Skip to main content
Top

2011 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3 Geschiedenis van de afasiologie

Auteur : Roelien Bastiaanse

Gepubliceerd in: Afasie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt geschetst hoe het denken over taalstoornissen in de loop der tijd is veranderd. Het oudste geschrift over taalverlies dat bekend is, is de ‘Chirurgische papyrus van Edwin Smith’, die omstreeks 1700 voor Christus geschreven is. De ontwikkeling eindigt voorlopig – enigszins arbitrair – in de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen voor het eerst vastgesteld werd dat patiënten met een Broca-afasie grammaticale begripsstoornissen hebben en dat Broca-afasie dus gezien moet worden als een centrale syntactische stoornis.
Voetnoten
1
Dit hoofdstuk bevat delen van het artikel Afasie: Symptomatologie en wetenschappelijke inzichten (Prins & Bastiaanse, 1997).
 
2
Het hart was zelfs zo belangrijk voor de Egyptenaren dat zij dit in het lichaam lieten als zij het gereedmaakten voor mummificering, terwijl de hersenen met een ijzeren haak via de neusgaten uit de schedel werden geschraapt en vervolgens weggegooid.
 
3
In zijn latere werk (1822-1825) beschreef Gall als ondersteuning voor zijn Schädellehre (of ‘organologie’, zoals hij zijn theorie later noemde) ook enkele gevallen van afatische patiënten met een (soms veronderstelde) frontale hersenbeschadiging, maar hij beschouwde deze gevallen vooral als aanvullend bewijs voor zijn theorie over de lokalisatie van taal in de frontaalkwabben.
 
4
Voor een precieze beschrijving van de lokalisatie van de laesie bij Broca’s eerste patiënt, op basis van een CT-scan van diens bewaard gebleven hersenen, zie Signoret e.a. (1984) en Dronkers e.a. (2007).
 
5
In dit verband merkte Jackson ook op dat het gebruik van automatisch en emotioneel taalgebruik (clichés, liedjes, vloeken enz.) bij de meeste afasiepatiënten behouden blijft, waaruit blijkt dat bij afasie de woorden als zodanig niet verloren zijn gegaan, maar dat deze alleen maar niet tot betekenisvolle mededelingen gecombineerd kunnen worden.
 
6
De [p] en de [b] verschillen van elkaar doordat de [b] stemhebbend (+stem) is en de [p] stemloos (–stem); de [m] verschilt van de [p] in twee kenmerken, namelijk ‘stem’ en ‘nasaal’.
 
