Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7 Onderzoek als basis voor innovatie: praktijkgericht onderzoek

Auteurs : Anneke de Jong, Marja Legius

Gepubliceerd in: Inleiding wetenschappelijk onderzoek voor het gezondheidsonderwijs

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In een wereld waarin de aandacht steeds meer gericht wordt op innovatief zijn, neemt de aandacht toe voor het bruikbaar maken van kennis in de praktijk. Dat vraagt om benaderingen die theorie en praktijk op zo’n manier met elkaar verbinden, dat er bruikbare praktijkoplossingen geïmplementeerd kunnen worden. Dat vraagt om een andere manier van kijken naar de werkelijkheid in de praktijk. Praktijkgericht onderzoek is een methode om zowel praktijkoplossingen als nieuwe kennis te genereren. Het gaat om een betrekkelijk nieuwe onderzoeksmethodiek, waarin nog veel ontwikkeld kan en moet worden. Binnen de aanpak van praktijkgericht onderzoek kan in principe gebruikgemaakt worden van alle onderzoeksmethoden die ons bekend zijn, waarbij vormen als correlationeel onderzoek en kwalitatief onderzoek het beste lijken te passen. Door de pragmatische aanpak van praktijkgericht onderzoek passen bestaande criteria voor de beoordeling van de kwaliteit van onderzoek niet allemaal. Generaliseerbaarheid en betrouwbaarheid vallen door de daarvoor geldende definities over het algemeen niet te hanteren. Criteria die geleid worden door principes van bruikbaarheid passen beter: het onderzoek moet controleerbaar zijn, begrijpelijk, moet worden geaccepteerd door lezers/gebruikers en moet uitgaan van begrip voor ‘het geheel’, meer dan van het onderzoeken van afzonderlijke variabelen.
Literatuur
go back to reference Aken, J. van & D. Andriessen (red.) (2011), Handboek ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek. Wetenschap met effect. Den Haag: Boom/Lemma Aken, J. van & D. Andriessen (red.) (2011), Handboek ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek. Wetenschap met effect. Den Haag: Boom/Lemma
go back to reference Bleijenbergh, I., H. Korzilius & P. Verschuren (2011), ‘Methodological criteria for the internal validity and utility of practice oriented research’. In: Quality and Quantity 45, pp. 145-156. CrossRef Bleijenbergh, I., H. Korzilius & P. Verschuren (2011), ‘Methodological criteria for the internal validity and utility of practice oriented research’. In: Quality and Quantity 45, pp. 145-156. CrossRef
go back to reference Geerdink, G. (2010), ‘Over de zin van praktijkgericht onderzoek voor hbo’ers.’ In: HAN Business Publications 5, pp. 65-79. Geerdink, G. (2010), ‘Over de zin van praktijkgericht onderzoek voor hbo’ers.’ In: HAN Business Publications 5, pp. 65-79.
go back to reference Grol, R. & M. Wensing (2006), Implementatie: Effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg. Grol, R. & M. Wensing (2006), Implementatie: Effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
go back to reference Guba, E.G. & Y.S. Lincoln (1989), Fourth generation evaluation. Newbury Park, CA: Sage. Guba, E.G. & Y.S. Lincoln (1989), Fourth generation evaluation. Newbury Park, CA: Sage.
go back to reference Migchelbrink, F. (2013), Handboek praktijkgericht onderzoek – zorg, welzijn, wonen en werken. Amsterdam: SWP. Migchelbrink, F. (2013), Handboek praktijkgericht onderzoek – zorg, welzijn, wonen en werken. Amsterdam: SWP.
go back to reference OCW (2014), Wetenschapsvisie 2025: Keuzes voor de toekomst. Den Haag: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. OCW (2014), Wetenschapsvisie 2025: Keuzes voor de toekomst. Den Haag: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
go back to reference Rolfe, G. (1998), ‘The theory-practice gap in nursing: from research-based practice to practitioner-based research.’ In Journal of Advanced Nursing 28, pp. 672-679. CrossRefPubMed Rolfe, G. (1998), ‘The theory-practice gap in nursing: from research-based practice to practitioner-based research.’ In Journal of Advanced Nursing 28, pp. 672-679. CrossRefPubMed
go back to reference Stuurgroep Bachelor of Nursing 2020 (2015), Bachelor of nursing 2020 4.0 – een toekomstbestendig opleidingsprofiel. Congresboek 28 januari 2015. Den Haag: ZonMw. Stuurgroep Bachelor of Nursing 2020 (2015), Bachelor of nursing 2020 4.0 – een toekomstbestendig opleidingsprofiel. Congresboek 28 januari 2015. Den Haag: ZonMw.
Metagegevens
Titel
7 Onderzoek als basis voor innovatie: praktijkgericht onderzoek
Auteurs
Anneke de Jong
Marja Legius
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1276-4_7