Skip to main content
Top

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4 Stoornissen in en door het gebruik van psychoactieve stoffen

Auteurs : G.M. Schippers, W. van den Brink

Gepubliceerd in: Handboek psychopathologie deel 1

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Ervaringsveranderende (of psychoactieve) stoffen boeien de mens al sinds de oudheid.
Literatuur
go back to reference Ball, D., & Collier, D. (2004). Substance misuse. In P. McGuffin e.a. (red.), Psychiatric genetics and genomics. Oxford: Oxford University Press. Ball, D., & Collier, D. (2004). Substance misuse. In P. McGuffin e.a. (red.), Psychiatric genetics and genomics. Oxford: Oxford University Press.
go back to reference Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: WH Freeman. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: WH Freeman.
go back to reference Baumeister, R.F., & Vohs, K.D. (eds.) (2004). Handbook of self-regulation. New York: Guilford Press. Baumeister, R.F., & Vohs, K.D. (eds.) (2004). Handbook of self-regulation. New York: Guilford Press.
go back to reference Bayingana, K., Demarest, S., Gisle, L., Hesse, E., Miermans, P.J., Tafforeau, J., & Van Der Heyden, J. (2006). Gezondheidsenquête België 2004. Boek III Leefstijl. Gebruik van alcohol. IPH/EPI Reports nr. 35. Brussel: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Bayingana, K., Demarest, S., Gisle, L., Hesse, E., Miermans, P.J., Tafforeau, J., & Van Der Heyden, J. (2006). Gezondheidsenquête België 2004. Boek III Leefstijl. Gebruik van alcohol. IPH/EPI Reports nr. 35. Brussel: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.
go back to reference Bieleman, B., Maarsingh, H., & Meijer, G. (1998). Aangeschoten wild: Onderzoek naar jongeren, alcohol, drugs en aggressie tijdens het uitgaan. Groningen/Rotterdam: Intraval. Bieleman, B., Maarsingh, H., & Meijer, G. (1998). Aangeschoten wild: Onderzoek naar jongeren, alcohol, drugs en aggressie tijdens het uitgaan. Groningen/Rotterdam: Intraval.
go back to reference Blanken P., Hendriks V., Kerkmeer M., e.a. (2003). Dubbele diagnose, dubbele hulp; richtlijnen voor diagnostiek en behandeling. Utrecht: GGZ Nederland. Blanken P., Hendriks V., Kerkmeer M., e.a. (2003). Dubbele diagnose, dubbele hulp; richtlijnen voor diagnostiek en behandeling. Utrecht: GGZ Nederland.
go back to reference Boer, M.C. de (1993). Alcohol: Expectancy of effect and effect of expectancy (dissertatie). Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen. Boer, M.C. de (1993). Alcohol: Expectancy of effect and effect of expectancy (dissertatie). Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
go back to reference Brink, W. van den (1996). Effectieve interventies bij alcoholproblemen. In P.J. Geerlings, W. van den Brink & G.M. Schippers (red.), Behandelingsstrategieën bij alcoholproblemen (pp. 25-47). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Brink, W. van den (1996). Effectieve interventies bij alcoholproblemen. In P.J. Geerlings, W. van den Brink & G.M. Schippers (red.), Behandelingsstrategieën bij alcoholproblemen (pp. 25-47). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Brink, W. van den (2006). Hoe schadelijk zijn softdrugs? Justitiële Verkenningen, 32, 72-88. Brink, W. van den (2006). Hoe schadelijk zijn softdrugs? Justitiële Verkenningen, 32, 72-88.
go back to reference Bruffaerts, R., Bonnewyn, A., Oyen, H. van, e.a. (2004). Prevalentie van mentale stoornissen in de Belgische bevolking. Resultaten van de European Study on Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD). Tijdschrift voor Geneeskunde, 60, 2, 75-85. Bruffaerts, R., Bonnewyn, A., Oyen, H. van, e.a. (2004). Prevalentie van mentale stoornissen in de Belgische bevolking. Resultaten van de European Study on Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD). Tijdschrift voor Geneeskunde, 60, 2, 75-85.
