Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6 Kwalitatief onderzoek

Auteurs : Marijke Visser, Wilfried Schnepp, Anneke de Jong

Gepubliceerd in: Inleiding wetenschappelijk onderzoek voor het gezondheidsonderwijs

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk maak je kennis met kwalitatief onderzoek. Dit gebeurt vanuit een aantal invalshoeken, zoals het doel van kwalitatief onderzoek, de keuze voor kwalitatief onderzoek, de uitgangspunten van en de filosofie achter kwalitatief onderzoek. Vervolgens komen de drie meest gangbare methoden met hun verschillen en overeenkomsten aan bod: Grounded Theory, etnografie en fenomenologie. Ook komt de wijze waarop je een inhoudsanalyse doet aan de orde. De begrippen ‘validiteit’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘evaluatie’ worden besproken in relatie tot kwalitatief onderzoek. Met een kritische blik kijkt dit hoofdstuk naar de betekenis, de bruikbaarheid en de waarde van kwalitatief onderzoek voor de gezondheidszorg. Het meest kenmerkende dat naar voren komt in dit hoofdstuk, is dat men door middel van kwalitatief onderzoek zicht krijgt op ervaringen, belevingen en achterliggende redenen van keuzes zoals die door mensen worden gemaakt, met andere woorden: de innerlijke wereld van de mens. Een ander zeer typisch kenmerk van kwalitatief onderzoek dat naar voren komt, is dat kwalitatief onderzoek zich richt op de aard of de eigenschap van het probleem, niet op de mate waarin het probleem voorkomt. Voor de onderzoeker die kwalitatief onderzoek gaat doen betekent deze vorm van onderzoek: leren luisteren, kritisch observeren, geduldig analyseren en tot vervelens toe teruggaan naar de data om een juist inzicht te krijgen in de sociale werkelijkheid van mensen.
Literatuur
go back to reference Bakker, R. (1974), De geschiedenis van het fenomenologisch denken. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen. Bakker, R. (1974), De geschiedenis van het fenomenologisch denken. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen.
go back to reference Benner, P., Chr.A. Tanner & C.A. Chesla (1996), Expertise in nursing practice: Caring, clinical judgement, and ethics. Springer Publishing Company, New York. Benner, P., Chr.A. Tanner & C.A. Chesla (1996), Expertise in nursing practice: Caring, clinical judgement, and ethics. Springer Publishing Company, New York.
go back to reference Bloemendaal, E. e.a. (2004), ‘Zelfcontrole van bloedglucose voor patiënten met type 2 diabetes mellitus die geen insuline gebruiken’. In: Nederlands Tijdschrift voor Diabetologie 2, nr. 3. Bloemendaal, E. e.a. (2004), ‘Zelfcontrole van bloedglucose voor patiënten met type 2 diabetes mellitus die geen insuline gebruiken’. In: Nederlands Tijdschrift voor Diabetologie 2, nr. 3.
go back to reference Blumer, H. (1986), Symbolic interactionism: Perspective and method. University of California Press, Berkeley/Los Angeles. Blumer, H. (1986), Symbolic interactionism: Perspective and method. University of California Press, Berkeley/Los Angeles.
go back to reference Boeije, H.R., N. Bromberger, M. Duijnstee, M.H.F. Grypdonck & A. Pool (1999), In relatie tot MS: Zorgafhankelijke mensen met multiple sclerose en hun partners. NIZW, Utrecht. Boeije, H.R., N. Bromberger, M. Duijnstee, M.H.F. Grypdonck & A. Pool (1999), In relatie tot MS: Zorgafhankelijke mensen met multiple sclerose en hun partners. NIZW, Utrecht.
go back to reference Bosch, C. (1996), Vertrouwdheid, verlangen, ervaren en creëren. Lemma, Utrecht. Bosch, C. (1996), Vertrouwdheid, verlangen, ervaren en creëren. Lemma, Utrecht.
go back to reference Brakel, J. van (1988), Filosofie van de wetenschappen. Coutinho, Muiderberg. Brakel, J. van (1988), Filosofie van de wetenschappen. Coutinho, Muiderberg.
