, A., Paddon-Jones, D., Ronsen, O., Protas, E., e.a. (2008). Functional impact of 10 days of bed rest in healthy older adults. Journals of Gerontology. Series A, Biological Sciences and Medical Sciences, 63(10), 1076–1081.CrossRef
go back to reference Lunney, J.R., Lynn, J., Foley, D.J., Lipson, S. & Guralnik, J.M. (2003). Patterns of functional decline at the end of life. Journal of the American Medical Association, 289(18), 2387–2392.CrossRef Lunney, J.R., Lynn, J., Foley, D.J., Lipson, S. & Guralnik, J.M. (2003). Patterns of functional decline at the end of life. Journal of the American Medical Association, 289(18), 2387–2392.CrossRef
Metagegevens
Titel
7a ADL en IADL
Auteur
Bianca Buurman
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1487-4_7