Skip to main content
Top

2003 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4 Chomsky en de theorie van de aangeboren kennis

Auteurs : L. Verhofstadt-Denève, P. Van Geert, A. Vyt

Gepubliceerd in: Handboek ontwikkelingspsychologie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

‘Hij heeft het karakter van zijn moeder, maar die drankzucht heeft ’ie van zijn oom. In het leger is dat drinken van hem overigens flink de pan uit gerezen. Maar ja, als je weet hoe zijn moeder was...’ In de volkspsychologie komt men dergelijke uitspraken over mensen vaak genoeg tegen. Ze getuigen van de opvatting dat karakter, persoonlijkheid, temperament of gedragsneigingen aangeboren kunnen zijn maar door ervaringen en leren kunnen veranderen. Over het algemeen vinden we dat kennis niet aangeboren is, maar het vermogen kennis op te doen misschien wel: ‘Ze heeft de talenknobbel van haar vader, maar haar perfecte Frans heeft ze geleerd toen ze als au pair werkte in Parijs.’ Wat kennis betreft stellen we ons op het ‘tabula rasa’-standpunt van Locke (zie hfst. 1).
Voetnoten
1
Onder volkspsychologie versta ik het geheel aan psychologische kennis en opvattingen dat niet of slechts minimaal door de academische en wetenschappelijke psychologie is bepaald. Het is de psychologie van de ‘man of vrouw in de straat’.
 
2
Het is beter in dit verband te spreken over syntactische constructies. De syntaxis is het onderdeel van de grammatica dat zich bezighoudt met de structuur van zinnen en zinsdelen. Daarnaast bevat de grammatica de morfologie (structuur van woorden), de fonologie (structuur van de klanken) en de semantiek (structuur van betekenissen).
 
Metagegevens
Titel
4 Chomsky en de theorie van de aangeboren kennis
Auteurs
L. Verhofstadt-Denève
P. Van Geert
A. Vyt
Copyright
2003
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9544-6_4