Skip to main content
Top

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3 Het sportbeleid in Nederland en Vlaanderen

Auteurs : Paul De Knop, Hugo van der Poel

Gepubliceerd in: Sportsociologie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De betekenis van sport neemt in onze samenleving steeds meer toe. De sport is in de afgelopen eeuw immers uitgegroeid van een kleinschalig verschijnsel tot een mondiaal fenomeen met uiteenlopende dimensies, verschijningsvormen en betekenissen. Maar niet overal is de sport op eenzelfde wijze gestructureerd; niet overal kent men een identiek sportbeleid. Zo bestaat er een wezenlijk verschil in de organisatie van en het beleid met betrekking tot sport in Nederland en in Vlaanderen. Het lijkt ons dan ook interessant om in het kader van dit boek de organisatie en het beleid van de sport in Nederland en in Vlaanderen historisch en structureel te beschrijven en te vergelijken. Sociologie baseert zich vaak op historische en op comparatieve, cross-culturele studies. Een historisch overzicht en een vergelijking tussen het sportbeleid en de sportstructuren (in bijvoorbeeld Nederland en Vlaanderen) zal ons inzicht geven in het feit dat beleid ‘gemaakt wordt door mensen’ en dus verschillend kan zijn.
Literatuur
go back to reference Arnoldussen, P. (1994), Amsterdam 1928. Het verhaal van de IXe Olympiade. Amsterdam: Thomas Rap. Arnoldussen, P. (1994), Amsterdam 1928. Het verhaal van de IXe Olympiade. Amsterdam: Thomas Rap.
go back to reference Beckers, Th. & T. Serail (1991), Nieuwe verhoudingen in de sport. Tilburg: KUB/IVA. Beckers, Th. & T. Serail (1991), Nieuwe verhoudingen in de sport. Tilburg: KUB/IVA.
go back to reference Bijkerk, A.T. (1989), Landelijke Contactraad, 40 jaar actief 1949-1989. Dordrecht: LC. Bijkerk, A.T. (1989), Landelijke Contactraad, 40 jaar actief 1949-1989. Dordrecht: LC.
go back to reference Bollen, K., J. Hertogen & U. Claeys (1981), Sportbeoefening in Vlaanderen. Leuven: Sociologisch Onderzoeksinstituut, Studiegroep voor Cultuurbevordering – KU Leuven. Bollen, K., J. Hertogen & U. Claeys (1981), Sportbeoefening in Vlaanderen. Leuven: Sociologisch Onderzoeksinstituut, Studiegroep voor Cultuurbevordering – KU Leuven.
go back to reference Bottenburg, M. van & K. Schuyt (1996), De maatschappelijke betekenis van sport. Arnhem: NOC*NSF. Bottenburg, M. van & K. Schuyt (1996), De maatschappelijke betekenis van sport. Arnhem: NOC*NSF.
go back to reference Bottenburg, M. van (1999), Van pro tot prof. 50 Jaar lokaal sport-en recreatiebeleid. Dordrecht: LC. Bottenburg, M. van (1999), Van pro tot prof. 50 Jaar lokaal sport-en recreatiebeleid. Dordrecht: LC.
go back to reference Bottenburg, M. van (2000), Het topsportklimaat in Nederland. Onderzoek in opdracht van NOC*NSF en het ministerie van WVS. ’s-Hertogenbosch: Diopter. Bottenburg, M. van (2000), Het topsportklimaat in Nederland. Onderzoek in opdracht van NOC*NSF en het ministerie van WVS. ’s-Hertogenbosch: Diopter.
go back to reference Coopers & Lybrand (1997), Behoeftenonderzoek Sportend Vlaanderen. Brussel: Coopers & Lybrand. Coopers & Lybrand (1997), Behoeftenonderzoek Sportend Vlaanderen. Brussel: Coopers & Lybrand.
go back to reference CRM (1974), Nota sportbeleid. Den Haag: Ministerie van CRM. CRM (1974), Nota sportbeleid. Den Haag: Ministerie van CRM.
go back to reference CRM (1977), Structuurvisie openluchtrecreatie. Den Haag: Staatsuitgeverij. CRM (1977), Structuurvisie openluchtrecreatie. Den Haag: Staatsuitgeverij.
go back to reference Crum (1991), Over de versporting van de samenleving. Reflecties over bewegingsculturele ontwikkelingen met het oog op sportbeleid. Rijswijk: Ministerie van WVC. Crum (1991), Over de versporting van de samenleving. Reflecties over bewegingsculturele ontwikkelingen met het oog op sportbeleid. Rijswijk: Ministerie van WVC.
go back to reference De Knop, P. & J. Hoyng (1998), ‘Analyse van de sportbeleid structuur in Nederland’. In: Praktijkgids voor Sportmanagement. Afl. 17, pp. 109-134. De Knop, P. & J. Hoyng (1998), ‘Analyse van de sportbeleid structuur in Nederland’. In: Praktijkgids voor Sportmanagement. Afl. 17, pp. 109-134.
go back to reference Heer, W. de (2000), Sportbeleidsontwikkeling 1945-2000. Haarlem: De Vrieseborch. Heer, W. de (2000), Sportbeleidsontwikkeling 1945-2000. Haarlem: De Vrieseborch.
go back to reference Heuvel, M. van den & H. van der Poel (1999), Sport in Nederland. Een beleidsgerichte toekomstverkenning. Haarlem: de Vrieseborch. Heuvel, M. van den & H. van der Poel (1999), Sport in Nederland. Een beleidsgerichte toekomstverkenning. Haarlem: de Vrieseborch.
