Skip to main content
Top

2003 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5 De dynamische systeemtheorie van ontwikkeling

Auteurs : L. Verhofstadt-Denève, P. Van Geert, A. Vyt

Gepubliceerd in: Handboek ontwikkelingspsychologie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De theorie van dynamische systemen van ontwikkeling is een van de jongste loten aan de bloeiende boom van de ontwikkelingspsychologie. Het gaat bij nadere beschouwing overigens om meerdere loten die uit dezelfde knop - de dynamische systeemgedachte - ontspruiten. De eerste beschouwt de dynamische systeemtheorie meer als een benadering van ontwikkeling (een bepaalde, globale manier van kijken naar ontwikkeling) dan als een aparte theorie (een systematisch geheel van specifieke begrippen en relaties). Ze stelt bijvoorbeeld dat deze systeembenadering goed verenigbaar is met de theorieën van Piaget en Vygotsky (zie Van Geert, 1991, 1994, 1998). Volgens de andere ‘loot’ is de dynamische systeemtheorie een nieuwe theorie van de organisatie van het gedrag en automatisch ook van de ontwikkeling van gedrag (Thelen & Smith, 1994; Clark, 1998).
Metagegevens
Titel
5 De dynamische systeemtheorie van ontwikkeling
Auteurs
L. Verhofstadt-Denève
P. Van Geert
A. Vyt
Copyright
2003
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9544-6_5