Log in om toegang te krijgen Hier inloggen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Nu toegang krijgen

Literatuur
Literatuur
Richtlijnen psychofarmaca (2012). DOC.PBG.
Moleman, prof.dr. P. (2005). Praktische psychofarmacotherapie. 4 e, herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1910-4.
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:273-6.
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A588.
Richtlijn elektroconvulsietherapie. 2 e, herziene versie (2010). Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
Richtlijnen kenniscentrum bipolaire stoornissen (2012).
Riper, H., Smit, F., Zanden, R. van der, Conijn, B., Kramer, J. & Mutsaers, K. (2007). E-metal health. High tech, high touch, high trust. Utrecht: Trimbos Instituut.
Schalken, F., Wolters, W., Tilanus, W., Gemert, M. van, Hoogenhuyze, C. van, Meijer, E., Kraefft, E., et al. (2010). Handboek Online Hulpverlening. Hoe onpersoonlijk contact heel persoonlijk wordt. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Clozapine en abrupt stoppen met roken (2009). Tijdschrift voor Psychiatrie, 51, 9, 699-703.
Vandereycken, W. & Deth, van (2003). Psychotherapie. Van theorie tot praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Vandereycken, V. & Deth, van (2011). Psychotherapie. Van diagnose tot behandeling. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Vandereycken, W., Hoogduin, C.A.L. & Emmelkamp, P.M.G. (red.) (2006). Handboek psychopathologie deel 2. 3 e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Over dit hoofdstuk