Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2009 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7 Het TOPOI-model: Ordening

Auteur : Edwin Hoffman

Gepubliceerd in: Interculturele gespreksvoering

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het gebied Ordening van het TOPOI-model betreft de zienswijze of kijk van de gespreksdeelnemers op de kwesties die spelen in het gesprek. Het gaat hier om de visie op zaken, de logica en de opvattingen van de deelnemers. Deze kunnen – wanneer de deelnemers in culturele achtergrond van elkaar verschillen – zorgen voor misverstanden en conflicten in de gespreksvoering. Zo noemen professionals als knelpunt in de gespreksvoering met migranten dat deze soms een ‘vreemde’ kijk op zaken hebben. Volgens deze professionals stellen migranten ongewone vragen en hebben ze afwijkende verwachtingen en opvattingen. Omgekeerd vinden migranten dat van hun autochtone gesprekspartners.
Voetnoten
1
Van Tsjechië zijn de onderzoeksresultaten niet verwerkt vanwege een overheersende bias in de antwoorden.
 
2
GLOBE legt er de nadruk op dat de tegengestelde kenmerken die horen bij de hoge en lage scores op een bepaalde dimensie, extremen zijn; binnen een cultuur is er eerder sprake van een continuüm.
 
3
Een monochrone tijdsopvatting in prestatiegerichte samenlevingen staat tegenover een polychrone benadering van tijd in minder prestatiegerichte culturen. Kort gezegd is in een monochrone tijdsopvatting de tijd lineair (volgens de klok) en in stukjes opgedeeld, zoals in een agenda. Tijd mag je niet verspillen, tijd is geld en kostbaar en dingen mogen niet te veel tijd kosten. Mensen met een monochrone tijdsopvatting concentreren zich op één ding en werken planmatig, met deadlines. In een polychrone tijdsopvatting beweegt tijd zich ruimtelijk in alle richtingen: het is rekbaar (vergelijk het Bahasa Indonesia ‘jam karet’: de rubberen tijd): de tijd past zich aan naar je behoeften. Een ontmoeting of gesprek met iemand laat je natuurlijk verlopen en rond je goed af, zonder haast of abrupt einde omdat je een afspraak hebt. Mensen kunnen meerdere dingen tegelijk doen. Mensen, sociale contacten zijn belangrijker dan plannen. Zie verder paragraaf 9.​2.
 
4
Zie radicaal respect in paragraaf 4.​11.​2. De radicaliteit betreft hier respect dat verder gaat dan alleen tolerantie. Het bevat een belangrijk empathisch element: ‘Ik accepteer niet alleen wie je bent. Ik probeer ook de wereld vanuit jouw perspectief te bezien.’
 
Literatuur
3.
10.
go back to reference House, Hanges, Javidan, Dorfman en Gupta, 2004; Chokar, Brodbeck en House, 2007. House, Hanges, Javidan, Dorfman en Gupta, 2004; Chokar, Brodbeck en House, 2007.
15.
20.
24.
25.
Metagegevens
Titel
7 Het TOPOI-model: Ordening
Auteur
Edwin Hoffman
Copyright
2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8142-5_8