go back to reference Bransford C.L. (2006), ‘The use of critical ethnography in managed mental health care settings’. In: Journal of Sociology & Social Welfare 33 nr. 4, pp. 173-191. Bransford C.L. (2006), ‘The use of critical ethnography in managed mental health care settings’. In: Journal of Sociology & Social Welfare 33 nr. 4, pp. 173-191.
go back to reference Burnard, Ph. (1991), ‘A method of analysing interview transcripts in qualitative research’. In: Nurse Education Today, nr. 11, pp. 461-466. CrossRefPubMed Burnard, Ph. (1991), ‘A method of analysing interview transcripts in qualitative research’. In: Nurse Education Today, nr. 11, pp. 461-466. CrossRefPubMed
go back to reference Burnard, P., Naiyapatana, W., Lloyd, G. (2006), Views of mental illness and mental health care in Thailand: a report of an ethnographic study’. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing 13, pp. 742-749. CrossRef Burnard, P., Naiyapatana, W., Lloyd, G. (2006), Views of mental illness and mental health care in Thailand: a report of an ethnographic study’. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing 13, pp. 742-749. CrossRef
go back to reference Chambers, E. (2002), ‘Applied ethnography’. In: Denzin, N.K. & Y.S. Lincoln, Handbook of qualitative research. Sage, London, pp. 851-869. Chambers, E. (2002), ‘Applied ethnography’. In: Denzin, N.K. & Y.S. Lincoln, Handbook of qualitative research. Sage, London, pp. 851-869.
go back to reference Chenitz, W.A. & J.M. Swanson (1986), From practice to Grounded Theory: Qualitative research in nursing. Addison-Wesley, Menlo Park (CA). Chenitz, W.A. & J.M. Swanson (1986), From practice to Grounded Theory: Qualitative research in nursing. Addison-Wesley, Menlo Park (CA).
go back to reference Ehigie, B.O. & Ehigie, R.I. (2005), ‘Applying qualitative methods in organizations’. In: The Qualitative Report 10 nr. 3, pp. 621-638. Ehigie, B.O. & Ehigie, R.I. (2005), ‘Applying qualitative methods in organizations’. In: The Qualitative Report 10 nr. 3, pp. 621-638.
go back to reference Fasseur, C. (1998), Wilhelmina, de jonge koningin. Balans, Utrecht. Fasseur, C. (1998), Wilhelmina, de jonge koningin. Balans, Utrecht.
go back to reference Fasseur, C. (2001), Wilhelmina, krijgshaftig in een vormeloze jas. Balans, Utrecht. Fasseur, C. (2001), Wilhelmina, krijgshaftig in een vormeloze jas. Balans, Utrecht.
go back to reference Glaser, B.G. & A.L. Strauss (1976), De ontwikkeling van gefundeerde theorie. Samsom, Alphen aan den Rijn. Glaser, B.G. & A.L. Strauss (1976), De ontwikkeling van gefundeerde theorie. Samsom, Alphen aan den Rijn.
go back to reference Grypdonck, M. (1996), ‘Wat we allemaal niet zouden weten: over de noodzaak van verpleegkundig onderzoek’. In: Tijdschrift voor Verpleegkundigen 106, nr. 10, pp. 297-301. Grypdonck, M. (1996), ‘Wat we allemaal niet zouden weten: over de noodzaak van verpleegkundig onderzoek’. In: Tijdschrift voor Verpleegkundigen 106, nr. 10, pp. 297-301.
go back to reference Hammerslay, M. & P. Atkinson (1992), Ethnography: Principles in practice. Routledge, London/New York. Hammerslay, M. & P. Atkinson (1992), Ethnography: Principles in practice. Routledge, London/New York.
go back to reference Holloway, I. & S. Wheeler (1996), Qualitative research for nurses. Blackwell Science Ltd, Oxford. Holloway, I. & S. Wheeler (1996), Qualitative research for nurses. Blackwell Science Ltd, Oxford.
