Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2011 | OriginalPaper | Hoofdstuk

36 Mictie, moeilijke

Auteurs : R.J.C. Norg, R.A.G. Winkens, C.P. van Schayck, J.A. Knottnerus

Gepubliceerd in: Diagnostiek van alledaagse klachten

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Wanneer een patiënt komt met de klacht moeilijk plassen, zal de diagnostiek sterk afhankelijk zijn van leeftijd, geslacht en voorgeschiedenis van deze patiënt. Een klein jongetje, een vrouw met een ernstige neurologische ziekte en een oude man hebben een totaal verschillende kans op de diverse genoemde aandoeningen.
Met behulp van de anamnese en eigen onderzoek kan de arts met redelijke zekerheid diagnosen stellen zoals urineweginfectie, prostatitis en phimosis. Voor andere diagnosen, zoals blaasstenen en urethravernauwing, hebben anamnese en onderzoek een geringe voorspellende waarde en zal specialistisch onderzoek vaak noodzakelijk zijn. Voor prostaatkankerdiagnostiek wordt in sommige gevallen terughoudendheid aanbevolen, vanwege de geringe therapeutische en prognostische consequenties. Hierover wordt momenteel een hevige discussie gevoerd.
Gevolg van de beperkte diagnostiek is dat een vrij omvangrijke groep patiënten met de klacht moeilijk plassen een symptoomdiagnose krijgt. De arts zal het inzetten van de diagnostische hulpmiddelen dan in sterke mate moeten baseren op de ernst van de klachten en de beleving ervan door de patiënt in relatie tot de voor- en nadelen van mogelijke therapie.[11,30]
Herhaalde contacten om het beloop van de klachten te vervolgen, kunnen extra informatie verschaffen. De huisarts leert daarmee veel over de beleving van de klachten door de patiënt, zodat het mogelijk wordt een op maat gesneden diagnostisch plan op te stellen.
Literatuur
1.
go back to reference Chai TC, Belville WD, McGuire EJ, et al. Specificity of the American Urological Association voiding symptom index: comparison of unselected and selected samples of both sexes. J Urol 1993;150(5 Pt 2):1710-3. Chai TC, Belville WD, McGuire EJ, et al. Specificity of the American Urological Association voiding symptom index: comparison of unselected and selected samples of both sexes. J Urol 1993;150(5 Pt 2):1710-3.
2.
go back to reference Chancellor MB, Rivas DA. American Urological Association symptom index for women with voiding symptoms: lack of index specificity for benign prostate hyperplasia. J Urol 1993;150(5 Pt 2):1706-9. Chancellor MB, Rivas DA. American Urological Association symptom index for women with voiding symptoms: lack of index specificity for benign prostate hyperplasia. J Urol 1993;150(5 Pt 2):1706-9.
3.
go back to reference Groutz A, Blaivas JG. Non-neurogenic female voiding dysfunction. Curr Opin Urol 2002;12(4):311-6. Groutz A, Blaivas JG. Non-neurogenic female voiding dysfunction. Curr Opin Urol 2002;12(4):311-6.
4.
go back to reference Koning M, Streefkerk JG. Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde; smegma en fysiologische fimose. Ned Tijdschr Geneeskd 1995;139(32):1632-4. Koning M, Streefkerk JG. Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde; smegma en fysiologische fimose. Ned Tijdschr Geneeskd 1995;139(32):1632-4.
5.
go back to reference Wolfs GGMC, Knottnerus JA, Janknegt RA. Prevalence and detection of micturition problems among 2,734 elderly men. J Uro 1994;152(5 Pt 1):1467-70. Wolfs GGMC, Knottnerus JA, Janknegt RA. Prevalence and detection of micturition problems among 2,734 elderly men. J Uro 1994;152(5 Pt 1):1467-70.
6.
go back to reference Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Bussum: Coutinho, 1998. Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Bussum: Coutinho, 1998.
7.
go back to reference Linden MW van der, Wester GP, Bakker DH de, Schellevis FG. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht/Bilthoven: Nivel/RIVM, 2004. Linden MW van der, Wester GP, Bakker DH de, Schellevis FG. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht/Bilthoven: Nivel/RIVM, 2004.
8.
go back to reference Jacobsen SJ, Girman CJ, Guess HA. Natural history of prostatism: factors associated with discordance between frequency and bother of urinary symptoms. Urology 1993;42(6):663-71. Jacobsen SJ, Girman CJ, Guess HA. Natural history of prostatism: factors associated with discordance between frequency and bother of urinary symptoms. Urology 1993;42(6):663-71.
