Skip to main content
Top

2011 | OriginalPaper | Hoofdstuk

31 Buikpijn, acute

Auteurs : M.K. van Alphen, H. de Vries, D. de Jong

Gepubliceerd in: Diagnostiek van alledaagse klachten

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Acute buikpijn is buikpijn die hoogstens een week bestaat. Het begrip acute buik verwijst naar de noodzaak om met spoed een medische beslissing te nemen over operatie of een andere vorm van behandeling in het ziekenhuis. Bij de diagnostiek van acute buikpijn staan anamnese en lichamelijk onderzoek centraal. In de huisartspraktijk verklaren de zogenoemde niet-specifieke oorzaken (prikkelbaredarmsyndroom, maagklachten, gastro-enteritis, obstipatie, buikwandpijn, urineweginfecties) een groot deel van de gevallen van acute buikpijn. Gal- of nierstenen manifesteren zich dikwijls, maar niet altijd, met kenmerkende koliekpijn met specifieke lokalisatie en uitstraling. Bij het onderscheiden van ernstige oorzaken, zoals acute appendicitis, diverticulitis en cholecystitis, is het zoeken naar tekenen van peritoneale prikkeling essentieel. Een aantal van deze tekenen is bij onderzoek voldoende sensitief of specifiek gebleken. Bij twijfel dient de patiënt na enkele uren opnieuw onderzocht te worden. Eenvoudig aanvullend onderzoek behelst in elk geval urineonderzoek, bij twijfel over peritoneale prikkeling: CRP (of BSE) en het leukocytenaantal en bij vrouwen in de fertiele fase een zwangerschapsreactie. Met eenvoudig beeldvormend onderzoek (echografie, soms X-BOZ) kan veel informatie over eventueel gal- of niersteenlijden en over mogelijke darmobstructie worden verkregen. Alleen in twijfelgevallen heeft echoscopie aanvullende waarde bij de diagnostiek van de acute appendicitis. Ter voorkoming van overmatige blootstelling aan röntgenstraling wordt CT alleen toegepast bij patiënten bij wie de echo geen of onduidelijk resultaat oplevert. De waarde van MRI is nog onduidelijk. Laparoscopie wordt gedaan bij patiënten bij wie anamnese, LO en aanvullend onderzoek nog geen duidelijke diagnose oplevert, vaak bij vrouwen in de vruchtbare leeftijdsfase. Een diagnostische laparoscopie kan bij onder andere galstenen en acute appendicitis omgezet worden in een therapeutische laparoscopie.
Literatuur
1.
go back to reference Goris RJA. Acute buikpijn. In: Thijs LG, Delooz HH, Goris RJA (red). Acute geneeskunde (7e druk). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2009. Goris RJA. Acute buikpijn. In: Thijs LG, Delooz HH, Goris RJA (red). Acute geneeskunde (7e druk). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2009.
2.
go back to reference Krebber ThFWA. Acute buikpijn in de eerste en tweede lijn [dissertatie]. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg, 1988. Krebber ThFWA. Acute buikpijn in de eerste en tweede lijn [dissertatie]. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg, 1988.
3.
go back to reference Heineman MJ, Evers JLH, Massuger LFAG, Steegers EAP (red). Obstetrie en gynaecologie: De voortplanting van de mens (6e druk). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2006. Heineman MJ, Evers JLH, Massuger LFAG, Steegers EAP (red). Obstetrie en gynaecologie: De voortplanting van de mens (6e druk). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2006.
4.
go back to reference Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Episodegegevens uit de huisartspraktijk. Bussum: Coutinho, 1998. Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Episodegegevens uit de huisartspraktijk. Bussum: Coutinho, 1998.
5.
go back to reference Göransson J, Lasson A. Decision making in acute abdominal pain – accuracy, costs and availability of various diagnostic methods. Theor Surg 1993;8:44-52. Göransson J, Lasson A. Decision making in acute abdominal pain – accuracy, costs and availability of various diagnostic methods. Theor Surg 1993;8:44-52.
6.
go back to reference Sanson T, O’Keefe KP. Evaluation of abdominal pain in the elderly. Emerg Med Clin North Am 1996;14:615-26. Sanson T, O’Keefe KP. Evaluation of abdominal pain in the elderly. Emerg Med Clin North Am 1996;14:615-26.
