Skip to main content
Top

2011 | OriginalPaper | Hoofdstuk

62 Slaapklachten

Auteurs : A. Knuistingh Neven, T.O.H. de Jongh, R.J. Schimsheimer

Gepubliceerd in: Diagnostiek van alledaagse klachten

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Indien iemand met slaapklachten bij de arts komt, is het belangrijk eerst vast te stellen wat de slaapklachten precies zijn, zodat onderscheid kan worden gemaakt naar slapeloosheid, hypersomnie, circadiane slaapklachten en parasomnia. Indien slapeloosheid aanwezig is, wordt onderscheid gemaakt tussen pseudo-insomnia en echte slapeloosheid. Bij slaapmisperceptie zijn verdere diagnostiek en therapie niet aan de orde. Bij de diagnostiek van slapeloosheid is het belangrijk oorzakelijke somatische en psychische stoornissen te onderkennen, omdat deze belangrijke therapeutische consequenties kunnen hebben. Bij psychische stoornissen kan het moeilijk zijn oorzaak en gevolg te onderscheiden. Ook bij een verstoring van het dag-nachtritme kan slapeloosheid een belangrijke rol spelen. Bij langerdurende slapeloosheid is het van belang de cognities te onderkennen die mogelijk tot conditionering leiden.
De beschrijving van de slapeloosheidsklachten heeft een geringe voorspellende waarde voor de mogelijke oorzaken; deze zullen gericht moeten worden uitgevraagd. Complex aanvullend onderzoek in een slaaplaboratorium is voor patiënten die de huisarts raadplegen vooral zinvol bij verdenking op specifieke slaapstoornissen zoals slaapapneu en narcolepsie.
Aandacht voor (de preventie van) chronisch slaapmiddelengebruik is bij alle mensen met slapeloosheid van groot belang.
Literatuur
1.
go back to reference Swinkels H. Huisarts en patiënt in cijfers. Enkele gegevens uit de gezondheidsenquête van het CBS. Huisarts Wet 1990;33:504-10 (NIPO). Swinkels H. Huisarts en patiënt in cijfers. Enkele gegevens uit de gezondheidsenquête van het CBS. Huisarts Wet 1990;33:504-10 (NIPO).
2.
go back to reference Knuistingh Neven A, Lucassen PLBJ, Bonsema K, Teunissen H, Verduin MM, Bouma M. NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen. Huisarts Wet 2005;48:402-15. Knuistingh Neven A, Lucassen PLBJ, Bonsema K, Teunissen H, Verduin MM, Bouma M. NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen. Huisarts Wet 2005;48:402-15.
3.
go back to reference American Academy of Sleep Medicine. International classification of sleep disorders. 2nd ed. Diagnostic and coding manual. Westchester, IL: American Academy of Sleep Medicine, 2005. American Academy of Sleep Medicine. International classification of sleep disorders. 2nd ed. Diagnostic and coding manual. Westchester, IL: American Academy of Sleep Medicine, 2005.
4.
go back to reference Buysse DJ, Reynolds CF III, Kupfer DJ, et al. Clinical diagnosis in 216 insomnia patients using ICSD and proposed DSM-IV and ICD-10 categories: a report from the APA/NIHM DSM-IV field trial. Sleep 1994;17:630-7. Buysse DJ, Reynolds CF III, Kupfer DJ, et al. Clinical diagnosis in 216 insomnia patients using ICSD and proposed DSM-IV and ICD-10 categories: a report from the APA/NIHM DSM-IV field trial. Sleep 1994;17:630-7.
5.
go back to reference Linden MW van der, Wester GP, Bakker DH de, Schellevis FG. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht, Bilthoven: Nivel/RIVM, 2004. Linden MW van der, Wester GP, Bakker DH de, Schellevis FG. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht, Bilthoven: Nivel/RIVM, 2004.
6.
go back to reference Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Bussum: Uitgeverij Coutinho, 1998. Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Bussum: Uitgeverij Coutinho, 1998.
7.
go back to reference Aserinski E, Kleitman M. Regularity occurring periods of eye motility, and concomitant phenomena during sleep. Science 1953;18:273-4. Aserinski E, Kleitman M. Regularity occurring periods of eye motility, and concomitant phenomena during sleep. Science 1953;18:273-4.
8.
go back to reference Billiard M. Normal sleep. In: Smith HR, Comella CL, Högl B (eds). Sleep medicine. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. Billiard M. Normal sleep. In: Smith HR, Comella CL, Högl B (eds). Sleep medicine. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