9.
go back to reference Lagro-Janssen ALM, Breedveldt Boer HP, Dongen JJAM van, et al. NHG-Standaard Incontinentie voor urine. Huisarts Wet 2006;49 (10):501-10. Lagro-Janssen ALM, Breedveldt Boer HP, Dongen JJAM van, et al. NHG-Standaard Incontinentie voor urine. Huisarts Wet 2006;49 (10):501-10.
10.
go back to reference Shvartzman P, Borkan JM, Stoliar L. Second-hand prostatism: effects of prostatic symptoms on spouses’ quality of life, daily routines and family relationships. Fam Pract 2001;18(6):610-3. Shvartzman P, Borkan JM, Stoliar L. Second-hand prostatism: effects of prostatic symptoms on spouses’ quality of life, daily routines and family relationships. Fam Pract 2001;18(6):610-3.
11.
go back to reference Wolters RJ, Spigt MG, Reedt Dortland PFH van et al. NHG-Standaard Bemoeilijkte mictie bij oudere mannen. Huisarts Wet 2004;47 (12):571-86. Wolters RJ, Spigt MG, Reedt Dortland PFH van et al. NHG-Standaard Bemoeilijkte mictie bij oudere mannen. Huisarts Wet 2004;47 (12):571-86.
12.
go back to reference Abrams PH, Griffiths DJ. The assessment of prostatic obstruction from urodynamic measurements and from residual urine. Br J Urol 1979;51(2):129-34. Abrams PH, Griffiths DJ. The assessment of prostatic obstruction from urodynamic measurements and from residual urine. Br J Urol 1979;51(2):129-34.
13.
go back to reference Nguyen JK. Diagnoses and treatment of voiding dysfunction caused by urethral obstruction after anti-incontinence surgery. Obstet Gynecol Surv 2002;57(7):468-75. Nguyen JK. Diagnoses and treatment of voiding dysfunction caused by urethral obstruction after anti-incontinence surgery. Obstet Gynecol Surv 2002;57(7):468-75.
14.
go back to reference Reynard JM, Peters TJ, Lamond E, et al. The significance of abdominal straining in men with lower urinary tract symptoms. Br J Urol 1995;75(2):148-53. Reynard JM, Peters TJ, Lamond E, et al. The significance of abdominal straining in men with lower urinary tract symptoms. Br J Urol 1995;75(2):148-53.
15.
go back to reference Reynard JM, Lim C, Abrams P, et al. The significance of intermittency in men with lower urinary tract symptoms. Urology 1996;47(4):491-6. Reynard JM, Lim C, Abrams P, et al. The significance of intermittency in men with lower urinary tract symptoms. Urology 1996;47(4):491-6.
16.
go back to reference Reynard JM, Lim C, Peters TJ, et al. The significance of terminal dribbling in men with lower urinary tract symptoms. Br J Urol 1996;77(5):705-10. Reynard JM, Lim C, Peters TJ, et al. The significance of terminal dribbling in men with lower urinary tract symptoms. Br J Urol 1996;77(5):705-10.
17.
go back to reference Bentvelsen FM, Schröder FH. Modalities available for screening for prostate cancer. Eur J Cancer 1993;29A:804-11. Bentvelsen FM, Schröder FH. Modalities available for screening for prostate cancer. Eur J Cancer 1993;29A:804-11.
18.
go back to reference Bangma CH (red). Urologie. 2e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2008. Bangma CH (red). Urologie. 2e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2008.
19.
go back to reference Haaren KAM van, Visser HS, Vliet S van, Timmermans AE, Yadava R, Geerlings SE, et al. NHG-Standaard Urineweginfecties. Tweede herziening. Huisarts Wet 2005;(8):341-52. Haaren KAM van, Visser HS, Vliet S van, Timmermans AE, Yadava R, Geerlings SE, et al. NHG-Standaard Urineweginfecties. Tweede herziening. Huisarts Wet 2005;(8):341-52.
20.
go back to reference Winkens RAG, Leffers P, Trienekens TAM, Stobberingh EE. The validity of urine examination for urinary tract infections in daily practice. Fam Pract 1995;12:290-3. Winkens RAG, Leffers P, Trienekens TAM, Stobberingh EE. The validity of urine examination for urinary tract infections in daily practice. Fam Pract 1995;12:290-3.
