Skip to main content
Top

2011 | OriginalPaper | Hoofdstuk

53 Schouderklachten

Auteurs : J.C. Winters, R.L. Diercks

Gepubliceerd in: Diagnostiek van alledaagse klachten

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Samenvatting

Schouderklachten komen veel voor in de huisartspraktijk. De oorzaak is meestal in het schoudergewricht of de structuren van de schoudergordel zelf te vinden. Minder vaak zijn ze een gevolg van ernstig trauma (fracturen, luxaties), aandoeningen buiten de schouderregio (pijn door longtoptumor of gerefereerde pijn door hartinfarct, longembolie of acute buikproblemen) of systemische reumatische aandoeningen. Precieze pathologisch-anatomische diagnostiek met behulp van een fysisch-diagnostisch onderzoek lukt vaak niet door de grote interdoktervariatie in de uitvoering en interpretatie daarvan en is voor het therapeutisch beleid ook niet noodzakelijk. Met de functionele meer globale diagnostische indeling is in de huisartspraktijk goed te werken.
Globale indeling:
 • Schouderklachten zonder passieve bewegingsbeperkingen, maar met een pijnlijk abductietraject of pijn aan het einde van de abductie.
 • Schouderklachten met passieve bewegingsbeperkingen. Zo mogelijk kan nog nader worden gekeken naar:
  • voornamelijk beperking van de abductie;
  • voornamelijk beperking van de exorotatie;
  • combinaties van beide; in dat geval probeert men te beoordelen welke bewegingsbeperking het meest op de voorgrond staat.
Indien bij aanwezigheid van schouderklachten geen functiestoornissen worden gevonden van de glenohumerale structuren, dient rekening te worden gehouden met functiestoornissen van andere delen van de schoudergordel, zoals de cervic(othorac)ale wervels en oorzaken buiten de schouderregio.
Literatuur
1.
go back to reference Bot SD, Waal JM van der, Terwee CB, et al. Incedence and prevalence of complaints in the neck and upper extremity in general practice. Ann Rheum Dis 2005;64(1):118-23. Bot SD, Waal JM van der, Terwee CB, et al. Incedence and prevalence of complaints in the neck and upper extremity in general practice. Ann Rheum Dis 2005;64(1):118-23.
2.
go back to reference Luime JJ, Koes BW, Hendriksen IJ, et al. Prevalence and incidence of shoulder pain in a general population; a systematic review. Scand J Rheumatol 2004;33:73-81. Luime JJ, Koes BW, Hendriksen IJ, et al. Prevalence and incidence of shoulder pain in a general population; a systematic review. Scand J Rheumatol 2004;33:73-81.
3.
go back to reference Pivacet HS, Schouten JS. Musculoskeletal pain in the Netherlands: prevalences, consequences and risk groups, the DMC(3)-study. Pain 2003;102(1-2):167-78. Pivacet HS, Schouten JS. Musculoskeletal pain in the Netherlands: prevalences, consequences and risk groups, the DMC(3)-study. Pain 2003;102(1-2):167-78.
4.
go back to reference Windt DAWM van der, Koes BW, Boeke APJ, et al. Shoulder disorders in general practice: prognostic indicators of outcome. Br J Gen Prac 1996;46:519-23. Windt DAWM van der, Koes BW, Boeke APJ, et al. Shoulder disorders in general practice: prognostic indicators of outcome. Br J Gen Prac 1996;46:519-23.
5.
go back to reference Kuijpers T, Windt DAWM van der, Boeke AJ, et al. Clinical prediction rules for the prognosis of shoulder pain in general practice. Pain 2006;120:276-85. Kuijpers T, Windt DAWM van der, Boeke AJ, et al. Clinical prediction rules for the prognosis of shoulder pain in general practice. Pain 2006;120:276-85.
6.
go back to reference Winters JC, Sobel JS, Groenier KH, et al. De invloed van schouderklachten op het dagelijks functioneren. Huisarts Wet 1995;38:565-70. Winters JC, Sobel JS, Groenier KH, et al. De invloed van schouderklachten op het dagelijks functioneren. Huisarts Wet 1995;38:565-70.