go back to reference Bruijn, C. de, Brink, W. van den, Graaf, R. de, & Vollebergh, W. (2006). The three year course of alcohol use disorders in the general population: DSM-IV, ICD-10 and the craving withdrawal model. Addiction, 101, 385-92. Bruijn, C. de, Brink, W. van den, Graaf, R. de, & Vollebergh, W. (2006). The three year course of alcohol use disorders in the general population: DSM-IV, ICD-10 and the craving withdrawal model. Addiction, 101, 385-92.
go back to reference CBO (2008). Concept multidisciplinaire richtlijn stoornissen in het gebruik van alcohol. Utrecht: CBO/Trimbos-instituut. CBO (2008). Concept multidisciplinaire richtlijn stoornissen in het gebruik van alcohol. Utrecht: CBO/Trimbos-instituut.
go back to reference Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden (2007). Onderzoek naar heroïne op medisch voorschrift. Utrecht: CCBH. Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden (2007). Onderzoek naar heroïne op medisch voorschrift. Utrecht: CCBH.
go back to reference Cloninger, C.R., Sigvardsson, S., & Bohman, M. (1988). Childhood personality predicts alcohol abuse in young adults. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 12, 494-505. Cloninger, C.R., Sigvardsson, S., & Bohman, M. (1988). Childhood personality predicts alcohol abuse in young adults. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 12, 494-505.
go back to reference Cox, W.M. (1987). Personality theory and research. In H.T. Blane & K.E. Leonard (red.), Psychological theories of drinking and alcoholism (pp. 55-89). New York: The Guilford Press. Cox, W.M. (1987). Personality theory and research. In H.T. Blane & K.E. Leonard (red.), Psychological theories of drinking and alcoholism (pp. 55-89). New York: The Guilford Press.
go back to reference Cuijpers, P., Scholten, M., & Conijn, B. (2006). Verslavingspreventie. Een overzichtsstudie. Den Haag: ZonMw. Cuijpers, P., Scholten, M., & Conijn, B. (2006). Verslavingspreventie. Een overzichtsstudie. Den Haag: ZonMw.
go back to reference Decorte, T. (2000). The taming of cocaine. Brussel/Amsterdam: University Press. Decorte, T. (2000). The taming of cocaine. Brussel/Amsterdam: University Press.
go back to reference Dijck, D. van, & Knibbe. R.A. (2005). De prevalentie van probleemdrinken in Nederland: een algemeen bevolkingsonderzoek. Maastricht: Universiteit Maastricht. Dijck, D. van, & Knibbe. R.A. (2005). De prevalentie van probleemdrinken in Nederland: een algemeen bevolkingsonderzoek. Maastricht: Universiteit Maastricht.
go back to reference Donder, E. de (red.) (2005). Alcohol. Cijfers in perspectief (1994-2004). Antwerpen: Garant. Donder, E. de (red.) (2005). Alcohol. Cijfers in perspectief (1994-2004). Antwerpen: Garant.
go back to reference Drummond, D.C., Tiffany, S.T., Glautier, S., & Remmington, B. (red.) (1995). Addictive behaviour: Cue exposure theory and practice. New York: John Wiley. Drummond, D.C., Tiffany, S.T., Glautier, S., & Remmington, B. (red.) (1995). Addictive behaviour: Cue exposure theory and practice. New York: John Wiley.
go back to reference Emmelkamp, P.M.G., & Vedel, E. (2006). Evidence-based treatment for alcohol and drug abuse: A practitioners guide to theory, methods, and practice. New York: Routledge. Emmelkamp, P.M.G., & Vedel, E. (2006). Evidence-based treatment for alcohol and drug abuse: A practitioners guide to theory, methods, and practice. New York: Routledge.
