Skip to main content
Top

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

De analyse van dichotome uitkomstvariabelen

Auteur : Prof.dr. J.W.R. Twisk

Gepubliceerd in: Inleiding in de toegepaste biostatistiek

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De analyse van dichotome uitkomstvariabelen wordt besproken aan de hand van drie voorbeelden. Voorbeeld 5.1 is een gerandomiseerd experimenteel onderzoek waarbij tweehonderd patiënten met lage rugklachten zijn gerandomiseerd in een controleen een interventiegroep. De interventie bestond uit een activiteitenprogramma, de controleconditie uit zogeheten reguliere zorg. De uitkomstvariabele, ervaren herstel, was dichotoom: de patiënt is wel of niet hersteld. Voorbeeld 5.2 is een case-controlonderzoek onder honderd patiënten (cases) met een hartinfarct, waarbij honderd controlepersonen werden gezocht. Doel was te onderzoeken of bepaalde risicofactoren (rookgedrag, alcoholgebruik en overgewicht) geassocieerd waren met het optreden van een hartinfarct. Voorbeeld 5.3 is een cross-over trial onder vijftig patiënten, waarin de werking van twee pijnstillers (middel A en middel B) met elkaar werd vergeleken. De voorbeelden zijn alle achteraan het hoofdstuk opgenomen.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Voetnoten
1
SPSS vergelijkt direct beide modellen met elkaar als BMI2 in een tweede blok wordt geanalyseerd; zie verder de handleiding van het softwarepakket.
 
2
Binnen SPSS kan de interactie tussen twee variabelen direct worden meegenomen in de analyse.De interactieterm hoeft niet speciaal te worden aangemaakt, dit in tegenstelling tot lineaire regressie analyse, waar de interactieterm wel vooraf moet worden aangemaakt.
 
Metagegevens
Titel
5 De analyse van dichotome uitkomstvariabelen
Auteur
Prof.dr. J.W.R. Twisk
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1534-5_5