Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2006 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4 Waarom zijn ziekenhuizen niet zo veilig als we willen?

Auteurs : J.J.E. van Everdingen, A. Molendijk, W.H. van Harten

Gepubliceerd in: Praktijkboek patiëntveiligheid

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Een ziekenhuis is per definitie een onveilige plek. Mensen die een afspraak maken in een ziekenhuis doen dat niet voor niets. Zij mankeren iets en meestal ondergaan zij daarna een diagnostische of therapeutische ingreep waaraan een potentieel risico is verbonden en waarbij de veiligheid in het geding is. Zekerheid over de uitkomst van de te verlenen dienstverlening kan op voorhand niet worden gegeven. Het omgaan met onzekerheid en het nemen van risico’s is een van de wezenskenmerken van geneeskunde. Het ligt voor de hand dat in een bedrijfstak waar veel risico’s worden genomen en de grens tussen leven en dood vaak flinterdun is, de daarbij gemaakte fouten grote consequenties kunnen hebben. Daarbij wordt vaak een vergelijking getrokken met de veiligheid in andere sectoren, waarin ook risicovolle gebeurtenissen plaatsvinden en fouten verstrekkende gevolgen hebben, zoals de luchtvaart, de transportsector, de (petro)chemische en de nucleaire industrie. Bij die vergelijking zijn veel parallellen te trekken, maar ook even zovele verschillen te maken.
Literatuur
1.
go back to reference Everdingen JJE van, Möhlen-Tonino MAM von der. Hoe stellen artsen een diagnose? In: Everdingen JJE van, (red.). Smetten op de witte jas. Overveen/Amsterdam: Belvédère/Boom, 1993. Everdingen JJE van, Möhlen-Tonino MAM von der. Hoe stellen artsen een diagnose? In: Everdingen JJE van, (red.). Smetten op de witte jas. Overveen/Amsterdam: Belvédère/Boom, 1993.
2.
go back to reference Lens P. Zieke dokters. [dissertatie] Utrecht: Bunge, 1984. Lens P. Zieke dokters. [dissertatie] Utrecht: Bunge, 1984.
3.
go back to reference Kahn PhS, Admiraal JF, Everdingen JJE van, Dyun CD van. Visitatie en de betekenis voor de medische staf, maatschap en medisch specialist. In: Lombarts MJDH et al. (red.). Bezoek of bezoeking? Juridische aspecten van visitatie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005. Kahn PhS, Admiraal JF, Everdingen JJE van, Dyun CD van. Visitatie en de betekenis voor de medische staf, maatschap en medisch specialist. In: Lombarts MJDH et al. (red.). Bezoek of bezoeking? Juridische aspecten van visitatie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005.
4.
go back to reference Hofstra ML, Hobus PPM, Boshuizen HPA, Schmidt HG. De invloed van ervaring op diagnostische prestaties van huisartsen. Huisarts en Wetenschap 1988;31:282–4. Hofstra ML, Hobus PPM, Boshuizen HPA, Schmidt HG. De invloed van ervaring op diagnostische prestaties van huisartsen. Huisarts en Wetenschap 1988;31:282–4.
5.
go back to reference Halm EA, Lee C, Chassin MR. Is volume related to outcome in health care? A systematic review and methodologic critique of the literature. Ann Intern Med 2002;137(6):511–20. CrossRefPubMed Halm EA, Lee C, Chassin MR. Is volume related to outcome in health care? A systematic review and methodologic critique of the literature. Ann Intern Med 2002;137(6):511–20. CrossRefPubMed
6.
go back to reference Rooymans HGM. Kijken met een gekleurde bril. Voordracht op Boerhaave Cursus: ‘Methoden van klinisch denken en handelen’. Oktober 1981. Rooymans HGM. Kijken met een gekleurde bril. Voordracht op Boerhaave Cursus: ‘Methoden van klinisch denken en handelen’. Oktober 1981.
7.
go back to reference Meer J van der. Oververmoeidheid. Fouten, ongevallen en bijna-ongelukken in het ziekenhuis. In: Everdingen JJE van, (red.). Smetten op de witte jas. Overveen/Amsterdam: Belvédère/Boom, 1993. Meer J van der. Oververmoeidheid. Fouten, ongevallen en bijna-ongelukken in het ziekenhuis. In: Everdingen JJE van, (red.). Smetten op de witte jas. Overveen/Amsterdam: Belvédère/Boom, 1993.
8.
go back to reference Lockley SW, Cronin JW, Evans EE, et al., for the Harvard Work Hours, Health and Safety Group. Effect of reducing interns' weekly work hours on sleep and attentional failures. N Engl J Med, 2004;351:1829–37. CrossRefPubMed Lockley SW, Cronin JW, Evans EE, et al., for the Harvard Work Hours, Health and Safety Group. Effect of reducing interns' weekly work hours on sleep and attentional failures. N Engl J Med, 2004;351:1829–37. CrossRefPubMed
9.
go back to reference Petersen LA, Brennan TA, O’Neil AC, Cook EF, Lee TH. Does housestaff discontinuity of care increase the risk for preventable adverse events? Ann Int Med 1994;121(11):866–72. CrossRefPubMed Petersen LA, Brennan TA, O’Neil AC, Cook EF, Lee TH. Does housestaff discontinuity of care increase the risk for preventable adverse events? Ann Int Med 1994;121(11):866–72. CrossRefPubMed
11.
go back to reference Institute of Medicine. To err is human. Washington: The National Academies Press, 1999. Institute of Medicine. To err is human. Washington: The National Academies Press, 1999.
12.
go back to reference Aspden P, Corrigan JM, Wolcott J, Erickson SM, (red.). Patient safety: Achieving a new standard for care. Washington: Institute of Medicine, 2004. Aspden P, Corrigan JM, Wolcott J, Erickson SM, (red.). Patient safety: Achieving a new standard for care. Washington: Institute of Medicine, 2004.
13.
go back to reference Brennan RA, Gawande A, Thomas E, Studdert D. Accidental deaths, saved lives, and improved quality. N Eng J Med. 2005;353:1405–9. CrossRef Brennan RA, Gawande A, Thomas E, Studdert D. Accidental deaths, saved lives, and improved quality. N Eng J Med. 2005;353:1405–9. CrossRef
Metagegevens
Titel
4 Waarom zijn ziekenhuizen niet zo veilig als we willen?
Auteurs
J.J.E. van Everdingen
A. Molendijk
W.H. van Harten
Copyright
2006
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1100-2_4