Skip to main content
Top

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

29 Geneesmiddelen die het RAAS beïnvloeden

Auteurs : drs. J.J.F. Bütterhoff, drs. F.A.C. van Opdorp, dr. M.L. Bouvy, drs. W.S. Dessing, dr. E.M.W. van de Garde, mw. drs. T. Gerbranda, mw. drs. A.M. Harmsze, dr. P.H.M. van der Kuy, mw. drs. A. Nooij, mw. drs. K.A. Simons-Sanders, dr. P. Stolk, mw. drs. B.C.M.J. Takx-Köhlen, drs. T. Zwaan

Gepubliceerd in: Geneesmiddeleninformatie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Naast het sympathische zenuwstelsel is er een ander systeem dat de doorbloeding van het lichaam regelt, het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS). Als er een bloeddrukverlaging optreedt, het circulerend volume afneemt of een grote daling van het natrium optreedt, dan zal de nier maatregelen nemen om de nierdoorbloeding veilig te stellen. Zij zal dit doen door een enzym genaamd renine af te scheiden; dit zet een reactie in gang (figuur 29.1). Het renine zet namelijk het door de lever gemaakte angiotensinogeen om in angiotensine I, dat zelf weer door een in de longen aangemaakt converting enzyme omgezet wordt in angiotensine II. Dit angiotensine II heeft een sterk vaatvernauwend effect, waardoor de bloeddruk stijgt. Het induceert tevens het vrijkomen van aldosteron uit de bijnierschors, waardoor de nier zout en water terughoudt.
Metagegevens
Titel
29 Geneesmiddelen die het RAAS beïnvloeden
Auteurs
drs. J.J.F. Bütterhoff
drs. F.A.C. van Opdorp
dr. M.L. Bouvy
drs. W.S. Dessing
dr. E.M.W. van de Garde
mw. drs. T. Gerbranda
mw. drs. A.M. Harmsze
dr. P.H.M. van der Kuy
mw. drs. A. Nooij
mw. drs. K.A. Simons-Sanders
dr. P. Stolk
mw. drs. B.C.M.J. Takx-Köhlen
drs. T. Zwaan
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1196-5_29