7.
go back to reference Weel C van. Analyse van gemiste appendicitis acuta: vooralsnog geen basis voor een beter beleid. Ned Tijdschr Geneeskd 2002;146:1477-9. Weel C van. Analyse van gemiste appendicitis acuta: vooralsnog geen basis voor een beter beleid. Ned Tijdschr Geneeskd 2002;146:1477-9.
8.
go back to reference Keeman JN, Schade E (red). Spoedeisende hulp in de huisartspraktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2008. Keeman JN, Schade E (red). Spoedeisende hulp in de huisartspraktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2008.
9.
go back to reference Brekke M, Eilertsen RK. Acute abdominal pain in general practice: tentative diagnoses and handling. A desriptive study. Scan J Prim Health Care 2009;27:137-40. Brekke M, Eilertsen RK. Acute abdominal pain in general practice: tentative diagnoses and handling. A desriptive study. Scan J Prim Health Care 2009;27:137-40.
10.
go back to reference Linden MW van der, Westert GP, Bakker D de, et al. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht: Nivel, 2004. Linden MW van der, Westert GP, Bakker D de, et al. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht: Nivel, 2004.
11.
go back to reference Bruppacher R, Gyr N, Fisch T. Abdominal pain, indigestion, anorexia, nausea and vomiting. Ballière’s Clin Gastroenterol 1988;2:275-93. Bruppacher R, Gyr N, Fisch T. Abdominal pain, indigestion, anorexia, nausea and vomiting. Ballière’s Clin Gastroenterol 1988;2:275-93.
12.
go back to reference Vierhout ME, Lammes FB. Praktische gynaecologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005. Vierhout ME, Lammes FB. Praktische gynaecologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005.
13.
go back to reference Staniland JR, Ditchburn J, Dombal FT de. Clinical presentation of acute abdomen. Study of 600 patients. BMJ 1972;3:393-8. Staniland JR, Ditchburn J, Dombal FT de. Clinical presentation of acute abdomen. Study of 600 patients. BMJ 1972;3:393-8.
14.
go back to reference John H, Neff U, Kelemen M. Appendicitis diagnosis today: clinical and ultrasonic deductions. World J Surg 1993;17:143-9. John H, Neff U, Kelemen M. Appendicitis diagnosis today: clinical and ultrasonic deductions. World J Surg 1993;17:143-9.
15.
go back to reference Saegasser F. The acute abdomen. Clin Gastroenterol 1981;10:141-3. Saegasser F. The acute abdomen. Clin Gastroenterol 1981;10:141-3.
16.
go back to reference Purcel TB. Nonsurgical and extraperitoneal causes of abdominal pain. Emerg Clin North Am 1989;7:721-40. Purcel TB. Nonsurgical and extraperitoneal causes of abdominal pain. Emerg Clin North Am 1989;7:721-40.
17.
go back to reference Pearigen PD. Unusual causes of abdominal pain. Emerg Clin North Am 1996;14:593-613. Pearigen PD. Unusual causes of abdominal pain. Emerg Clin North Am 1996;14:593-613.
18.
go back to reference Stone R. Primary care diagnosis of acute abdominal pain. Nurse Pract 1996;21:19-39. Stone R. Primary care diagnosis of acute abdominal pain. Nurse Pract 1996;21:19-39.
19.
go back to reference Roy S, Weinersheimer P. Nonoperative causes of abdominal pain. Surg Clin North Am 1997;77:1433-54. Roy S, Weinersheimer P. Nonoperative causes of abdominal pain. Surg Clin North Am 1997;77:1433-54.
20.
go back to reference Reng M, Lock G, Messmann H, et al. Praeklinische Notfallmedizin. Akutes Abdomen. Der Internist 1998;39:161-70. Reng M, Lock G, Messmann H, et al. Praeklinische Notfallmedizin. Akutes Abdomen. Der Internist 1998;39:161-70.
21.
go back to reference Kramer WLM, Beerens RG, Broekhuizen AH, et al. Klinische chirurgie. Maarssen: Elsevier/Bunge, 1999. Kramer WLM, Beerens RG, Broekhuizen AH, et al. Klinische chirurgie. Maarssen: Elsevier/Bunge, 1999.
22.
go back to reference Kelso LA, Kugelmas M. Nontraumatic abdominal pain. AACN Clin Issues 1997;8:437-48. Kelso LA, Kugelmas M. Nontraumatic abdominal pain. AACN Clin Issues 1997;8:437-48.
