Skip to main content
Top

2001 | Boek

302 Basiszorg deel 3 Medicijnen en wondverzorging

Werkcahier Kwalificatieniveau 3

Auteur: Judith Alkema

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende vaardigheden

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Inleiding
Samenvatting
Dit cahier vormt een onderdeel van de cahiers rondom de basiszorg voor verzorgenden.
Judith Alkema
2 Het toedienen van medicijnen – algemeen
Samenvatting
Als verzorgende krijg je veel te maken met zorgvragers die op één of andere manier medicijnen gebruiken. De mate van zelfzorg hierin kan enorm variëren: zo zul je zorgvragers aantreffen die zelf hun medicijngebruik regelen en zorgvragers die hier in meer of mindere mate hulp bij nodig hebben. Er komt nogal wat kijken bij het toedienen van medicijnen:
  • Hoe moet het middel worden toegediend?
  • Wat is de werking van het middel?
  • Zijn er eventuele bijwerkingen te verwachten?
  • Zijn er bepaalde voorschriften met betrekking tot de houdbaarheid of het bewaren van het middel?
Judith Alkema
3 Het toedienen van medicijnen in neus, oor en oog
Samenvatting
In dit hoofdstuk verdiep je je in het toedienen van medicijnen via de slijmvliezen, dat wil zeggen in neus, oor en oog. In het vorige hoofdstuk heb je geleerd dat dit lokale toedieningsvormen zijn.
Judith Alkema
4 Het toedienen van medicijnen via overige toedieningswijzen
Samenvatting
Je hebt nu zicht op verschillende manieren van medicijnen toedienen. Het oraal toedienen van medicijnen en het toedienen van medicijnen in neus, oor en oog zijn tot zover behandeld.
Judith Alkema
5 Aseptisch handelen
Samenvatting
In het werkcahier ‘Persoonlijke hygiëne’ heb je geleerd hoe belangrijk het is om hygiënisch te werken ter bescherming van zowel zorgvragers als jezelf tegen infecties. Infectiepreventie begint bij het goed wassen van je handen. In dit hoofdstuk staat aseptisch handelen centraal: asepsis omvat alle maatregelen om het overbrengen van lichaamsvreemde bacteriën (besmetting) te vermijden.
Judith Alkema
6 Verbandmateriaal en verbinden
Samenvatting
In dit hoofdstuk maak je kennis met verschillende soorten verbandmateriaal en een aantal veel voorkomende zwachteltechnieken. Als je straks wonden gaat verzorgen, zul je een aantal zwachteltechnieken moeten beheersen om verbandmateriaal goed te kunnen fixeren. In deelkwalificatie 304 komt dit onderwerp nog uitgebreider terug.
Judith Alkema
7 De zorg rondom de rode wond
Samenvatting
In het vorige hoofdstuk hebben we aandacht besteed aan verschillende zwachteltechnieken en de daarbij behorende verbandstoffen. In dit hoofdstuk ga je je verdiepen in de zorg voor een zorgvrager met een rode wond. Een rode wond is schoon, dus niet-geïnfecteerd, en is rood van kleur omdat er zich nieuw weefsel aan het vormen is. Het doel van de behandeling van een rode wond is: bescherming tegen uitdroging, beschadiging en besmetting van buitenaf. Je zult begrijpen dat aseptisch werken daarom van groot belang is.
Judith Alkema
8 De zorg rondom de gele wond
Samenvatting
In de vorige hoofdstukken is aandacht besteed aan soorten verbanden, verbandstoffen, zwachteltechnieken en aan de zorg voor de rode wond. Je hebt ook het wondgenezingsproces bestudeerd. Je hebt daarbij geleerd welke plaatselijke en algemene factoren de wondgenezing kunnen beïnvloeden. Een lokale infectie bijvoorbeeld of een slechte algemene conditie van de zorgvrager kan de wondgenezing vertragen.
Judith Alkema
9 Zelfevaluatietoets en trainingsbijeenkomst
Samenvatting
Deze zelfevaluatietoets bevat 20 waar/onwaar-vragen. De vragen hebben betrekking op de theorie van de handelingen uit dit cahier. Beantwoord onderstaande vragen en ga voor jezelf na of je ook begrijpt waarom een bepaalde bewering waar of niet waar is.
Judith Alkema
10 Practicum
Samenvatting
Je bent nu voldoende voorbereid om aan het practicum te beginnen. Het practicum bestaat uit twee delen oefenopdrachten en oefenen in het rollenspel. Aan de hand van een aantal opdrachten ga je de vaardigheden inoefenen totdat je ze beheerst. De oefenopdrachten vind je in paragraaf 10.2. Maak hierbij gebruik van de uitvoeringsstandaarden: je kunt deze gebruiken als geheugensteuntje bij de eerste oefeningen. Je kunt ze vinden in de desbetreffende hoofdstukken. Het oefenen doe je met medeleerlingen. Richt je aandacht in eerste instantie op het uitvoeren van de technische aspecten van de handeling. Oefen in groepjes van drie personen: een leerling, een zorgvrager, een observator.
Judith Alkema
Nawerk
Meer informatie
Titel
302 Basiszorg deel 3 Medicijnen en wondverzorging
Auteur
Judith Alkema
Copyright
2001
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-9657-3
Print ISBN
978-90-313-4190-0
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9657-3