Skip to main content
Top

2010 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7 Methoden en statistiek

Auteurs : Dr. H.C. Walvoort, Dr. C.J.E. Kaandorp, Prof. dr. F.W.A. Verheugt, Dr. H. Veeken, Prof. dr. J. van Gijn

Gepubliceerd in: Het schrijven van een medisch-wetenschappelijk artikel

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

  • Het deel ‘methoden’ van een oorspronkelijk stuk vormt het keurmerk van het artikel.
  • Niet alleen een onjuiste methode, maar ook een onvolledige beschrijving ervan resulteert veelal in afwijzing van het manuscript.
  • De beschrijving van de methoden bestaat in de regel uit 6 onderdelen: (a) de studieopzet (experimenteel, beschrijvend); (b) bestudeerde onderwerp (patiënten, controlegroepen, interventie); (c) toestemming van medisch-ethische toetsingscommissie en van patiënten, voor zover van toepassing; (d) uitkomstmaten (bijvoorbeeld sterfte, ernst van ziekteverschijnselen, complicaties); (e) wijze waarop de gegevens werden verzameld; (f) statistische analyse.
Literatuur
1.
go back to reference Haynes RB, Sackett DL, Guyatt GH, Tugwell P. Clinical epidemiology: how to do clinical practice research. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 2005. Haynes RB, Sackett DL, Guyatt GH, Tugwell P. Clinical epidemiology: how to do clinical practice research. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 2005.
2.
go back to reference Moher D, Schulz KF, Altman DG. The CONSORT statement: revised recommendations for improving the quality of reports of parallel-group randomised trials. Lancet. 2001;357:1191-4.CrossRefPubMed Moher D, Schulz KF, Altman DG. The CONSORT statement: revised recommendations for improving the quality of reports of parallel-group randomised trials. Lancet. 2001;357:1191-4.CrossRefPubMed
3.
go back to reference Moher D, Cook DJ, Eastwood S, Olkin I, Rennie D, Stroup DF. Improving the quality of reports of meta-analyses of randomised controlled trials: the QUOROM statement. Lancet. 1999;354:1896-900.CrossRefPubMed Moher D, Cook DJ, Eastwood S, Olkin I, Rennie D, Stroup DF. Improving the quality of reports of meta-analyses of randomised controlled trials: the QUOROM statement. Lancet. 1999;354:1896-900.CrossRefPubMed
4.
go back to reference Zimmerman C, Meis JFGM. Herkenning van ziektegeschiedenissen door derden. Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2217-8.PubMed Zimmerman C, Meis JFGM. Herkenning van ziektegeschiedenissen door derden. Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2217-8.PubMed
5.
go back to reference Crevel H van, Gijn J van. Klinimetrie: hoe gaat het met de patiënt? Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:7-11.PubMed Crevel H van, Gijn J van. Klinimetrie: hoe gaat het met de patiënt? Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:7-11.PubMed
6.
go back to reference Haan RJ de, Vermeulen M, Holman R, Lindeboom R. Het meten van de functionele toestand van de patiënt in klinische trials met moderne klinimetrische methoden. Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:606-11.PubMed Haan RJ de, Vermeulen M, Holman R, Lindeboom R. Het meten van de functionele toestand van de patiënt in klinische trials met moderne klinimetrische methoden. Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:606-11.PubMed
7.
go back to reference Stijnen Th, Arends LR. Dwalingen in de methodologie. XVI. Wat te doen met ontbrekende waarnemingen? Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1996-2000.PubMed Stijnen Th, Arends LR. Dwalingen in de methodologie. XVI. Wat te doen met ontbrekende waarnemingen? Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1996-2000.PubMed
8.
go back to reference Assendelft WJ, Tulder MW van, Everdingen JJE van, Offringa M, Bouter LM. De praktijk van systematische reviews. IX. Plaatsbepaling in behandelingsbeslissingen in richtlijnen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1527-31.PubMed Assendelft WJ, Tulder MW van, Everdingen JJE van, Offringa M, Bouter LM. De praktijk van systematische reviews. IX. Plaatsbepaling in behandelingsbeslissingen in richtlijnen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1527-31.PubMed
9.
go back to reference Koopmans RP, Offringa M. De juiste vragen stellen. In: Offringa M, Assendelft WJJ, Scholten RJPM, redacteuren. Inleiding in evidence-based medicine; klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2000. Koopmans RP, Offringa M. De juiste vragen stellen. In: Offringa M, Assendelft WJJ, Scholten RJPM, redacteuren. Inleiding in evidence-based medicine; klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2000.
10.
go back to reference International Committee of Medical Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. N Engl J Med. 1997;336:309-16. International Committee of Medical Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. N Engl J Med. 1997;336:309-16.
Metagegevens
Titel
7 Methoden en statistiek
Auteurs
Dr. H.C. Walvoort
Dr. C.J.E. Kaandorp
Prof. dr. F.W.A. Verheugt
Dr. H. Veeken
Prof. dr. J. van Gijn
Copyright
2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8270-5_7