2013 | OriginalPaper

4 Behandelingen

cover Bekijk de inhoud
Webpagina 1
Gepubliceerd in: Psychiatrie

Bestel het boek. Bestel

» Naar de volledige tekst
Samenvatting
In dit hoofdstuk zullen de verschillende behandelingen besproken worden. In de paragrafen, waar de verschillende ziektebeelden worden besproken, zal specifiek per ziektebeeld op de behandeling worden ingegaan. Dit hoofdstuk richt zich op de behandelprincipes. Eerst zal worden ingegaan op de verschillende vormen van psychotherapie. Vervolgens wordt de belangrijkste biologische therapievorm behandeld: de behandeling met psychofarmaca: de antipsychotica, antidepressiva, stemmingsstabilisatoren en anxiolytica. Naast de werking, bijwerkingen en interacties komen ook praktische zaken aan de orde. Aan het einde van het hoofdstuk komen nog enkele andere biologische therapievormen aan bod: de elektroconvulsietherapie (ECT), de transcraniële magnetische stimulatie (TMS) en de neurochirurgische behandeling.

Log in om toegang te krijgen Hier inloggen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Nu toegang krijgen

Literatuur
Literatuur
Richtlijnen psychofarmaca (2012). DOC.PBG.
Moleman, prof.dr. P. (2005). Praktische psychofarmacotherapie. 4 e, herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1910-4.
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:273-6.
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A588.
Richtlijn elektroconvulsietherapie. 2 e, herziene versie (2010). Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
Richtlijnen kenniscentrum bipolaire stoornissen (2012).
Riper, H., Smit, F., Zanden, R. van der, Conijn, B., Kramer, J. & Mutsaers, K. (2007). E-metal health. High tech, high touch, high trust. Utrecht: Trimbos Instituut.
Schalken, F., Wolters, W., Tilanus, W., Gemert, M. van, Hoogenhuyze, C. van, Meijer, E., Kraefft, E., et al. (2010). Handboek Online Hulpverlening. Hoe onpersoonlijk contact heel persoonlijk wordt. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Clozapine en abrupt stoppen met roken (2009). Tijdschrift voor Psychiatrie, 51, 9, 699-703.
Vandereycken, W. & Deth, van (2003). Psychotherapie. Van theorie tot praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Vandereycken, V. & Deth, van (2011). Psychotherapie. Van diagnose tot behandeling. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Vandereycken, W., Hoogduin, C.A.L. & Emmelkamp, P.M.G. (red.) (2006). Handboek psychopathologie deel 2. 3 e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Over dit hoofdstuk