9.
go back to reference Carskadon MA, Dement MC. Normal human sleep: an overview. In: Kryger MH, Roth T, Dement WC (eds). Principles and practice of sleep medicine. 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 2000. Carskadon MA, Dement MC. Normal human sleep: an overview. In: Kryger MH, Roth T, Dement WC (eds). Principles and practice of sleep medicine. 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 2000.
10.
go back to reference Merica H, Gaillard JM. Statistical description and evaluation of the interrelationships of standard sleep variables for normal subjects. Sleep 1985;8:261-72. Merica H, Gaillard JM. Statistical description and evaluation of the interrelationships of standard sleep variables for normal subjects. Sleep 1985;8:261-72.
11.
go back to reference Åkerstedt T, Gillberg M. The circadian variation of experimentally displaced sleep. Sleep 1984;4:159-69. Åkerstedt T, Gillberg M. The circadian variation of experimentally displaced sleep. Sleep 1984;4:159-69.
12.
go back to reference Horne J. Why we sleep, the function of sleep in humans and other mammals. Oxford/New York: Oxford University Press, 1988. Horne J. Why we sleep, the function of sleep in humans and other mammals. Oxford/New York: Oxford University Press, 1988.
13.
go back to reference Kupfer DJ. Pathofysiology and management of insomnia during depression. Ann Clin Psychiatry 1999;1(4):267-76. Kupfer DJ. Pathofysiology and management of insomnia during depression. Ann Clin Psychiatry 1999;1(4):267-76.
14.
go back to reference Faheu CD, Zee PC. Circadian rhythm disorders. In: Smith HR, Comella CL, Högl B (eds). Sleep medicine. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. Faheu CD, Zee PC. Circadian rhythm disorders. In: Smith HR, Comella CL, Högl B (eds). Sleep medicine. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
15.
go back to reference Sack RL. The pathophysiology of jet lag. Travel Med Infect Dis 2009;7(2):102-10. Sack RL. The pathophysiology of jet lag. Travel Med Infect Dis 2009;7(2):102-10.
16.
go back to reference Nowell PD, Buysse DJ, Reynolds CF 3rd et al. Clinical factors contributing to the differential diagnosis of primary insomnia and insomnia related to mental disorders. Am J Psychiatry 1997;154:1412-6. Nowell PD, Buysse DJ, Reynolds CF 3rd et al. Clinical factors contributing to the differential diagnosis of primary insomnia and insomnia related to mental disorders. Am J Psychiatry 1997;154:1412-6.
17.
go back to reference Mayer G. Excessive somnolence disorders. In: Smith HR, Comella CL, Högl B (eds). Sleep medicine. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. Mayer G. Excessive somnolence disorders. In: Smith HR, Comella CL, Högl B (eds). Sleep medicine. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
18.
go back to reference Declerck AC. Parasomnieën. In: Bemmel AL van, Groen JHM de, Hofman WF (red). Handboek Slaap en slaapstoornissen. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2001. Declerck AC. Parasomnieën. In: Bemmel AL van, Groen JHM de, Hofman WF (red). Handboek Slaap en slaapstoornissen. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2001.
19.
go back to reference Knuistingh Neven A. Het slaapapneusyndroom in de huisartspraktijk. Proefschrift. Leiden, Delft: Eburon, 1996. Knuistingh Neven A. Het slaapapneusyndroom in de huisartspraktijk. Proefschrift. Leiden, Delft: Eburon, 1996.
20.
go back to reference Groen JH de, Cluydts R. Dyssomnieën. In: Bemmel AL van, Groen JHM de, Hofman WF (red). Handboek Slaap en slaapstoornissen. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2001. Groen JH de, Cluydts R. Dyssomnieën. In: Bemmel AL van, Groen JHM de, Hofman WF (red). Handboek Slaap en slaapstoornissen. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2001.
Metagegevens
Titel
62 Slaapklachten
Auteurs
A. Knuistingh Neven
T.O.H. de Jongh
R.J. Schimsheimer
Copyright
2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8364-1_63