7.
go back to reference Windt DAWM van der, Thomas E, Pope DP, et al. Occupational risk factors for shoulder pain: a systematic review. Occup Environ Med 2000;57:433-42. Windt DAWM van der, Thomas E, Pope DP, et al. Occupational risk factors for shoulder pain: a systematic review. Occup Environ Med 2000;57:433-42.
8.
go back to reference Linden MW van der, Westert GP, Bakker D de, et al. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk:klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht: Nivel, 2004. Linden MW van der, Westert GP, Bakker D de, et al. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk:klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht: Nivel, 2004.
9.
go back to reference Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Episodegegevens uit de huisartspraktijk. Bussum: Coutinho, 1998. Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Episodegegevens uit de huisartspraktijk. Bussum: Coutinho, 1998.
10.
go back to reference Sobel JS, Winters JC, Groenier KH, et al. Kenmerken van schouderklachten in de huisartspraktijk. Huisarts Wet 1996;39:169-73. Sobel JS, Winters JC, Groenier KH, et al. Kenmerken van schouderklachten in de huisartspraktijk. Huisarts Wet 1996;39:169-73.
11.
go back to reference Windt DAWM van der, Koes BW, Jong BA de, et al. Shoulder disorders in general practice: incidence, patient characteristics and management. Ann Rheum Dis 1995;54:959-64. Windt DAWM van der, Koes BW, Jong BA de, et al. Shoulder disorders in general practice: incidence, patient characteristics and management. Ann Rheum Dis 1995;54:959-64.
12.
go back to reference Neer CS. Impingement lesions. Clin Orthop 1983;173:70-7. Neer CS. Impingement lesions. Clin Orthop 1983;173:70-7.
13.
go back to reference Benson RT, McDonnell SM, Knowles HJ, et al. Tendinopathy and tears of the rotator cuff are associated with hypoxia and apoptosis. J Bone Joint Surg Br 2010;92(3):448-53. Benson RT, McDonnell SM, Knowles HJ, et al. Tendinopathy and tears of the rotator cuff are associated with hypoxia and apoptosis. J Bone Joint Surg Br 2010;92(3):448-53.
14.
go back to reference Lundberg BJ. The frozen shoulder. Clinical and radiological observations. The effect of manipulation under general anesthesia. Structure and glycosaminoglycan content of the joint capsule. Local bone metabolism. Acta Orthop Scan Supll 1969;119:1-59. Lundberg BJ. The frozen shoulder. Clinical and radiological observations. The effect of manipulation under general anesthesia. Structure and glycosaminoglycan content of the joint capsule. Local bone metabolism. Acta Orthop Scan Supll 1969;119:1-59.
15.
go back to reference Rockwood CA. The Shoulder. 3rd ed. Philadelphia: Sauders, 2004. Rockwood CA. The Shoulder. 3rd ed. Philadelphia: Sauders, 2004.
16.
go back to reference Anton HA. Frozen shoulder. Can Fam Physician 1993;39:1773-8. Anton HA. Frozen shoulder. Can Fam Physician 1993;39:1773-8.
17.
go back to reference Cyriax J. Textbook of orthopaedic medicine. Volume I. Diagnosis of soft tissue lesions. 8th ed. London, Philadelphia: Baillière Tindall, 1982. Cyriax J. Textbook of orthopaedic medicine. Volume I. Diagnosis of soft tissue lesions. 8th ed. London, Philadelphia: Baillière Tindall, 1982.
18.
go back to reference Gerber C, Nyffeler RW. Classification of glenohumeral joint instability. Clin Orthop 2002;400:65-76. Gerber C, Nyffeler RW. Classification of glenohumeral joint instability. Clin Orthop 2002;400:65-76.
19.
go back to reference Jobe FW, Pink M. The athlete’s shoulder. J Hand Ther 1994;7:107-10. Jobe FW, Pink M. The athlete’s shoulder. J Hand Ther 1994;7:107-10.
