Skip to main content
Top

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5 Klinisch redeneren met behulp van redeneerhulpen

Auteurs : Vera Habes, Germieke Quist, Judith van der Sande

Gepubliceerd in: Klinisch redeneren bij ouderen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Samenvatting

 • De gehanteerde definitie van klinisch redeneren luidt: ‘Klinisch redeneren is het continue proces van gegevensverzameling en analyse gericht op de vragen en problemen van een individu en diens naasten, in relatie tot ziekte en gezondheid. Het continue cyclisch proces van redeneren omvat risico-inschatting, vroegsignalering, probleemherkenning, interventie en monitoring’ (paragraaf 5.1).
 • In het proces van klinisch redeneren gebruikt een verpleegkundige redeneerhulpen: ordeningsmodellen, classificaties, methodieken, fasemodellen, stappenplannen enzovoort. Redeneerhulpen zijn bedoeld om op een professionele manier probleemsituaties te analyseren, te verduidelijken, te benoemen, in te delen of op te lossen. Ze helpen om de juiste vragen te stellen in alle fasen van het klinisch redeneren (paragraaf 5.1).
 • Er wordt in het boek uitgegaan van de hoofdclassificaties vanuit de internationale classificatie van het menselijk functioneren (ICF). De ICF bestaat uit twee delen met elk twee componenten (paragraaf 5.2 en paragraaf 5.3).
  1
  Functioneren en functioneringsproblemen:
  • (lichamelijke) functies en anatomische eigenschappen;
  • activiteiten en participatie.
   
