Skip to main content
Top

2007 | Boek

304 Verplegende elementen: deel 3 Medicijnen en wondverzorging

Verplegende elementen: deel 3

Auteurs: Judith Alkema, Marion Vroon

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende vaardigheden

insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Inleiding
Samenvatting
Dit cahier vormt een onderdeel van de cahiers voor deelkwalificatie 304: verplegende elementen voor kwalificatieniveau 3. In dit werkcahier zijn de volgende onderwerpen opgenomen: het toedienen van medicijnen, wondverzorging, ambulante compressietherapie en het toedienen van zuurstof.
Judith Alkema, Marion Vroon
2 Het toedienen van medicijnen door middel van injectie
Samenvatting
In deelkwalificatie 302 heb je geleerd hoe je medicijnen controleert, registreert en uitzet; tevens is een aantal toedieningswijzen behandeld, met name de toediening oraal, rectaal, vaginaal, via de huid en slijmvliezen en via de luchtwegen. In de voorkennistoets wordt je kennis hierover weer opgefrist. De inhoudelijke analyse, de uitvoeringsstandaard en de observatie- en oefenlijst met betrekking tot het toedienen van medicijnen via de luchtwegen zijn ook in dit cahier opgenomen. Op deze wijze worden alle eindtermen van deelkwalificatie 304 in deze serie behandeld.
Judith Alkema, Marion Vroon
3 De zorg rondom de gele/zwarte wond
Samenvatting
In deelkwalificatie 302 heb je geleerd hoe je een rode en een gele wond moet verzorgen en wat belangrijke principes zijn bij de wondverzorging. Je zult deze kennis en vaardigheden nodig hebben bij de zorg voor de zwarte wond. Vandaar dat we hier in de voorkennistoets en in de studieactiviteiten daar nog de nodige aandacht aan besteden. Je zult kennis gaan maken met andere verbandmaterialen en wondverzorgingsproducten bij de zorg voor de zwarte wond. In dit hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan de zorg voor decubituswonden en intertrigo (smetten) middels de studieactiviteiten. Maak zo veel mogelijk gebruik van de cd-rom Wondverzorging.
Judith Alkema, Marion Vroon
4 Ambulante compressietherapie
Samenvatting
Een veel voorkomend verschijnsel op oudere leeftijd is oedeem aan de benen, veroorzaakt door een slechter wordende bloedcirculatie. Zoals je weet, kunnen de gevolgen hiervan vrij ernstig zijn: er kunnen wonden ontstaan aan de onderbenen die over het algemeen langzaam genezen, de zogenaamde ulcus cruris. Het is dus zaak om ervoor te zorgen dat het oedeem verdwijnt. Door middel van ambulante compressie wordt het onderbeen tegengesteld gezwachteld om zodoende druk uit te oefenen op de bloedvaten. Het is een zwachteltechniek die veel oefening vraagt. Op de cd-rom Wondverzorging wordt de handeling stapsgewijs gedemonstreerd. Zorg ervoor dat je de vaardigheid vaak oefent op elkaar, want oefening baart kunst!
Judith Alkema, Marion Vroon
5 Het toedienen van zuurstof
Samenvatting
In de praktijk komt het nogal eens voor dat zorgvragers om verschillende redenen problemen hebben met het in stand houden van de ademhaling. Als zuurstoftekort de oorzaak is van deze vaak chronische problemen, is zuurstoftherapie noodzakelijk. Zuurstof heeft een positieve uitwerking op zorgvragers met chronische ademhalingsstoornissen. Het beste resultaat wordt bereikt als de zuurstof gedurende een langere periode wordt toegediend.
Judith Alkema, Marion Vroon
6 Zelfevaluatietoets en trainingsbijeenkomst
Samenvatting
Deze zelfevaluatietoets bevat 20 waar/niet waar-vragen. De vragen hebben betrekking op de theorie van de verpleegtechnische handelingen uit dit cahier. Beantwoord onderstaande vragen en ga voor jezelf na of je ook begrijpt waarom een bepaalde bewering waar of niet waar is.
Judith Alkema, Marion Vroon
7 Practicum
Samenvatting
Je bent nu voldoende voorbereid om aan het practicum te beginnen.
Judith Alkema, Marion Vroon
8 De geriatrische zorgvrager
Samenvatting
Dit hoofdstuk wijkt enigszins af van de andere hoofdstukken, omdat er geen verpleegtechnische vaardigheden in worden behandeld. Aangezien in deelkwalificatie 304 ook andere eindtermen zijn beschreven, kun je door middel van onderstaande casus oefenen in een aantal sociale vaardigheden met betrekking tot de geriatrische zorgvrager.
Judith Alkema, Marion Vroon
Nawerk
Meer informatie
Titel
304 Verplegende elementen: deel 3 Medicijnen en wondverzorging
Auteurs
Judith Alkema
Marion Vroon
Copyright
2007
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-9570-5
Print ISBN
978-90-313-3330-1
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9570-5