23.
go back to reference Dombal FT de. Acute abdominal pain in the elderly. J Clin Gastroenterol 1994;19:331-5. Dombal FT de. Acute abdominal pain in the elderly. J Clin Gastroenterol 1994;19:331-5.
24.
go back to reference Bell R. Diagnosing the causes of abdominal pain in children. Practitioner 1996;240:598-604. Bell R. Diagnosing the causes of abdominal pain in children. Practitioner 1996;240:598-604.
25.
go back to reference Rodeck B. Acute abdominal pain in childhood. MMW Fortschr Med. 2004 Apr 29;146:36-9. Rodeck B. Acute abdominal pain in childhood. MMW Fortschr Med. 2004 Apr 29;146:36-9.
26.
go back to reference Eskelinen M, Ikonen J, Liponen P. Clinical diagnosis of acute appendicitis. A prospective study of patients with acute abdominal pain. Theor Surg 1992;7:81-5. Eskelinen M, Ikonen J, Liponen P. Clinical diagnosis of acute appendicitis. A prospective study of patients with acute abdominal pain. Theor Surg 1992;7:81-5.
27.
go back to reference Alvarado A. A practical score for the early diagnosis of acute appendicitis. Ann Emerg Med 1986;15:557-64. Alvarado A. A practical score for the early diagnosis of acute appendicitis. Ann Emerg Med 1986;15:557-64.
28.
go back to reference Izbicki JR, Knoefel WT, Wilker DK, et al. Accurate diagnosis of acute appendicitis: a retrospective and prospective analysis of 686 patients. Eur J Surg 1992;158:227-31. Izbicki JR, Knoefel WT, Wilker DK, et al. Accurate diagnosis of acute appendicitis: a retrospective and prospective analysis of 686 patients. Eur J Surg 1992;158:227-31.
29.
go back to reference Bemelman WA, Kievit J. Fysische diagnostiek – loslaatpijn. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:300-3. Bemelman WA, Kievit J. Fysische diagnostiek – loslaatpijn. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:300-3.
30.
go back to reference De Jongh TOH. Fysische diagnostiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2010. De Jongh TOH. Fysische diagnostiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2010.
31.
go back to reference Dixon JM, Elton RA, Rainey JB, et al. Rectal examination in patients with pain in the right lower quadrant of the abdomen. BMJ 1991;302:386-8. Dixon JM, Elton RA, Rainey JB, et al. Rectal examination in patients with pain in the right lower quadrant of the abdomen. BMJ 1991;302:386-8.
32.
go back to reference Rasmussen OO, Hoffman J. Assessment of the reliability of the symptoms and signs of acute appendicitis. J Royal Coll Surg 1991;36:373. Rasmussen OO, Hoffman J. Assessment of the reliability of the symptoms and signs of acute appendicitis. J Royal Coll Surg 1991;36:373.
33.
go back to reference Wolfe JM, Smithline HA, Phipen S, et al. Does morphine change the physical examination in patients with acute appendicitis? Am J Emerg Med 2004;22:280-5. Wolfe JM, Smithline HA, Phipen S, et al. Does morphine change the physical examination in patients with acute appendicitis? Am J Emerg Med 2004;22:280-5.
34.
go back to reference Franke C, Ohmann C, Yang Q. Clinical value of diagnostic score for appendicitis: results of prospective intervention study. Langenbecks Arch Chir Suppl Kongressbd 1998;115 (Suppl I):511-5. Franke C, Ohmann C, Yang Q. Clinical value of diagnostic score for appendicitis: results of prospective intervention study. Langenbecks Arch Chir Suppl Kongressbd 1998;115 (Suppl I):511-5.
35.
go back to reference Paterson-Brown S, Vipond MN. Modern aids to clinical decision-making in the acute abdomen. Br J Surg 1990;77:13-8. Paterson-Brown S, Vipond MN. Modern aids to clinical decision-making in the acute abdomen. Br J Surg 1990;77:13-8.
36.
go back to reference Manterola C, Astudillo P, Losada H, et al. Analgesia in patients with acute abdominal pain. Ann Emerg Med 2008;52:563-6. Manterola C, Astudillo P, Losada H, et al. Analgesia in patients with acute abdominal pain. Ann Emerg Med 2008;52:563-6.