21.
go back to reference Nelissen-Arets JHG, Stobberingh EE, Winkens RAG. Plaatsbepaling van de dipslide in de dagelijkse huisartspraktijk. Huisarts Wet 2002;45(2):62-6. Nelissen-Arets JHG, Stobberingh EE, Winkens RAG. Plaatsbepaling van de dipslide in de dagelijkse huisartspraktijk. Huisarts Wet 2002;45(2):62-6.
22.
go back to reference Heidenreich A, Bolla M, Joniau S et al. European Association of Urology Guidelines on Prostate Cancer; geraadpleegd 20 mei 2010 via www.uroweb.org/gls/pdf/Prostate%20Cancer%202010.pdf. Heidenreich A, Bolla M, Joniau S et al. European Association of Urology Guidelines on Prostate Cancer; geraadpleegd 20 mei 2010 via www.uroweb.org/gls/pdf/Prostate%20Cancer%202010.pdf.
23.
go back to reference Schröder FH, Hugosson J, Roobol MJ et al. Screening and prostate-cancer mortality in a randomized European study. New Engl J Med 2009;360(13):1320-8. doi 10.1056/NEJMoa0810084. Schröder FH, Hugosson J, Roobol MJ et al. Screening and prostate-cancer mortality in a randomized European study. New Engl J Med 2009;360(13):1320-8. doi 10.1056/NEJMoa0810084.
24.
go back to reference Andriole GL, Crawford ED, Grubb RL et al. Mortality results from a randomized prostate-cancer screening trial. New Engl J Med 2009;360(13):1310-9. doi 10.1056/NEJMoa0810696. Andriole GL, Crawford ED, Grubb RL et al. Mortality results from a randomized prostate-cancer screening trial. New Engl J Med 2009;360(13):1310-9. doi 10.1056/NEJMoa0810696.
25.
go back to reference McConnell JD, Barry MJ, Bruskewitz RC, et al. Benign Prostatic Hyperplasia: Diagnosis and Treatment. Clinical Practice Guidelines No. 8 AHCPR Publ. No. 94-0582. Rockville, MD: Agency for Health Care Policy and Research, U.S. Dept. Health Human Service, 1994. McConnell JD, Barry MJ, Bruskewitz RC, et al. Benign Prostatic Hyperplasia: Diagnosis and Treatment. Clinical Practice Guidelines No. 8 AHCPR Publ. No. 94-0582. Rockville, MD: Agency for Health Care Policy and Research, U.S. Dept. Health Human Service, 1994.
26.
go back to reference Waart TH van der, Boender H, Beek C van de, et al. Utility of ultrasound of the upper urinary tract in elderly men with indicators of obstructive symptoms or abnormal flow: how often can silent hydronephrosis be detected in general practice? Fam Pract 1998;15(6):534-6. Waart TH van der, Boender H, Beek C van de, et al. Utility of ultrasound of the upper urinary tract in elderly men with indicators of obstructive symptoms or abnormal flow: how often can silent hydronephrosis be detected in general practice? Fam Pract 1998;15(6):534-6.
27.
go back to reference Griffiths D. Basics of pressure-flow studies. World J Urol 1995;13(1):30-3. Griffiths D. Basics of pressure-flow studies. World J Urol 1995;13(1):30-3.
28.
go back to reference Griffiths DJ. Pressure-flow studies of micturition. Urol Clin North Am 1996;23(2):279-97. Griffiths DJ. Pressure-flow studies of micturition. Urol Clin North Am 1996;23(2):279-97.
29.
go back to reference Schäfer W. Analysis of bladder-outlet function with the linearized passive urethral resistance relation, linPURR, and a disease-specific approach for grading obstruction: from complex to simple. World J Urol 1995;13(1):47-58. Schäfer W. Analysis of bladder-outlet function with the linearized passive urethral resistance relation, linPURR, and a disease-specific approach for grading obstruction: from complex to simple. World J Urol 1995;13(1):47-58.
30.
go back to reference Knottnerus JA, Wolfs GGMC, Muyrers PEM. Benigne prostaathyperplasie: een probleem voor patiënt en huisarts. Huisarts Wet 1989;32(11):420-7. Knottnerus JA, Wolfs GGMC, Muyrers PEM. Benigne prostaathyperplasie: een probleem voor patiënt en huisarts. Huisarts Wet 1989;32(11):420-7.
Metagegevens
Titel
36 Mictie, moeilijke
Auteurs
R.J.C. Norg
R.A.G. Winkens
C.P. van Schayck
J.A. Knottnerus
Copyright
2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8364-1_37