go back to reference Everitt, B.J., & Robbins, T.W. (2005). Neural systems of reinforcement for drug addiction: From actions to habits to compulsion. Nature Neuroscience, 8, 481-489. Everitt, B.J., & Robbins, T.W. (2005). Neural systems of reinforcement for drug addiction: From actions to habits to compulsion. Nature Neuroscience, 8, 481-489.
go back to reference Goor, L.A.M. van de, Knibbe, R.A., & Drop, M.J. (1990). Adolescent drinking behavior: An observational study of the influence of situational factors on adolescent drinking rates. Journal of Studies on Alcohol, 51, 548-555. Goor, L.A.M. van de, Knibbe, R.A., & Drop, M.J. (1990). Adolescent drinking behavior: An observational study of the influence of situational factors on adolescent drinking rates. Journal of Studies on Alcohol, 51, 548-555.
go back to reference Grinspoon, L., & Bakalar, J.B. (1993). Marihuana: The forbidden medicine. New Haven/Londen: Yale University Press. Grinspoon, L., & Bakalar, J.B. (1993). Marihuana: The forbidden medicine. New Haven/Londen: Yale University Press.
go back to reference Heiden, K. van der, & Schippers, G.M. (1998). De psychische gevolgen van regelmatig en langdurig cannabisgebruik. In W.R. Buisman e.a. (red.), Handboek verslaving (pp. e3155, 1-27). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Heiden, K. van der, & Schippers, G.M. (1998). De psychische gevolgen van regelmatig en langdurig cannabisgebruik. In W.R. Buisman e.a. (red.), Handboek verslaving (pp. e3155, 1-27). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Hesselink, J.M.K. (1998). ‘Smart drugs’: de lokkingen van het internet. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 142, 977-979. Hesselink, J.M.K. (1998). ‘Smart drugs’: de lokkingen van het internet. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 142, 977-979.
go back to reference Hicks, B.M., Krueger, R.F., Iacono, W.G., e.a. (2004). Family transmission and heritability of externalizing disorders: A twin family study. Archives of General Psychiatry, 61, 922-928. Hicks, B.M., Krueger, R.F., Iacono, W.G., e.a. (2004). Family transmission and heritability of externalizing disorders: A twin family study. Archives of General Psychiatry, 61, 922-928.
go back to reference Hollander, A.E.M. de, Hoeymans, N., Melse, J.M., e.a. (red.) (2006). Zorg voor gezondheid – Volksgezondheid toekomst verkenning 2006. Den Haag: RIVM, Volksgezondheid Toekomst Verkenning. Hollander, A.E.M. de, Hoeymans, N., Melse, J.M., e.a. (red.) (2006). Zorg voor gezondheid – Volksgezondheid toekomst verkenning 2006. Den Haag: RIVM, Volksgezondheid Toekomst Verkenning.
go back to reference Jansen, A., & Hout, M. van den (1989). Over verslaving en anticipatieve compensatoire responsen. De Psycholoog, 9, 432-437, 450. Jansen, A., & Hout, M. van den (1989). Over verslaving en anticipatieve compensatoire responsen. De Psycholoog, 9, 432-437, 450.
go back to reference Jong, C.A.J. de, Hoek, A.F.M. van, & Jongerhuis, M. (2004). Richtlijn Detox, verantwoord ontgiften. Utrecht: GGZ Nederland – Resultaten Scoren. Jong, C.A.J. de, Hoek, A.F.M. van, & Jongerhuis, M. (2004). Richtlijn Detox, verantwoord ontgiften. Utrecht: GGZ Nederland – Resultaten Scoren.
go back to reference Jong, M. de, & Jong, C.A.J. de (2006) Richtlijn suïcide in de verslavingszorg, richtlijn voor preventie, handelen na suïcide en nazorg voor hulpverleners. Utrecht: GGZ Nederland. Jong, M. de, & Jong, C.A.J. de (2006) Richtlijn suïcide in de verslavingszorg, richtlijn voor preventie, handelen na suïcide en nazorg voor hulpverleners. Utrecht: GGZ Nederland.