  2
  Beïnvloedende factoren:
  • externe factoren;
  • persoonlijke factoren.
   
 • In dit boek zijn de volgende redeneerhulpen gekoppeld aan de ICF-componenten (paragraaf 5.3).
  Component ICF
  Redeneerhulp
  (Lichamelijke) functies en anatomische eigenschappen
  De orgaansystemen zoals beschreven in Proactive Nursing (Bakker & Van Heycop ten Ham)
  Activiteiten en participatie
  Screeningsinstrumenten en evidence-based zorgplannen uit de Toolkit Kwetsbare ouderen (Bleijenberg e.a.) en de Toolkit Screening, diagnostiek en interventie van de stichting Effectieve Ouderenzorg, AMC
  Externe en persoonlijke factoren
  DSA-methode (dynamische systeemanalyse) van Van Helden en Bakker
 • De DSA richt zich op de functionele mogelijkheden en beperkingen van een (kwetsbare) oudere en zijn mantelzorgsysteem, en wel op de volgende zes dimensies: somatische functiekenmerken, cognitieve functiekenmerken, persoonlijkheidsfunctiekenmerken, belevingsfunctiekenmerken, sociale omgevingskenmerken, levensloopkenmerken (paragraaf 5.3).
 • Een syndroom in de gebruikelijke betekenis is een verzameling van symptomen en verschijnselen die in een vast onderling verband voorkomen als kenmerk van een onderliggende aandoening. Bij een geriatrisch syndroom zijn de symptomen echter het gevolg van meer aandoeningen tegelijkertijd. Elke afzonderlijke oorzaak hoeft geen klachten te geven, maar de combinatie kan die wél geven (paragraaf 5.3).
 • Alle hoofdstukken in deel II van het boek worden afgesloten met een paragraaf over interventies. Hierbij is gekozen voor een indeling in preventieve interventies, curatieve interventies en zelfmanagementondersteuning. Zelfmanagementondersteuning kan worden gekoppeld aan zowel preventieve als curatieve interventies (paragraaf 5.4).
 • Zelfmanagement lijkt gerelateerd te zijn aan de functionele kenmerken en hun interacties op alle zes de dimensies van de DSA. Voorbeeld: hoe rijker iemands sociale omgeving (sociale omgevingskenmerken) en levensgeschiedenis zijn, hoe meer basis er is voor zelfmanagement (paragraaf 5.4).
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
go back to reference Achterberg, T. van, Holleman, G., Heijnen-Kaales, Y., Burg, Y. van der, Roodbol, G., Stallinga, H.A., e.a. (2005). Using a multidisciplinary classification in nursing; the international classification of Functioning, Disability and Health. Journal of Advanced Nursing, 49(4), 3432–3441. Achterberg, T. van, Holleman, G., Heijnen-Kaales, Y., Burg, Y. van der, Roodbol, G., Stallinga, H.A., e.a. (2005). Using a multidisciplinary classification in nursing; the international classification of Functioning, Disability and Health. Journal of Advanced Nursing, 49(4), 3432–3441.
go back to reference Bakker, M. (2013). ProActive Nursing: klinische problematiek inzichtelijk. Observeren, ordenen, oordelen. Den Haag: Boom Lemma. Bakker, M. (2013). ProActive Nursing: klinische problematiek inzichtelijk. Observeren, ordenen, oordelen. Den Haag: Boom Lemma.
go back to reference Bakker, M. & Heycop ten Ham, C. van (2010/2014). Proactive Nursing. Klinisch redeneren in zes stappen. Den Haag: Boom Lemma. Bakker, M. & Heycop ten Ham, C. van (2010/2014). Proactive Nursing. Klinisch redeneren in zes stappen. Den Haag: Boom Lemma.
go back to reference Bakker, T.J.E.M., Trijsburg, R.W., Lee, J. van der, & Duivenvoorden, H.J. (2005). Prevalence of psychiatric function disorders in psychogeriatric patients at referral to nursing home care—the relation to cognition, activities of daily living and general details. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 20(4), 215–224.CrossRef Bakker, T.J.E.M., Trijsburg, R.W., Lee, J. van der, & Duivenvoorden, H.J. (2005). Prevalence of psychiatric function disorders in psychogeriatric patients at referral to nursing home care—the relation to cognition, activities of daily living and general details. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 20(4), 215–224.CrossRef
go back to reference Bleijenberg, N. (2013). Personalized primary care for older people: an evaluation of a multicomponent nurse-led care program. Utrecht: Julius center for health sciences and primary care. Bleijenberg, N. (2013). Personalized primary care for older people: an evaluation of a multicomponent nurse-led care program. Utrecht: Julius center for health sciences and primary care.
go back to reference Bleijenberg, N., Dam, H. ten, Drubbel, I., Borgdorff, A., Numans, M., Wit, N. de, e.a. (2012). Toolkit kwetsbare ouderen—U-CARE. Screeningsinstrument en evidence-based zorgplannen voor kwetsbare ouderen. Bleijenberg, N., Dam, H. ten, Drubbel, I., Borgdorff, A., Numans, M., Wit, N. de, e.a. (2012). Toolkit kwetsbare ouderen—U-CARE. Screeningsinstrument en evidence-based zorgplannen voor kwetsbare ouderen.
go back to reference Boldt, C., Grill, E., Bartholomeyczik, S., Brach, M., Rauch, A., Eriks-Hoogland, I., e.a. (2010). Combined application of the International Classification of Functioning, Disability and Health and the NANDA-International Taxonomy II. Journal of Advanced Nursing, 66(8), 1885–1898.CrossRef Boldt, C., Grill, E., Bartholomeyczik, S., Brach, M., Rauch, A., Eriks-Hoogland, I., e.a. (2010). Combined application of the International Classification of Functioning, Disability and Health and the NANDA-International Taxonomy II. Journal of Advanced Nursing, 66(8), 1885–1898.CrossRef
go back to reference Brown, C. & Lowis, M.J. (2003). Psychosocial development in the elderly: an investigation into Erikson’s ninth stage. Journal of Aging Studies, 17, 415–426.CrossRef Brown, C. & Lowis, M.J. (2003). Psychosocial development in the elderly: an investigation into Erikson’s ninth stage. Journal of Aging Studies, 17, 415–426.CrossRef