go back to reference Hycner, R.H. (1985), ‘Some guidelines for the phenomenological analysis of interview data’. In: Human Studies, nr. 8, pp. 279-303. CrossRef Hycner, R.H. (1985), ‘Some guidelines for the phenomenological analysis of interview data’. In: Human Studies, nr. 8, pp. 279-303. CrossRef
go back to reference Koch, T. (1995), ‘Interpretive approaches in nursing research: the influence of Husserl and Heidegger’. In: Journal of Advanced Nursing 21, pp. 827-836. CrossRefPubMed Koch, T. (1995), ‘Interpretive approaches in nursing research: the influence of Husserl and Heidegger’. In: Journal of Advanced Nursing 21, pp. 827-836. CrossRefPubMed
go back to reference Krueger, R.A. & Casey, M.A. (2002), Focus Groups. A practical guide for applied research. 3rd edition, 3, nr. 4. Sage Publications, Thousand Oaks CA 2002. Krueger, R.A. & Casey, M.A. (2002), Focus Groups. A practical guide for applied research. 3rd edition, 3, nr. 4. Sage Publications, Thousand Oaks CA 2002.
go back to reference Leininger, M.M. (1985), Qualitative research methods in nursing. Grune & Stratton, Orlando. Leininger, M.M. (1985), Qualitative research methods in nursing. Grune & Stratton, Orlando.
go back to reference Leininger, M.M. (1991), Cultural care diversity & universality: a theory of nursing. National League for Nursing Press, New York. Leininger, M.M. (1991), Cultural care diversity & universality: a theory of nursing. National League for Nursing Press, New York.
go back to reference Lincoln, Y. & E. Guba (1985), Naturalistic inquiry. Sage publications, Newbury Park (CA). Lincoln, Y. & E. Guba (1985), Naturalistic inquiry. Sage publications, Newbury Park (CA).
go back to reference Lundberg, M.J. Styf & J. Bullington (2007), ‘Experiences of moving with persistent pain. A qualitative study from a patient perspective’. In: Physiotherapy Theory and Practice 23 nr. 4, pp. 199-209. CrossRefPubMed Lundberg, M.J. Styf & J. Bullington (2007), ‘Experiences of moving with persistent pain. A qualitative study from a patient perspective’. In: Physiotherapy Theory and Practice 23 nr. 4, pp. 199-209. CrossRefPubMed
go back to reference Maanen, J. van (1995), Representation in ethnography. Sage, London. Maanen, J. van (1995), Representation in ethnography. Sage, London.
go back to reference Makowsky, K. (1998), Entlassungsvorbereitung in der Psychiatrie durch Pflegekräfte. Diplomarbeit im Studiengang Pflegewissenschaft im Fachbereich Wirtschaft an der Fachhochschule Osnabrück. (Niet gepubliceerd.) Makowsky, K. (1998), Entlassungsvorbereitung in der Psychiatrie durch Pflegekräfte. Diplomarbeit im Studiengang Pflegewissenschaft im Fachbereich Wirtschaft an der Fachhochschule Osnabrück. (Niet gepubliceerd.)
go back to reference Maso, I. (1989), Kwalitatief onderzoek. Boom, Amsterdam. Maso, I. (1989), Kwalitatief onderzoek. Boom, Amsterdam.
go back to reference Maso, I & A. Smaling, Objectiviteit in kwalitatief onderzoek. Boom, Meppel/Amsterdam. Maso, I & A. Smaling, Objectiviteit in kwalitatief onderzoek. Boom, Meppel/Amsterdam.
go back to reference Maso, I & Smaling, A. (1996), ‘De methodologische kwaliteit van kwalitatief onderzoek’. In: Verpleegkunde 11, nr. 4, pp. 240-254. Maso, I & Smaling, A. (1996), ‘De methodologische kwaliteit van kwalitatief onderzoek’. In: Verpleegkunde 11, nr. 4, pp. 240-254.
go back to reference May, S. (2007), ‘Patients’ attitudes and beliefs about back pain and its management after physiotherapy for low back pain’. In: Physiotherapy research international 12 nr. 3, pp. 126-35. CrossRefPubMed May, S. (2007), ‘Patients’ attitudes and beliefs about back pain and its management after physiotherapy for low back pain’. In: Physiotherapy research international 12 nr. 3, pp. 126-35. CrossRefPubMed
go back to reference Mayring, Ph. (1997), Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken. Deutscher Studien Verlag, Weinheim. Mayring, Ph. (1997), Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken. Deutscher Studien Verlag, Weinheim.