37.
go back to reference Ranji SR, Goldman LE, Simel DL, et al. Do opiates affect the clinical evaluation of patients with acute abdominal pain? JAMA 2006;296:1764-74. Ranji SR, Goldman LE, Simel DL, et al. Do opiates affect the clinical evaluation of patients with acute abdominal pain? JAMA 2006;296:1764-74.
38.
go back to reference Randomized clinical trial of morphine in acute abdominal pain. Gallagher EJ, Esses D, Lee C, et al. Ann Emerg Med 2006;48:150-60. Randomized clinical trial of morphine in acute abdominal pain. Gallagher EJ, Esses D, Lee C, et al. Ann Emerg Med 2006;48:150-60.
39.
go back to reference Leusden HAIM van (red). Diagnostisch Kompas 2003. Amstelveen: College voor Zorgverzekeringen, 2003. Leusden HAIM van (red). Diagnostisch Kompas 2003. Amstelveen: College voor Zorgverzekeringen, 2003.
40.
go back to reference Keeman JN. Veelal geen meerwaarde van nieuwe beeldvormende technologie bij diagnostiek van de acute buik. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:2225-8. Keeman JN. Veelal geen meerwaarde van nieuwe beeldvormende technologie bij diagnostiek van de acute buik. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:2225-8.
41.
go back to reference Hayes R. Abdominal pain: general imaging strategies. Eur Radiol 2004;30 Jan (e-pub). Hayes R. Abdominal pain: general imaging strategies. Eur Radiol 2004;30 Jan (e-pub).
42.
go back to reference Vegar-Zubovic S, Lincender L, Dizdarevic S, et al. Ultrasound in the diagnosis and differential diagnosis of acute appendicitis in childhood. Med Arch 2003;57:233-6. Vegar-Zubovic S, Lincender L, Dizdarevic S, et al. Ultrasound in the diagnosis and differential diagnosis of acute appendicitis in childhood. Med Arch 2003;57:233-6.
43.
go back to reference Lambert MJ, Villa M. Gynecologic ultrasound in emergency medicine. Emerg Med Clin North Am. 2004;22:683-96. Lambert MJ, Villa M. Gynecologic ultrasound in emergency medicine. Emerg Med Clin North Am. 2004;22:683-96.
44.
go back to reference Mahler CW, Boermeester MA, Stoker J, et al. Diagnostische modaliteiten bij de diagnostiek van volwassen patiënten met acute buikpijn. Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:2474-80. Mahler CW, Boermeester MA, Stoker J, et al. Diagnostische modaliteiten bij de diagnostiek van volwassen patiënten met acute buikpijn. Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:2474-80.
45.
go back to reference Paulson EK, Kalady MF, Pappas TN. Clinical practice. Suspected appendicitis. N Engl J Med 2003;348:236-42. Paulson EK, Kalady MF, Pappas TN. Clinical practice. Suspected appendicitis. N Engl J Med 2003;348:236-42.
46.
go back to reference Lámeris W, Randen A van, Es HW van et al. Imaging strategies for detection of urgent conditions in patients with acute abdominal pain: diagnostic accuracy study. BMJ 2009;338:2431. Lámeris W, Randen A van, Es HW van et al. Imaging strategies for detection of urgent conditions in patients with acute abdominal pain: diagnostic accuracy study. BMJ 2009;338:2431.
47.
go back to reference Stoker J, Randen A van, Laméris W, et al. Imaging patients with acute abdominal pain. Radiology 2009;253:31-46. Stoker J, Randen A van, Laméris W, et al. Imaging patients with acute abdominal pain. Radiology 2009;253:31-46.
48.
go back to reference Navarro Fernández JA, Tárraga López PJ, Rodriguez Montes JA et al. Validity of tests performed to diagnose acute abdominal pain in patients admitted at an emergency department. Rev Esp Enferm Dig 2009;101:610-18. Navarro Fernández JA, Tárraga López PJ, Rodriguez Montes JA et al. Validity of tests performed to diagnose acute abdominal pain in patients admitted at an emergency department. Rev Esp Enferm Dig 2009;101:610-18.
Metagegevens
Titel
31 Buikpijn, acute
Auteurs
M.K. van Alphen
H. de Vries
D. de Jong
Copyright
2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8364-1_32