20.
go back to reference Sobel JS, Winters JC, Groenier KH, et al. Schouderklachten in de huisartspraktijk. Huisarts Wet 1995:38:342-7. Sobel JS, Winters JC, Groenier KH, et al. Schouderklachten in de huisartspraktijk. Huisarts Wet 1995:38:342-7.
21.
go back to reference Stenvers DJ, Overbeek WJ. Bestaat er bij de frozen shoulder toch een benige beperking? Ned Tijdschr Geneeskd 1978;122:1081-7. Stenvers DJ, Overbeek WJ. Bestaat er bij de frozen shoulder toch een benige beperking? Ned Tijdschr Geneeskd 1978;122:1081-7.
22.
go back to reference Groenier KH, Winters JC, Meyboom-de Jong B. Classification of shoulder complaints in general practice by means of non-metric multidimensional scaling. Arch Phys Med Rehabil 2003;84:812-7. Groenier KH, Winters JC, Meyboom-de Jong B. Classification of shoulder complaints in general practice by means of non-metric multidimensional scaling. Arch Phys Med Rehabil 2003;84:812-7.
23.
go back to reference Liesdek C, Windt DAWM van der, Koes BW, et al. Soft-tissue disorders of the shoulder. A study of inter-observer agreement between general practitioners and physiotherapists and an overview of physiotherapeutic treatment. Physiotherapy 1997;83:12-21. Liesdek C, Windt DAWM van der, Koes BW, et al. Soft-tissue disorders of the shoulder. A study of inter-observer agreement between general practitioners and physiotherapists and an overview of physiotherapeutic treatment. Physiotherapy 1997;83:12-21.
24.
go back to reference Bamji AN, Erhardt CC, Price TR, et al. The painful shoulder: can consultants agree? Br J Rheumatol 1996;35:1172-4. Bamji AN, Erhardt CC, Price TR, et al. The painful shoulder: can consultants agree? Br J Rheumatol 1996;35:1172-4.
25.
go back to reference Winter AF de, Jans MP, Scholten RJPM, et al. Diagnostic classification of shoulder disorders: inter-observer agreement and determinants of disagreement. Ann Rheum Dis 1999;58:272-7. Winter AF de, Jans MP, Scholten RJPM, et al. Diagnostic classification of shoulder disorders: inter-observer agreement and determinants of disagreement. Ann Rheum Dis 1999;58:272-7.
26.
go back to reference Jong AC de. Schouderklachten in de huisartspraktijk. Dissertatie. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, 1994. Jong AC de. Schouderklachten in de huisartspraktijk. Dissertatie. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, 1994.
27.
go back to reference Winters JC, Groenier KH, Sobel JS, et al. Classification of shoulder complaints in general practice by means of cluster analysis. Arch Phys Med Rehabil 1997;78:1369-74. Winters JC, Groenier KH, Sobel JS, et al. Classification of shoulder complaints in general practice by means of cluster analysis. Arch Phys Med Rehabil 1997;78:1369-74.
28.
go back to reference Winters JC, Windt DAWM van der, Spinnewijn WEM, et al. NHG-Standaard Schouderklachten. Huisarts Wet 2008;51(11): 555-65. Winters JC, Windt DAWM van der, Spinnewijn WEM, et al. NHG-Standaard Schouderklachten. Huisarts Wet 2008;51(11): 555-65.
29.
go back to reference Winters JC, Sobel JS, Groenier KH, et al. The long-term course of shoulder complaints: a prospective study in general practice. Rheumatology 1999;38:160-3. Winters JC, Sobel JS, Groenier KH, et al. The long-term course of shoulder complaints: a prospective study in general practice. Rheumatology 1999;38:160-3.
30.
go back to reference Gezondheidsraad: RSI. Den Haag: Gezondheidsraad, 2000 (publicatienummer 2000/22). Gezondheidsraad: RSI. Den Haag: Gezondheidsraad, 2000 (publicatienummer 2000/22).