go back to reference Meulensteen, M. (2006), Ouderenzorg: oog voor eigen wijsheid. Afstudeerproject Nurse practioner, Fontys Hogeschool Verpleegkunde, Eindhoven. Meulensteen, M. (2006), Ouderenzorg: oog voor eigen wijsheid. Afstudeerproject Nurse practioner, Fontys Hogeschool Verpleegkunde, Eindhoven.
go back to reference Mil, M. van (1995), Beleving en betekenis van zorg: een onderzoek naar de beleving en betekenis van zorg bij patiënten van de wijkverpleegkundige. Dissertation Master of Science. Hogeschool van Utrecht, Utrecht. Mil, M. van (1995), Beleving en betekenis van zorg: een onderzoek naar de beleving en betekenis van zorg bij patiënten van de wijkverpleegkundige. Dissertation Master of Science. Hogeschool van Utrecht, Utrecht.
go back to reference Mitchell, G.J. & W.K. Cody (1993), ‘The role of theory in qualitative research’. In: Nursing Science Quarterly 6, nr. 4 (winter), pp. 170-178. CrossRefPubMed Mitchell, G.J. & W.K. Cody (1993), ‘The role of theory in qualitative research’. In: Nursing Science Quarterly 6, nr. 4 (winter), pp. 170-178. CrossRefPubMed
go back to reference Mitchell, H.F., D.T. Kenny, M. Ryan, P.J. Davis (2003), ‘Defining ‘open throat’ through content analysis of experts’ pedagogical practices’. In: Logopedics, phoniatrics, vocology, 28, pp. 167-180. CrossRef Mitchell, H.F., D.T. Kenny, M. Ryan, P.J. Davis (2003), ‘Defining ‘open throat’ through content analysis of experts’ pedagogical practices’. In: Logopedics, phoniatrics, vocology, 28, pp. 167-180. CrossRef
go back to reference Morse, J.M. & P.A. Field (1996), Nursing research: The application of qualitative approaches. Stanley Thornes, Cheltenham. CrossRef Morse, J.M. & P.A. Field (1996), Nursing research: The application of qualitative approaches. Stanley Thornes, Cheltenham. CrossRef
go back to reference Munhall, P. & C. Boyd (1993), Nursing research: A qualitative perpective. 2nd edition. National League for Nursing Press, New York. Munhall, P. & C. Boyd (1993), Nursing research: A qualitative perpective. 2nd edition. National League for Nursing Press, New York.
go back to reference Nievaard, A.C. (1990), ‘Validiteit en betrouwbaarheid in kwalitatief onderzoek’. In: I. Peters, V. e.a. (1989), Kwalitatieve analyse in de praktijk. Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, Nijmegen. Nievaard, A.C. (1990), ‘Validiteit en betrouwbaarheid in kwalitatief onderzoek’. In: I. Peters, V. e.a. (1989), Kwalitatieve analyse in de praktijk. Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, Nijmegen.
go back to reference Polit, D.F. & B.P. Hungler (1999), Nursing research. J.B. Lippincott, Philadelphia. Polit, D.F. & B.P. Hungler (1999), Nursing research. J.B. Lippincott, Philadelphia.
go back to reference Pool, A. (1995), Autonomie, afhankelijkheid en langdurige zorgverlening. Lemma, Utrecht. Pool, A. (1995), Autonomie, afhankelijkheid en langdurige zorgverlening. Lemma, Utrecht.
go back to reference Pool, A. & J. Lambregts (red.) (1999), Verpleegkundige zorgverlening aan chronisch zieken. Lemma, Utrecht. Pool, A. & J. Lambregts (red.) (1999), Verpleegkundige zorgverlening aan chronisch zieken. Lemma, Utrecht.
