cooperate

Log in om toegang te krijgen Hier inloggen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Verpleegkundige Totaal

BSL Verpleegkundige Totaal bevat de juiste bouwstenen voor de ontwikkeling van de verpleegkundigen in uw organisatie. Dit complete pakket stelt verpleegkundigen en verzorgenden in staat om snel en makkelijk toegankelijk een antwoord te vinden op praktijkvragen, om hun kennis te toetsten of verdieping te zoeken bij al bestaande kennis.

  • Verpleegkunde Totaal
    proefabonnement: €0 
  • Verpleegkunde Totaal: €198

BSL Academy mbo Verzorging en Verpleegkunde

De BSL Academy mbo V&V geeft u online toegang tot de actuele BSL-collectie studiemiddelen voor de richting verzorging en verpleegkunde. Hiermee beschikt u direct over alle bouwstenen om gericht en succesvol te studeren of uw lessen voor te bereiden.

  • BSL Academy mbo V&V
    (alleen docenten): 0 €
  • BSL Academy mbo V&V: 99 €

Academy hbo-V

De BSL Academy hbo-V geeft u online toegang tot de actuele BSL-collectie studiemiddelen voor de hbo verpleegkunde opleidingen. Hiermee beschikt u direct over alle bouwstenen om gericht en succesvol te studeren of uw lessen voor te bereiden. 

  • BSL Academy hbo-V proefabonnement (alleen voor docenten): 0 €
  • BSL Academy hbo-V: 129 €
Literatuur
Literatuur
Richtlijnen psychofarmaca (2012). DOC.PBG.
Moleman, prof.dr. P. (2005). Praktische psychofarmacotherapie. 4 e, herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1910-4.
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:273-6.
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A588.
Richtlijn elektroconvulsietherapie. 2 e, herziene versie (2010). Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
Richtlijnen kenniscentrum bipolaire stoornissen (2012).
Riper, H., Smit, F., Zanden, R. van der, Conijn, B., Kramer, J. & Mutsaers, K. (2007). E-metal health. High tech, high touch, high trust. Utrecht: Trimbos Instituut.
Schalken, F., Wolters, W., Tilanus, W., Gemert, M. van, Hoogenhuyze, C. van, Meijer, E., Kraefft, E., et al. (2010). Handboek Online Hulpverlening. Hoe onpersoonlijk contact heel persoonlijk wordt. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Clozapine en abrupt stoppen met roken (2009). Tijdschrift voor Psychiatrie, 51, 9, 699-703.
Vandereycken, W. & Deth, van (2003). Psychotherapie. Van theorie tot praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Vandereycken, V. & Deth, van (2011). Psychotherapie. Van diagnose tot behandeling. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Vandereycken, W., Hoogduin, C.A.L. & Emmelkamp, P.M.G. (red.) (2006). Handboek psychopathologie deel 2. 3 e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Over dit hoofdstuk