go back to reference Jong, C.A.J. de (1993). Wie wordt er beter van? Een onderzoek naar de prognostische waarde van een multidimensionaal klinisch-diagnostisch instrumentarium bij opgenomen alcoholverslaafden (dissertatie). Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen. Jong, C.A.J. de (1993). Wie wordt er beter van? Een onderzoek naar de prognostische waarde van een multidimensionaal klinisch-diagnostisch instrumentarium bij opgenomen alcoholverslaafden (dissertatie). Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
go back to reference Kavanagh, D.J., Sitharthan, G., Young, R.M., e.a. (2006). Addition of cue exposure to cognitive-behavior therapy for alcohol misuse: A randomized trial with dysphoric drinkers. Addiction, 10, 1106-1116. Kavanagh, D.J., Sitharthan, G., Young, R.M., e.a. (2006). Addition of cue exposure to cognitive-behavior therapy for alcohol misuse: A randomized trial with dysphoric drinkers. Addiction, 10, 1106-1116.
go back to reference Kerkhof, A.J.F.M. (1995). Afhankelijkheid en suïcidaliteit. In W.R. Buisman e.a. (red.), Handboek verslaving (pp. b6350, 1-15). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Kerkhof, A.J.F.M. (1995). Afhankelijkheid en suïcidaliteit. In W.R. Buisman e.a. (red.), Handboek verslaving (pp. b6350, 1-15). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Leshner, A.I. (1997). Addiction is a brain disease, and it matters. Science, 278, 45-47. Leshner, A.I. (1997). Addiction is a brain disease, and it matters. Science, 278, 45-47.
go back to reference Marissen, M.A., Franken, I.H., Blanken, P., e.a. (2007). Cue exposure therapy for the treatment of opiate addiction: Results of a randomized controlled clinical trial. Psychotherapy and Psychosomatics,76, 97-105. Marissen, M.A., Franken, I.H., Blanken, P., e.a. (2007). Cue exposure therapy for the treatment of opiate addiction: Results of a randomized controlled clinical trial. Psychotherapy and Psychosomatics,76, 97-105.
go back to reference Matthys, W., Vanderschuren, L.J.M.J., Nordquist, R.E., & Zonnevylle-Bender, M.J.S. (2006). Factoren die bij kinderen en adolescenten een risico vormen voor gebruik, misbruik en afhankelijkheid van middelen. Den Haag: ZonMw. Matthys, W., Vanderschuren, L.J.M.J., Nordquist, R.E., & Zonnevylle-Bender, M.J.S. (2006). Factoren die bij kinderen en adolescenten een risico vormen voor gebruik, misbruik en afhankelijkheid van middelen. Den Haag: ZonMw.
go back to reference Merkx, M.J.M., Schippers, G.M., Koeter, M.J.W., e.a. (2007). Allocation of substance use disorder patients to appropriate levels of care: Feasibility of matching guidelines in routine practice in dutch treatment centres. Addiction, 102, 466-474. Merkx, M.J.M., Schippers, G.M., Koeter, M.J.W., e.a. (2007). Allocation of substance use disorder patients to appropriate levels of care: Feasibility of matching guidelines in routine practice in dutch treatment centres. Addiction, 102, 466-474.
go back to reference Miller, W.R., & Rollnick, S. (red.) (2002). Motiverende gespreksvoering. Gorinchem: Ekklesia. Miller, W.R., & Rollnick, S. (red.) (2002). Motiverende gespreksvoering. Gorinchem: Ekklesia.
go back to reference Miller, W.R., & Schippers, G.M. (1983). Effecten van een zelfcontroleprogramma voor probleemdrinkers. Tijdschrift voor Alcohol, Drugs en andere Psychotrope Stoffen, 9, 107-112. Miller, W.R., & Schippers, G.M. (1983). Effecten van een zelfcontroleprogramma voor probleemdrinkers. Tijdschrift voor Alcohol, Drugs en andere Psychotrope Stoffen, 9, 107-112.
