Skip to main content
Top

2006 | OriginalPaper | Hoofdstuk

27 Bundels

Auteur : S.M. Smorenburg

Gepubliceerd in: Praktijkboek patiëntveiligheid

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Een ‘bundel’, de vertaling van het begrip ‘bundle’ dat het Institute for Healthcare Improvement (ihi) hiervoor heeft ingevoerd, is een bij elkaar horende serie maatregelen die in een gegeven situatie automatisch wordt uitgevoerd als één geheel, zonder dat er voor elk onderdeel apart een opdracht wordt gegeven. Door deze groep maatregelen als één geheel uit te voeren in plaats van elke maatregel apart, kan dit een gunstig effect hebben op een bepaalde uitkomst. De bundel wordt geïllustreerd met een voorbeeld uit de Verenigde Staten om het principe te verduidelijken.
Voetnoten
1
ihi: A bundle is a group of precautionary steps with approximate time and space characteristics that, when executed collectively and reliably, have an enhanced affect on patient outcomes.
 
Literatuur
1.
go back to reference Drakulovic MB, Torres A, Bauer TT, Nicolas JM, Nogue S, Ferrer M. Supine body position as a risk factor for nosocomial pneumonia in mechanically ventilated patients: a randomised trial. Lancet 1999;354:1851–8.CrossRefPubMed Drakulovic MB, Torres A, Bauer TT, Nicolas JM, Nogue S, Ferrer M. Supine body position as a risk factor for nosocomial pneumonia in mechanically ventilated patients: a randomised trial. Lancet 1999;354:1851–8.CrossRefPubMed
2.
go back to reference Kress JP, Pohlman AS, O’Connor MF, Hall JB. Daily interruption of sedative infusions in critically ill patients undergoing mechanical ventilation. N Engl J Med 2000;342:1471–7.CrossRefPubMed Kress JP, Pohlman AS, O’Connor MF, Hall JB. Daily interruption of sedative infusions in critically ill patients undergoing mechanical ventilation. N Engl J Med 2000;342:1471–7.CrossRefPubMed
3.
go back to reference Attia J, Ray JG, Cook DJ, Douketis J, Ginsberg JS, Geerts WH. Deep vein thrombosis and its prevention in critically ill adults. Arch Intern Med 2001;161:1268–79.CrossRefPubMed Attia J, Ray JG, Cook DJ, Douketis J, Ginsberg JS, Geerts WH. Deep vein thrombosis and its prevention in critically ill adults. Arch Intern Med 2001;161:1268–79.CrossRefPubMed
4.
go back to reference Cook DJ, Fuller HD, Guyatt GH, Marshall JC, Leasa D, Hall R, et al. Risk factors for gastrointestinal bleeding in critically ill patients. Canadian Critical Care Trials Group. N Engl J Med 1994;330:377–81.CrossRefPubMed Cook DJ, Fuller HD, Guyatt GH, Marshall JC, Leasa D, Hall R, et al. Risk factors for gastrointestinal bleeding in critically ill patients. Canadian Critical Care Trials Group. N Engl J Med 1994;330:377–81.CrossRefPubMed
5.
go back to reference Torres A, Serra-Batlles J, Ros E, Piera C, Puig de la Bellacasa J, Cobos A, et al. Pulmonary aspiration of gastric contents in patients receiving mechanical ventilation: the effect of body position. Ann Intern Med 1992;116:540–53.CrossRefPubMed Torres A, Serra-Batlles J, Ros E, Piera C, Puig de la Bellacasa J, Cobos A, et al. Pulmonary aspiration of gastric contents in patients receiving mechanical ventilation: the effect of body position. Ann Intern Med 1992;116:540–53.CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
27 Bundels
Auteur
S.M. Smorenburg
Copyright
2006
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1100-2_27