go back to reference Ray, R.A., A.F. Street (2006), ‘Caregiver bodywork: family members’ experiences of caring for a person with motor neurone disease’. In: Journal of Advanced Nursing 56, nr. 1, 35-43. CrossRefPubMed Ray, R.A., A.F. Street (2006), ‘Caregiver bodywork: family members’ experiences of caring for a person with motor neurone disease’. In: Journal of Advanced Nursing 56, nr. 1, 35-43. CrossRefPubMed
go back to reference Richardson, B., L. O’Driscoll, F. Poland, e.a. (2005), ‘An investigation of an orthopaedic referral system: implications for clinical governance’. In: Quality in Primary Care 13, pp. 205-12. Richardson, B., L. O’Driscoll, F. Poland, e.a. (2005), ‘An investigation of an orthopaedic referral system: implications for clinical governance’. In: Quality in Primary Care 13, pp. 205-12.
go back to reference Rizzo Parse, R. (1996), ‘Building knowledge through qualitative research: The road less travelled’. In: Nursing Science Quarterly 9, nr. 1 (spring), pp. 11-16. Rizzo Parse, R. (1996), ‘Building knowledge through qualitative research: The road less travelled’. In: Nursing Science Quarterly 9, nr. 1 (spring), pp. 11-16.
go back to reference Schnepp, W. (1997), ‘Alles tun oder Weggeben: Bedeutung der Pflege und ihre Anwendung in Rufilanddeutschen Familien’. In: GeroCare Report 3, pp. 16-23. Schnepp, W. (1997), ‘Alles tun oder Weggeben: Bedeutung der Pflege und ihre Anwendung in Rufilanddeutschen Familien’. In: GeroCare Report 3, pp. 16-23.
go back to reference Schnepp, W. (1998), ‘Eine ethnographische Studie zur kulturellen Bedeutung des Pflegens und Sorgens in Rußilanddeutschen Familien’. In: K. Wittneben (Hrsg.), Forschungsansätze für das Berufsfeld Pflege. Beispiele aus Praxis, Management und Ausbildung. Thieme Verlag, Stuttgart. Schnepp, W. (1998), ‘Eine ethnographische Studie zur kulturellen Bedeutung des Pflegens und Sorgens in Rußilanddeutschen Familien’. In: K. Wittneben (Hrsg.), Forschungsansätze für das Berufsfeld Pflege. Beispiele aus Praxis, Management und Ausbildung. Thieme Verlag, Stuttgart.
go back to reference Schnepp, W. (2001), Familiale Sorge in der Gruppe der Ruβlanddeutschen Spätaussiedler: Funktion und Gestaltung. Proefschrift van de Universiteit van Utrecht. Reeks Verplegingwetenschappelijke studies/Studies in Nursing Science. Academia Press, Gent. Schnepp, W. (2001), Familiale Sorge in der Gruppe der Ruβlanddeutschen Spätaussiedler: Funktion und Gestaltung. Proefschrift van de Universiteit van Utrecht. Reeks Verplegingwetenschappelijke studies/Studies in Nursing Science. Academia Press, Gent.
go back to reference Schnepp, W. (1995), Meanings and practices of care in Russian-German families. Masters Dissertation. University of Wales/Hogeschool van Utrecht, Cardiff (UK)/Utrecht. Schnepp, W. (1995), Meanings and practices of care in Russian-German families. Masters Dissertation. University of Wales/Hogeschool van Utrecht, Cardiff (UK)/Utrecht.
go back to reference Smaling, A. (1996), ‘De methodologische kwaliteit van kwalitatief onderzoek’. In: Verpleegkunde 11, nr. 4, pp. 240-254. PubMed Smaling, A. (1996), ‘De methodologische kwaliteit van kwalitatief onderzoek’. In: Verpleegkunde 11, nr. 4, pp. 240-254. PubMed
go back to reference Spradley, J.P. (1979), The ethnographic interview. Holt, Rinehart & Winston, New York. Spradley, J.P. (1979), The ethnographic interview. Holt, Rinehart & Winston, New York.
go back to reference Spradley, J.P. (1980), Participant observation. Holt, Rinehart & Winston, New York. Spradley, J.P. (1980), Participant observation. Holt, Rinehart & Winston, New York.