go back to reference Miller, W.R., & Wilbourne, P. (2002). A methodological analysis of clinical trials of treatments for alcohol use disorders. Addiction, 97, 265-277. Miller, W.R., & Wilbourne, P. (2002). A methodological analysis of clinical trials of treatments for alcohol use disorders. Addiction, 97, 265-277.
go back to reference Ministerie van WVC (2000). Alcoholnota. Den Haag: Staatsuitgeverij. Ministerie van WVC (2000). Alcoholnota. Den Haag: Staatsuitgeverij.
go back to reference Nationale Drug Monitor (2007). Jaarbericht 2006. Utrecht: Trimbos-instituut Nationale Drug Monitor (2007). Jaarbericht 2006. Utrecht: Trimbos-instituut
go back to reference Nederlands Huisartsengenootschap (2005). Standaard problematisch alcoholgebruik. Huisarts en Wetenschap, 33, 280-285. Nederlands Huisartsengenootschap (2005). Standaard problematisch alcoholgebruik. Huisarts en Wetenschap, 33, 280-285.
go back to reference Opperhuizen, J.G.C. van (2004). Cannabis als risicofactor van schizofrenie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 46, 515-524. Opperhuizen, J.G.C. van (2004). Cannabis als risicofactor van schizofrenie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 46, 515-524.
go back to reference Oslin, D.W., Berrettini, W., Kranzler, H.R., e.a. (2003). A functional polymorphism of the mu-opioid receptor gene is associated with naltrexone response in alcohol-dependent patients. Neuropsychopharmacology, 28, 1546-1552. Oslin, D.W., Berrettini, W., Kranzler, H.R., e.a. (2003). A functional polymorphism of the mu-opioid receptor gene is associated with naltrexone response in alcohol-dependent patients. Neuropsychopharmacology, 28, 1546-1552.
go back to reference Oude Voshaar, R.C., Gorgels, W.J., Mol, A.J., e.a. (2006). Long-term outcome of two forms of randomised benzodiazepine discontinuation. British Journal of Psychiatry, 188, 188-189. Oude Voshaar, R.C., Gorgels, W.J., Mol, A.J., e.a. (2006). Long-term outcome of two forms of randomised benzodiazepine discontinuation. British Journal of Psychiatry, 188, 188-189.
go back to reference Oudejans, S., Spits, M, & Schippers, G.M. (2007). Benchmark leefstijltraining in de verslavingszorg (rapportage instroom juli-december 2005). Amsterdam: AIAR. Oudejans, S., Spits, M, & Schippers, G.M. (2007). Benchmark leefstijltraining in de verslavingszorg (rapportage instroom juli-december 2005). Amsterdam: AIAR.
go back to reference Ouwehand, A.W. van, Mol, A., Kuijpers, W.G.T., & Boonzajer Flaes, S. (2006). Kerncijfers verslavingszorg 2005. Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem. Houten: IVV. Ouwehand, A.W. van, Mol, A., Kuijpers, W.G.T., & Boonzajer Flaes, S. (2006). Kerncijfers verslavingszorg 2005. Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem. Houten: IVV.
go back to reference Project Match Research Group (1997). Matching alcoholism treatment to client heterogenity. Project Match posttreatment drinking outcomes. Journal of Studies on Alcohol, 58, 7-29. Project Match Research Group (1997). Matching alcoholism treatment to client heterogenity. Project Match posttreatment drinking outcomes. Journal of Studies on Alcohol, 58, 7-29.
go back to reference Schippers, G.M., & Broekman, T.G. (2006). The course of alcohol dependence – The course of drug dependence. Den Haag: ZonMw. Schippers, G.M., & Broekman, T.G. (2006). The course of alcohol dependence – The course of drug dependence. Den Haag: ZonMw.
