Skip to main content
Top

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3 Preventie binnen de paramedische beroepsuitoefening

Auteur : Dr. Barbara Sassen

Gepubliceerd in: Gezondheidsbevordering en zelfmanagement door paramedici

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het basisbegrip bij gezondheid is preventie. Bij preventie gaat het om het voorkómen van gezondheidsproblemen door het optimaliseren van de voorwaarden voor gezondheid en het voorkómen dat ongunstige factoren daarop van invloed zijn. Bij preventie is het bevorderen en beschermen van de gezondheid een belangrijk middel om te komen tot een optimale gezondheidstoestand voor patiënten. In dit hoofdstuk komen begrippen aan de orde die gebruikt worden binnen de preventie. We gaan in paragraaf 3.1 in op de doelen van preventie. Binnen de paramedische beroepspraktijk wordt gesproken van universele en primaire preventie, van selectieve, geïndiceerde en secundaire preventie en ook van zorggerelateerde en tertiaire preventie. We bespreken deze vormen van preventie in de paragrafen 3.2 t/m 3.4. Ook gaan we in op indelingen van preventie en de Doelenboom, in paragraaf 3.5. In deze paragraaf wordt ook besproken dat het belangrijk is de patiënt te betrekken bij preventie. Paragraaf 3.6 gaat over de niveaus van preventie (individueel en collectief niveau). Preventie is een breed begrip dat gezondheidsbevordering, ziektepreventie en gezondheidsbescherming omvat, dit wordt beschreven in paragraaf 3.8. In paragraaf 3.9 tot en met 3.11 gaan we dieper in op gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering en gezondheidsvoorlichting. Paragraaf 3.12 gaat over protoprofessionalering en personalized prevention. In paragraaf 3.13 en 3.14 gaan we in op ziektepreventie, patiëntenvoorlichting, zelfmanagement en de relatie tussen gezondheids- en patiëntenvoorlichting. De doeltreffendheid van preventie, onder andere door het combineren van interventiestrategieën, komt aan de orde in paragraaf 3.15. Ten slotte gaan we in paragraaf 3.16 en 3.17 in op de vervlechting van cure en care en op de toekomst. In de nabije toekomst zal preventie steeds meer worden aangeboden vanuit de zorg en behandeling.
Metagegevens
Titel
3 Preventie binnen de paramedische beroepsuitoefening
Auteur
Dr. Barbara Sassen
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1287-0_3