go back to reference Steeves, R.H. & D.L. Kahn (1995), ‘A hermeneutical human science for nursing’. In: A. Omery, Chr.E. Kasper & G.G. Page (ed.), In search of nursing science. Sage Publications, Thousand Oaks (CA), hoofdstuk 13, pp. 175-193. CrossRef Steeves, R.H. & D.L. Kahn (1995), ‘A hermeneutical human science for nursing’. In: A. Omery, Chr.E. Kasper & G.G. Page (ed.), In search of nursing science. Sage Publications, Thousand Oaks (CA), hoofdstuk 13, pp. 175-193. CrossRef
go back to reference Strauss, A.L. & J. Corbin (1990), Basics of qualitative research: Grounded Theory, procedures and tactics. Sage, London. Strauss, A.L. & J. Corbin (1990), Basics of qualitative research: Grounded Theory, procedures and tactics. Sage, London.
go back to reference Streubert, H.J. & D.R. Carpenter (1995), Qualitative research in nursing. J.B. Lippincott, Philadelphia. Streubert, H.J. & D.R. Carpenter (1995), Qualitative research in nursing. J.B. Lippincott, Philadelphia.
go back to reference Swanson, J.M. & W.C. Chenitz (1985), From practice to Grounded Theory. Addison-Wesley Publishing Co, Menlo Park (CA). Swanson, J.M. & W.C. Chenitz (1985), From practice to Grounded Theory. Addison-Wesley Publishing Co, Menlo Park (CA).
go back to reference Tedlock, B. (2002), Ethnography and ethnographic representation In: Denzin, N.K. & Y.S. Lincoln, Handbook of qualitative research. Sage, London, pp. 455-486. Tedlock, B. (2002), Ethnography and ethnographic representation In: Denzin, N.K. & Y.S. Lincoln, Handbook of qualitative research. Sage, London, pp. 455-486.
go back to reference The, A-M. (1997), ‘Vanavond om 8 uur…’: Verpleegkundige dilemma’s bij euthanasie en andere beslissingen rond het levenseinde. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten. The, A-M. (1997), ‘Vanavond om 8 uur…’: Verpleegkundige dilemma’s bij euthanasie en andere beslissingen rond het levenseinde. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten.
go back to reference The, A-M. (1999), Palliatieve behandeling en communicatie: Een onderzoek naar het optimisme op herstel van longkankerpatiënten. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten. The, A-M. (1999), Palliatieve behandeling en communicatie: Een onderzoek naar het optimisme op herstel van longkankerpatiënten. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten.
go back to reference Timmermans, F. (2006), De Turkse patiënt in de huisartsenpraktijk. Afstudeerverslag Nurse practitioner. Fontys Hogeschool Verpleegkunde, Eindhoven. Timmermans, F. (2006), De Turkse patiënt in de huisartsenpraktijk. Afstudeerverslag Nurse practitioner. Fontys Hogeschool Verpleegkunde, Eindhoven.
go back to reference Visser, M. & A. de Jong (2005), Cultuur en zorg: een interculturele benadering van zorg in de verpleging. Coutinho, Baarn. Visser, M. & A. de Jong (2005), Cultuur en zorg: een interculturele benadering van zorg in de verpleging. Coutinho, Baarn.
go back to reference Walters, A.J. (1995), ‘The phenomenological movement: implications for nursing research’. In: Journal of Advanced Nursing 22, pp. 791-799. CrossRefPubMed Walters, A.J. (1995), ‘The phenomenological movement: implications for nursing research’. In: Journal of Advanced Nursing 22, pp. 791-799. CrossRefPubMed
go back to reference Wester, F., A. Smaling & L. Mulder (red.) (2000), Praktijkgericht kwalitatief onderzoek. Coutinho, Bussum. Wester, F., A. Smaling & L. Mulder (red.) (2000), Praktijkgericht kwalitatief onderzoek. Coutinho, Bussum.
go back to reference Wester, F. (1991), Strategieën voor kwalitatief onderzoek. Coutinho, Muiderberg. Wester, F. (1991), Strategieën voor kwalitatief onderzoek. Coutinho, Muiderberg.
Metagegevens
Titel
6 Kwalitatief onderzoek
Auteurs
Marijke Visser
Wilfried Schnepp
Anneke de Jong
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1276-4_6