Skip to main content
main-content
Top

02-09-2014 | Nieuws

6 tips voor flow in je werk

Mihalyi Csikszentmihalyi beschrijft flow als een intens positieve ervaring die in sterke mate bijdraagt aan ons geluk. Als we helemaal opgaan in een spannende, moelijke activiteit waar we van genieten voelen we ons gelukkig. Wie begrijpt wat flow is, kan er gericht naar op zoek gaan.

- Cliëntenvoorlichting - dit is een samenvatting van het artikel "Flow in je werk", Psychopraktijk 4-2014.

6 tips voor flow in je werk

1) Zorg voor een duidelijk visie en duidelijke doelen – wat wil je bereiken op korte en langere termijn?
Wie goed weet wat hij doet en zijn gevoelens de baas is, kan zich bewust op iets concentreren, zich erin vastbijten tot het doel bereikt is.

 

2) De taken moet niet te moeilijk zijn, maar ook niet te makkelijk. In het ideale geval lijkt het doel aanvankelijk niet haalbaar, maar weet je het met optimale inzet en concentratie toch te bereiken. Zodra je het idee hebt dat je de huidige taken of activiteit onder controle hebt, is het zaak om op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen, naar een grotere complexiteit van taken.

 

3) Voor het bereiken van flow is het belangrijk om bevestiging te krijgen. Wie geen feedback krijgt en daar ook niet om vraagt als het uitblijft, kan moeilijk in een flow komen.

 

4) Het helpt om grote doelen om te delen in meerder kleine doelen. Daardoor boek je steeds kleine succesjes, blijf je beter op de hoogte van je vooruitgang, krijg je inzicht in je vaardigheden en competenties en voel je dat waar je mee bezig bent, zinvol is.

 

5) Zorg voor goede balans tussen de uitdaging en jouw capaciteiten. Te veel uitdaging is hopeloos frustrerend, te gemakkelijke bezigheden zijn dodelijk saai, dan blijft flow uit.

 

6) De activiteiten die je doet moeten waardevol zijn. Als je nutteloze klusjes doet omdat het er nu eenmaal bij hoort, is het lastig om je er echt betrokken bij te voelen. Betrokkenheid is noodzakelijk om in flow te komen. Een soepel efficiënt functionerend team is ook van belang. 

 

In praktijk denken organisaties in termen van productiviteit en efficiency en niet zozeer in individuele belevingsaspecten. Dat is jammer, want als de werkende mens intens van zijn baan geniet, komt dat niet alleen ten goede van de gezondheid en productiviteit, maar ook van de organisatiedoelen.

 

Als het om werk gaat, is het genot afhankelijk van het autotelische karakter van degene die het werk verricht. Daar zijn zijn twee elkaar aanvullende strategieën onontbeerlijk: enerzijds moet een baan zo in elkaar zitten dat hij zo veel mogelijk op een flowactiviteit lijkt, anderzijds moet de persoon een autotelische persoonlijkheid ontwikkelen, door zich te oefenen in het herkennen van mogelijkheden tot actie, de eigen vaardigheden verbeteren en realistische doelen te stellen.


Hele artikel lezen? >> Flow in je werk, PsychoPraktijk 4-2014

 

Meer lezen >>

 

Searching for the Present Moment, Mindfulness 1-2014

Coping met stress en burn-out: over de kracht van verschillende copingstijlen, Psychopraktijk 3-2014

Interessante sites over werkgerelateerde stress, PsychoPraktijk 3-2014

 

=> BSL Psychologie Totaal - al uw vakinformatie en online nascholing in één keer geregeld

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.