Skip to main content
Top

2006 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3 Juridisch-ethische aspecten van patiëntveiligheid

Auteurs : J. Legemaate, J. Kievit, J.J.E. van Everdingen

Gepubliceerd in: Praktijkboek patiëntveiligheid

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het verbeteren van patiëntveiligheid vergt in eerste instantie een verandering van de cultuur en de systemen binnen de gezondheidszorg. Daarnaast kan het zinvol zijn de bestaande regelgeving aan te passen of aan te vullen, om het realiseren van de aan het veiligheidsbeleid ten grondslag liggende doelen te vergemakkelijken. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de juridische en ethische aspecten van patiëntveiligheid. In de eerste plaats wordt een overzicht gegeven van de bestaande wet- en regelgeving op dit gebied. Vervolgens wordt nader ingegaan op een aantal specifieke onderwerpen: het recht van de patiënt op informatie, het omgaan met klachten en fouten, het huidige aansprakelijkheidssysteem en Veilig Incident Melden (vim).
Literatuur
1.
go back to reference Legemaate J. Het recht van de patiënt op informatie, mede in relatie tot de dossierplicht van de arts. Advocatenblad 1997;77:202–7. Legemaate J. Het recht van de patiënt op informatie, mede in relatie tot de dossierplicht van de arts. Advocatenblad 1997;77:202–7.
2.
go back to reference Legemaate J. Het recht van de patiënt op informatie – recente jurisprudentie. Advocatenblad 1999;79:197–200. Legemaate J. Het recht van de patiënt op informatie – recente jurisprudentie. Advocatenblad 1999;79:197–200.
3.
go back to reference knmg. Het functioneren van de individuele arts. Utrecht: knmg, 2005. knmg. Het functioneren van de individuele arts. Utrecht: knmg, 2005.
4.
go back to reference Hubben JH, Christiaans I. Geen spectaculaire ontwikkeling van medische schadeclaims in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:1250–5.PubMed Hubben JH, Christiaans I. Geen spectaculaire ontwikkeling van medische schadeclaims in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:1250–5.PubMed
6.
go back to reference Haes JCJM de, Hoos AM, Everdingen JJE van. Hoofdstuk 1. Welzijn, emoties en communicatie; theoretische achtergronden. In: Haes JCJM de, Hoos AM, Everdingen JJE van (red.). Communiceren met patiënten. 3e druk. Maarssen: Elsevier, 2004. Haes JCJM de, Hoos AM, Everdingen JJE van. Hoofdstuk 1. Welzijn, emoties en communicatie; theoretische achtergronden. In: Haes JCJM de, Hoos AM, Everdingen JJE van (red.). Communiceren met patiënten. 3e druk. Maarssen: Elsevier, 2004.
7.
go back to reference Legemaate J. Open en eerlijk – Omgaan met klachten en fouten. Medisch Contact 2003;58:1128–30. Legemaate J. Open en eerlijk – Omgaan met klachten en fouten. Medisch Contact 2003;58:1128–30.
8.
go back to reference Dute J, Faure MG, Koziol H. Onderzoek no-fault compensatiesysteem. Den Haag: ZonMw, 2002. Dute J, Faure MG, Koziol H. Onderzoek no-fault compensatiesysteem. Den Haag: ZonMw, 2002.
9.
go back to reference Molendijk A, Borst K, Dolder R van. Vergissen is menselijk. Med Cont 2003;43:1658–61. Molendijk A, Borst K, Dolder R van. Vergissen is menselijk. Med Cont 2003;43:1658–61.
11.
go back to reference Legemaate J. Veilig melden van incidenten en (bijna)fouten: betekenis en mogelijkheden van wetgeving. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1203–6.PubMed Legemaate J. Veilig melden van incidenten en (bijna)fouten: betekenis en mogelijkheden van wetgeving. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1203–6.PubMed
Metagegevens
Titel
3 Juridisch-ethische aspecten van patiëntveiligheid
Auteurs
J. Legemaate
J. Kievit
J.J.E. van Everdingen
Copyright
2006
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1100-2_3