go back to reference Bulechek, G.M., Butcher, H.K. & McCloskey-Dochterman, J. (2010). Verpleegkundige interventies (pp. 120–123). Amsterdam: Reed Business. Bulechek, G.M., Butcher, H.K. & McCloskey-Dochterman, J. (2010). Verpleegkundige interventies (pp. 120–123). Amsterdam: Reed Business.
go back to reference CSO, NFU & ZonMw (2012). Toekomstige ouderenzorg; kernwaarden, opbrengsten en perspectief. De visie van CFO, NFU en ZonMw. CSO, NFU & ZonMw (2012). Toekomstige ouderenzorg; kernwaarden, opbrengsten en perspectief. De visie van CFO, NFU en ZonMw.
go back to reference Habets, H. (2007). Functionele beperkingen: vallen, incontinentie, obstipatie, immobiliteit, zintuigen. In: T. van der Kruk, C. Salentijn & M. Schuurmans (red.), Verpleegkundige zorgverlening aan ouderen (hoofdstuk 12). Den Haag: Boom Lemma. Habets, H. (2007). Functionele beperkingen: vallen, incontinentie, obstipatie, immobiliteit, zintuigen. In: T. van der Kruk, C. Salentijn & M. Schuurmans (red.), Verpleegkundige zorgverlening aan ouderen (hoofdstuk 12). Den Haag: Boom Lemma.
go back to reference Helden, M. van, & Bakker, T.J.E.M. (2004). Kleur bekennen in de psychogeriatrie. DSA in zakformaat. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. Helden, M. van, & Bakker, T.J.E.M. (2004). Kleur bekennen in de psychogeriatrie. DSA in zakformaat. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
go back to reference Huber, M., Knottnerus, J.A., Green, L., Horst, H. van der, Jadad, A.R., Kromhout, D. e.a. (2011). How should we define health? British Medical Journal, 343, d4163CrossRef Huber, M., Knottnerus, J.A., Green, L., Horst, H. van der, Jadad, A.R., Kromhout, D. e.a. (2011). How should we define health? British Medical Journal, 343, d4163CrossRef
go back to reference Izaks, G. (2010). Levensloop vanuit biologisch perspectief. In: T. van der Kruk, C. Salentijn & M. Schuurmans (red.), Verpleegkundige zorgverlening aan ouderen (hoofdstuk 5). Den Haag: Lemma. Izaks, G. (2010). Levensloop vanuit biologisch perspectief. In: T. van der Kruk, C. Salentijn & M. Schuurmans (red.), Verpleegkundige zorgverlening aan ouderen (hoofdstuk 5). Den Haag: Lemma.
go back to reference Jüngen, IJ.D. (2007). Klinisch redeneren. In: J.T.E. de Jong, IJ.D. Jüngen & M.J. Zaagman-Van Buren (red.), Interne geneeskunde (hoofdstuk 1). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Kessels, R.P.C. & Joosten-Weyn Banningh, L. (2008). Geheugen en leren bij dementie. Nijmegen: UMC St Radboud.CrossRef Jüngen, IJ.D. (2007). Klinisch redeneren. In: J.T.E. de Jong, IJ.D. Jüngen & M.J. Zaagman-Van Buren (red.), Interne geneeskunde (hoofdstuk 1). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Kessels, R.P.C. & Joosten-Weyn Banningh, L. (2008). Geheugen en leren bij dementie. Nijmegen: UMC St Radboud.CrossRef
go back to reference Lambregts, J.A.M. & Grotendorst, A. (red.) (2012). Leren van de toekomst. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Lambregts, J.A.M. & Grotendorst, A. (red.) (2012). Leren van de toekomst. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M.L. & Swanson, E. (2011). ‘Pluspunten van Nursing Outcome Classifications’ (p. 11) en ‘Toepassing van de NOC in onderwijs en onderzoek’ (paragraaf 4.2). Verpleegkundige zorgresultaten. Amsterdam: Reed Business Education. Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M.L. & Swanson, E. (2011). ‘Pluspunten van Nursing Outcome Classifications’ (p. 11) en ‘Toepassing van de NOC in onderwijs en onderzoek’ (paragraaf 4.2). Verpleegkundige zorgresultaten. Amsterdam: Reed Business Education.
go back to reference Olde Rikkert, M.G.M., Flamaing, J., Petrovic, M., Schols, J.M.G.A. & Hoefnagels, W.H.L. (red.) (2012). De geriatrische patiënt. (p. 24). Probleemgeoriënteerd denken in de geriatrie. Utrecht: De Tijdstroom. Pesut, D. & Herman, J. (1999). Clinical reasoning: the art and science of critical and creative thinking. New York: Delmar Publishing. Olde Rikkert, M.G.M., Flamaing, J., Petrovic, M., Schols, J.M.G.A. & Hoefnagels, W.H.L. (red.) (2012). De geriatrische patiënt. (p. 24). Probleemgeoriënteerd denken in de geriatrie. Utrecht: De Tijdstroom. Pesut, D. & Herman, J. (1999). Clinical reasoning: the art and science of critical and creative thinking. New York: Delmar Publishing.
go back to reference Schuurmans, M.J. (2012). Een nieuwe kijk op verpleegkunde. In: J.A.M. Lambregts & A. Grotendorst (red.), Leren van de toekomst (hoofdstuk 2). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Schuurmans, M.J. (2012). Een nieuwe kijk op verpleegkunde. In: J.A.M. Lambregts & A. Grotendorst (red.), Leren van de toekomst (hoofdstuk 2). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Ursum, J., Rijken, M., Heijman, M., Cardol, M. & Schellevis, F. (2011). Zorg voor chronisch zieken. Organisatie van zorg, zelfmanagement, zelfredzaamheid en participatie. Utrecht: NIVEL. Ursum, J., Rijken, M., Heijman, M., Cardol, M. & Schellevis, F. (2011). Zorg voor chronisch zieken. Organisatie van zorg, zelfmanagement, zelfredzaamheid en participatie. Utrecht: NIVEL.
go back to reference WHO-FIC (2002). ICF. Internationale classificatie van het menselijk functioneren. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. WHO-FIC (2002). ICF. Internationale classificatie van het menselijk functioneren. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Metagegevens
Titel
5 Klinisch redeneren met behulp van redeneerhulpen
Auteurs
Vera Habes
Germieke Quist
Judith van der Sande
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1487-4_5