go back to reference Schippers, G.M., Broekman, T.G., & Buchholz, A. (2007). MATE. Handleiding en protocol. Nijmegen: Bureau Beta. Schippers, G.M., Broekman, T.G., & Buchholz, A. (2007). MATE. Handleiding en protocol. Nijmegen: Bureau Beta.
go back to reference Shedler, J., & Block, J. (1990). Adolescent drug use and psychological health: A longitudinal inquiry. American Psychologist, 45, 612-30. Shedler, J., & Block, J. (1990). Adolescent drug use and psychological health: A longitudinal inquiry. American Psychologist, 45, 612-30.
go back to reference Stel, J. van der, & Keuken, J. van der (1992). Kinderen, gezin en alcohol; preventie en hulpverlening. Assen: Dekker & Van de Vegt. Stel, J. van der, & Keuken, J. van der (1992). Kinderen, gezin en alcohol; preventie en hulpverlening. Assen: Dekker & Van de Vegt.
go back to reference Verdurmen, J., Monshouwer, K., Dorsselaer, S. & Graaf, R. de (2003). Bovenmatig drinken in Nederland. Uitkomsten van de Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS). Utrecht: Trimbos-instituut. Verdurmen, J., Monshouwer, K., Dorsselaer, S. & Graaf, R. de (2003). Bovenmatig drinken in Nederland. Uitkomsten van de Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS). Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Verheul, R., Lehert, P., Geerlings, P.J., e.a. (2005). Predictors of acamprosate efficacy: results from a pooled analysis of seven European trials including 1485 alcohol-dependent patients. Psychopharmacology, 178, 167-173. Verheul, R., Lehert, P., Geerlings, P.J., e.a. (2005). Predictors of acamprosate efficacy: results from a pooled analysis of seven European trials including 1485 alcohol-dependent patients. Psychopharmacology, 178, 167-173.
go back to reference Verheul, R., Ball, S., & Brink, W. van den (1997). Substance abuse and personality disorders. In H.R. Kranzler & B.J. Rounsaville (Eds.), Dual diagnosis and treatment: Substance abuse and comorbid medical and psychiatric disorders (pp. 317-363). New York: Marcel Dekker. Verheul, R., Ball, S., & Brink, W. van den (1997). Substance abuse and personality disorders. In H.R. Kranzler & B.J. Rounsaville (Eds.), Dual diagnosis and treatment: Substance abuse and comorbid medical and psychiatric disorders (pp. 317-363). New York: Marcel Dekker.
go back to reference Verheul, R., Brink, W. van den, & Hartgers, C. (1995). Prevalence of personality disorders among alcoholics and drug addicts: An overview. European Addiction Research, 1, 166-177. Verheul, R., Brink, W. van den, & Hartgers, C. (1995). Prevalence of personality disorders among alcoholics and drug addicts: An overview. European Addiction Research, 1, 166-177.
go back to reference Vlaminck, J.J., van Vliet, I.M., & Zitman, F.G. (2005). Onttrekkingsverschijnselen bij stoppen met antidepressiva. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde,149, 698-701. Vlaminck, J.J., van Vliet, I.M., & Zitman, F.G. (2005). Onttrekkingsverschijnselen bij stoppen met antidepressiva. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde,149, 698-701.
go back to reference Vries, M.W. de, Kaplan, Ch., Dijkman, C., & Blanken, P. (1989). The experience of drug craving in daily life. In J.J. Platt (red.), The effectiveness of drug abuse treatment. New York: Plenum Press. Vries, M.W. de, Kaplan, Ch., Dijkman, C., & Blanken, P. (1989). The experience of drug craving in daily life. In J.J. Platt (red.), The effectiveness of drug abuse treatment. New York: Plenum Press.
go back to reference Wildt, W.A.J.M. de (2000). Achilles leefstijltraining 1. Alcohol, middelengebruik en gokken. Werkboek voor de cliënt, werkboek + handleiding voor de trainer. Nijmegen: Cure & Care publishers. Wildt, W.A.J.M. de (2000). Achilles leefstijltraining 1. Alcohol, middelengebruik en gokken. Werkboek voor de cliënt, werkboek + handleiding voor de trainer. Nijmegen: Cure & Care publishers.