go back to reference Késenne, S., M. Taks, W. Laporte & P. De Knop (1998), De economische betekenis van sport in Vlaanderen. Brussel: IOS/BLOSO. Késenne, S., M. Taks, W. Laporte & P. De Knop (1998), De economische betekenis van sport in Vlaanderen. Brussel: IOS/BLOSO.
go back to reference Kolner, C. (red.) (2001), Beleidsverantwoording Jeugd in Beweging 1996-2001. Arnhem: NISB. Kolner, C. (red.) (2001), Beleidsverantwoording Jeugd in Beweging 1996-2001. Arnhem: NISB.
go back to reference Marktplan Adviesgroep (2002), Tussenstand Breedtesportimpuls voor gemeenten en bonden in 2002. 1-Meting evaluatieonderzoek Breedtesportimpuls. Bussum: Marktplan Adviesgroep. Marktplan Adviesgroep (2002), Tussenstand Breedtesportimpuls voor gemeenten en bonden in 2002. 1-Meting evaluatieonderzoek Breedtesportimpuls. Bussum: Marktplan Adviesgroep.
go back to reference NOC*NSF (1992), Sport als bron van inspiratie voor onze samenleving. Arnhem: NOC*NSF. NOC*NSF (1992), Sport als bron van inspiratie voor onze samenleving. Arnhem: NOC*NSF.
go back to reference NOC*NSF (2000), Manifest Nederland Sportland. Arnhem: NOC*NSF. NOC*NSF (2000), Manifest Nederland Sportland. Arnhem: NOC*NSF.
go back to reference NOC*NSF (2003), Nederland een sportland. Een kwestie van benutten. Arnhem: NOC*NSF. NOC*NSF (2003), Nederland een sportland. Een kwestie van benutten. Arnhem: NOC*NSF.
go back to reference Poel, H. van der (2003), ‘Ontwikkelingen in het sportbeleid’. In: K. Breedveld (red.) Rapportage Sport 2003. Den Haag: SCP, pp. 35-69. Poel, H. van der (2003), ‘Ontwikkelingen in het sportbeleid’. In: K. Breedveld (red.) Rapportage Sport 2003. Den Haag: SCP, pp. 35-69.
go back to reference Pouw, D. (1999), 50 Jaar nationaal sportbeleid. Van Vorming Buiten Schoolverband tot breedtesport. (Proefschrift). Tilburg: TUP. Pouw, D. (1999), 50 Jaar nationaal sportbeleid. Van Vorming Buiten Schoolverband tot breedtesport. (Proefschrift). Tilburg: TUP.
go back to reference Raad voor het Jeugdbeleid (1995), Jeugd in beweging. Sport is plezier waar je gezond van wordt. Utrecht: SWP. Raad voor het Jeugdbeleid (1995), Jeugd in beweging. Sport is plezier waar je gezond van wordt. Utrecht: SWP.
go back to reference Redactie (s.d.). Sportstructuren in Vlaanderen: 21 jaar actieve sportpromotie in Vlaanderen. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/BLOSO. Redactie (s.d.). Sportstructuren in Vlaanderen: 21 jaar actieve sportpromotie in Vlaanderen. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/BLOSO.
go back to reference Smit, S. & M. van Bottenburg (red.) (1998), Visies op sportontwikkeling. Haarlem: de Vrieseborch. Smit, S. & M. van Bottenburg (red.) (1998), Visies op sportontwikkeling. Haarlem: de Vrieseborch.
go back to reference Stokvis, R. (1979), Strijd over sport. Organisatorische en ideologische ontwikkelingen. Deventer: Van Loghum Slaterus. Stokvis, R. (1979), Strijd over sport. Organisatorische en ideologische ontwikkelingen. Deventer: Van Loghum Slaterus.
go back to reference Swijtink, A. (1992), In de pas. Sport en in Nederland lichamelijke opvoeding tijdens de Tweede Wereldoorlog. Haarlem: de Vrieseborch. Swijtink, A. (1992), In de pas. Sport en in Nederland lichamelijke opvoeding tijdens de Tweede Wereldoorlog. Haarlem: de Vrieseborch.
go back to reference VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (1996), Wat sport beweegt. Contouren en speerpunten voor het sportbeleid van de rijksoverheid. Rijswijk: VWS. VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (1996), Wat sport beweegt. Contouren en speerpunten voor het sportbeleid van de rijksoverheid. Rijswijk: VWS.
go back to reference VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (1999), Kansen voor topsport. Het topsportbeleid van de rijksoverheid. Den Haag: VWS. VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (1999), Kansen voor topsport. Het topsportbeleid van de rijksoverheid. Den Haag: VWS.
go back to reference VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (1999a), Beleidsbrief Breedtesport. Den Haag: VWS. VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (1999a), Beleidsbrief Breedtesport. Den Haag: VWS.
go back to reference VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (2005), Tijd voor sport. Bewegen, meedoen, presteren. Den Haag: VWS. VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (2005), Tijd voor sport. Bewegen, meedoen, presteren. Den Haag: VWS.
Metagegevens
Titel
3 Het sportbeleid in Nederland en Vlaanderen
Auteurs
Paul De Knop
Hugo van der Poel
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1619-9_3