31.
go back to reference Huisstede BM, Miedema HS, Verhagen AP, et al. Multidisciplinary consensus on the terminology and classification of complaints of the arm, neck and/or shoulder. Occup Environ Med 2007;64(5):313-9. Huisstede BM, Miedema HS, Verhagen AP, et al. Multidisciplinary consensus on the terminology and classification of complaints of the arm, neck and/or shoulder. Occup Environ Med 2007;64(5):313-9.
32.
go back to reference Diagnosecodering. Groningen: afdeling Orthopedie Academisch Ziekenhuis Groningen, 1999-2001. Diagnosecodering. Groningen: afdeling Orthopedie Academisch Ziekenhuis Groningen, 1999-2001.
33.
go back to reference Jongh TOH de, Fysische diagnostiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2010. Jongh TOH de, Fysische diagnostiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2010.
34.
go back to reference Hovelius L, Augustini BG, Fredin H, et al. Primary anterior dislocation of the shoulder in young patiënts. A ten-year prospective study. J Bone Joint Surg Am 1996;78:1677-84. Hovelius L, Augustini BG, Fredin H, et al. Primary anterior dislocation of the shoulder in young patiënts. A ten-year prospective study. J Bone Joint Surg Am 1996;78:1677-84.
35.
go back to reference Luime JJ, Verhagen AP, Miedema HS, et al. Does this patient have an instability of the shoulder or a labrum lesion? JAMA 2004;292:1989-99. Luime JJ, Verhagen AP, Miedema HS, et al. Does this patient have an instability of the shoulder or a labrum lesion? JAMA 2004;292:1989-99.
36.
go back to reference Luime JJ. Shoulder complaints. The occurrence, course and diagnosis. Chapter 6: Diagnostic evaluation of shoulder pain: A systematic review on the accuracy of signs and symptoms related to rotator cuff disorders. Dissertatie. Rotterdam: Erasmus Universiteit, 2004. Luime JJ. Shoulder complaints. The occurrence, course and diagnosis. Chapter 6: Diagnostic evaluation of shoulder pain: A systematic review on the accuracy of signs and symptoms related to rotator cuff disorders. Dissertatie. Rotterdam: Erasmus Universiteit, 2004.
37.
go back to reference T’Jonck L, Steas F, Smet L de, et al. De relatie tussen klinische schoudertests en bevindingen van artroscopisch onderzoek. Geneeskunde en Sport 2001;34:15-24. T’Jonck L, Steas F, Smet L de, et al. De relatie tussen klinische schoudertests en bevindingen van artroscopisch onderzoek. Geneeskunde en Sport 2001;34:15-24.
38.
go back to reference Hegedus EJ, Goode A, Campbell S, et al. Physical examination tests of the shoulder: a systematic review with meta-analysis of individual tests. Sports Med 2008;42:80-92. Hegedus EJ, Goode A, Campbell S, et al. Physical examination tests of the shoulder: a systematic review with meta-analysis of individual tests. Sports Med 2008;42:80-92.
39.
go back to reference Shahabpour M, Kichouh M, Laridon E, et al. The effectiveness of diagnostic imaging methods for the assessement of soft tissue and articular disorders of the shoulder and elbow. Eur J Radiol 2008;65(2):194-200. Shahabpour M, Kichouh M, Laridon E, et al. The effectiveness of diagnostic imaging methods for the assessement of soft tissue and articular disorders of the shoulder and elbow. Eur J Radiol 2008;65(2):194-200.
40.
go back to reference Dinnes J, Loveman J, McIntyre J, et al. The effectiveness of diagnostic tests for the assessment of shoulder pain due to soft tissue disorders: A systematic review. Health Technol Assess 2003;7:1-166. Dinnes J, Loveman J, McIntyre J, et al. The effectiveness of diagnostic tests for the assessment of shoulder pain due to soft tissue disorders: A systematic review. Health Technol Assess 2003;7:1-166.
Metagegevens
Titel
53 Schouderklachten
Auteurs
J.C. Winters
R.L. Diercks
Copyright
2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8364-1_54