go back to reference Wildt, W.A.J.M. de, Schippers, G.M., Brink, W. van den, e.a. (2002). Does psychosocial treatment enhance the efficacy of acamprosate in patients with alcohol problems? Alcohol and Alcoholism, 37, 375-382. Wildt, W.A.J.M. de, Schippers, G.M., Brink, W. van den, e.a. (2002). Does psychosocial treatment enhance the efficacy of acamprosate in patients with alcohol problems? Alcohol and Alcoholism, 37, 375-382.
go back to reference Wilgenburg, H. van (2006a). Farmacologie en neurotoxicologie van amfetamine. Tijdschrift Verslaving, 1(2), 54-60. Wilgenburg, H. van (2006a). Farmacologie en neurotoxicologie van amfetamine. Tijdschrift Verslaving, 1(2), 54-60.
go back to reference Wilgenburg, H. van (2006b). Farmacologie en neurotoxicologie van cocaïne. Tijdschrift Verslaving, 2(1), 61-66. Wilgenburg, H. van (2006b). Farmacologie en neurotoxicologie van cocaïne. Tijdschrift Verslaving, 2(1), 61-66.
go back to reference Wilgenburg, H. van (2006c). Farmacologie en neurotoxicologie van heroïne. Tijdschrift Verslaving, 2(2), 59-63. Wilgenburg, H. van (2006c). Farmacologie en neurotoxicologie van heroïne. Tijdschrift Verslaving, 2(2), 59-63.
go back to reference Wilgenburg, H. van (2006d). Farmacologie en neurotoxicologie van cannabis. Tijdschrift Verslaving, 2(4), 63-67. Wilgenburg, H. van (2006d). Farmacologie en neurotoxicologie van cannabis. Tijdschrift Verslaving, 2(4), 63-67.
go back to reference Wilgenburg, H. van (2007a). Farmacologie en neurotoxicologie van MDMA, deel I. Tijdschrift Verslaving, 3(2), 63-67. Wilgenburg, H. van (2007a). Farmacologie en neurotoxicologie van MDMA, deel I. Tijdschrift Verslaving, 3(2), 63-67.
go back to reference Wilgenburg, H. van (2007b). Farmacologie en neurotoxicologie van MDMA, deel II. Tijdschrift Verslaving, 3(3), 63-67. Wilgenburg, H. van (2007b). Farmacologie en neurotoxicologie van MDMA, deel II. Tijdschrift Verslaving, 3(3), 63-67.
go back to reference World Health Organization (1997). Composite International Diagnostic Interview (CIDI) Versie 2.1. Groningen: WHO-CIDI Training en Referentie Centrum, Academisch Ziekenhuis Universiteit van Groningen. World Health Organization (1997). Composite International Diagnostic Interview (CIDI) Versie 2.1. Groningen: WHO-CIDI Training en Referentie Centrum, Academisch Ziekenhuis Universiteit van Groningen.
go back to reference Zimmer, L., & Morgan, J.P. (1997). Marijuana myths, marijuana facts. New York: Lindesmith Center. Zimmer, L., & Morgan, J.P. (1997). Marijuana myths, marijuana facts. New York: Lindesmith Center.
go back to reference Zitman, F.G. (1997). Verslaving aan benzodiazepinen. In W.R. Buisman e.a. (red.), Handboek verslaving (pp. e3140, 1-21). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Zitman, F.G. (1997). Verslaving aan benzodiazepinen. In W.R. Buisman e.a. (red.), Handboek verslaving (pp. e3140, 1-21). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
Metagegevens
Titel
4 Stoornissen in en door het gebruik van psychoactieve stoffen
Auteurs
G.M. Schippers
W. van den Brink
Copyright
2008
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-6632-3_4