Literatuur
go back to reference Prins, R.S. & Bastiaanse, R. (2008). De vroege geschiedenis van de afasiologie: Van de Egyptische heelmeesters (ca. 1700 v. Christus) tot Broca (1861). Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 16, 3-34. Prins, R.S. & Bastiaanse, R. (2008). De vroege geschiedenis van de afasiologie: Van de Egyptische heelmeesters (ca. 1700 v. Christus) tot Broca (1861). Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 16, 3-34.
go back to reference Veldkamp, E.A. & Prins, R.S.P. (2008). Geschiedenis van de afasiologie: Franz-Joseph Gall (1758-1828).Stem- Spraak en Taalpathologie, 16, 35-55. Een mooi artikel over het leven en werk van Franz Josph Gall. Veldkamp, E.A. & Prins, R.S.P. (2008). Geschiedenis van de afasiologie: Franz-Joseph Gall (1758-1828).Stem- Spraak en Taalpathologie, 16, 35-55. Een mooi artikel over het leven en werk van Franz Josph Gall.
go back to reference Eling, P. (1994). Reader in the History of Aphasia: From Franz Gall to Norman Geschwind. Amsterdam: John Benjamins. Een geredigeerd boek over de genoemde periode.CrossRef Eling, P. (1994). Reader in the History of Aphasia: From Franz Gall to Norman Geschwind. Amsterdam: John Benjamins. Een geredigeerd boek over de genoemde periode.CrossRef
go back to reference Finger, S. (2000). Minds behind the Brain. A History of the Pioneers and their Discoveries. Oxford/New York: Oxford University Press. Finger, S. (2000). Minds behind the Brain. A History of the Pioneers and their Discoveries. Oxford/New York: Oxford University Press.
go back to reference Tesak, J. & Code, Ch. (2008). Milestones in the History of Aphasia. London: Psychology Press. Tesak, J. & Code, Ch. (2008). Milestones in the History of Aphasia. London: Psychology Press.
go back to reference Benton A.L. & Joynt, R.J. (1960). Early descriptions of aphasia. Archives of Neurology, 3, 205-222.CrossRefPubMed Benton A.L. & Joynt, R.J. (1960). Early descriptions of aphasia. Archives of Neurology, 3, 205-222.CrossRefPubMed
go back to reference Buckingham, H. (2006). A pre-history of the problem of Broca’s aphasia. Aphasiology, 20, 792-810.CrossRef Buckingham, H. (2006). A pre-history of the problem of Broca’s aphasia. Aphasiology, 20, 792-810.CrossRef
go back to reference De originele Franse geschriften van onder andere Bouillaud en Broca zijn heruitgegeven in: Hécaen, H. & Dubois, J. (1969). La Naissance de la Neuropsychologie du Langage 1825-1865 (Textes et Documents). Paris: Flammarion. De originele Franse geschriften van onder andere Bouillaud en Broca zijn heruitgegeven in: Hécaen, H. & Dubois, J. (1969). La Naissance de la Neuropsychologie du Langage 1825-1865 (Textes et Documents). Paris: Flammarion.
go back to reference Geschwind, N. (1974). Selected Papers on Language and the Brain. Dordrecht/Boston: D. Reidel Publishing Compagny.CrossRef Geschwind, N. (1974). Selected Papers on Language and the Brain. Dordrecht/Boston: D. Reidel Publishing Compagny.CrossRef
go back to reference Luria, A.R. (1966). Higher Cortical Functions in Man. London: Tavistock Publications. Luria, A.R. (1966). Higher Cortical Functions in Man. London: Tavistock Publications.
go back to reference In Musée Dupuytren in Parijs worden de hersenen bewaard die door Paul Broca zijn onderzocht, waaronder de hersenen van monsieur Leborgne en monsieur Lelong. In 1984 is er een CT-scan gemaakt van de hersenen van monsieur Leborgne. De resultaten van deze studie zijn gepubliceerd in: Signoret, J.L., Castaigne, P., Lhermitte, F., Abelanet, R. & Lavorel, P. (1984). Rediscovery of Leborgne’s brain: Anatomical description with CT-scan. Brain and Language, 22, 303-319.CrossRefPubMed In Musée Dupuytren in Parijs worden de hersenen bewaard die door Paul Broca zijn onderzocht, waaronder de hersenen van monsieur Leborgne en monsieur Lelong. In 1984 is er een CT-scan gemaakt van de hersenen van monsieur Leborgne. De resultaten van deze studie zijn gepubliceerd in: Signoret, J.L., Castaigne, P., Lhermitte, F., Abelanet, R. & Lavorel, P. (1984). Rediscovery of Leborgne’s brain: Anatomical description with CT-scan. Brain and Language, 22, 303-319.CrossRefPubMed
go back to reference In 2000 zijn er MRI-scans gemaakt van de hersenen van monsieur Leborgne en monsieur Lelong. De resultaten hiervan zijn gepubliceerd in: Dronkers, N.F., Plaisant, O., Iba-Zizen, M.T. & Cabanis, E.A. (2007). Paul Broca’s historic cases: high resolution MR imaging of the brains of Leborgne and Lelong. Brain, 130, 1432-1441.CrossRefPubMed In 2000 zijn er MRI-scans gemaakt van de hersenen van monsieur Leborgne en monsieur Lelong. De resultaten hiervan zijn gepubliceerd in: Dronkers, N.F., Plaisant, O., Iba-Zizen, M.T. & Cabanis, E.A. (2007). Paul Broca’s historic cases: high resolution MR imaging of the brains of Leborgne and Lelong. Brain, 130, 1432-1441.CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
3 Geschiedenis van de afasiologie
Auteur
Roelien Bastiaanse
Copyright
2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9030-4_3