Skip to main content
Top

2010 | OriginalPaper | Hoofdstuk

23 Professioneel gedrag

Auteurs : Prof. dr. M.J. Heineman, Drs. M. Fabriek, Dr. S.J. van Luijk, Dr. R.L. Hulsman

Gepubliceerd in: Medische psychologie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Samenvatting

 • Onder professioneel gedrag wordt verstaan: observeerbaar gedrag waarin de normen en waarden van de beroepsuitoefening zichtbaar zijn. Professioneel gedrag komt tot uitdrukking in woord, gedrag en uiterlijk en is van groot belang voor het basisvertrouwen dat een patiënt in een beroepsbeoefenaar moet kunnen stellen.
 • De kenmerken van professioneel gedrag kunnen worden onderverdeeld naar drie dimensies: omgaan met werk, omgaan met anderen en omgaan met zichzelf.
 • Het ontwikkelen van professioneel gedrag is een groeiproces. Het beroep arts brengt met zich mee het vervullen van een zevental rollen. ‘Being in role’ betekent dat de arts deze rollen adequaat vervult.
 • Professioneel gedrag is te ontwikkelen door het eigen functioneren voortdurend te spiegelen aan de professionele (werk- en leer)omgeving. Dit betekent dat het vragen en krijgen van feedback en het kunnen reflecteren hierop tot de kern van het verwerven van professioneel gedrag behoort.
 • Het leren en toetsen van professioneel gedrag betreft iedereen en niet alleen de ‘onprofessioneel’ werkende individuen. Ook personen die adequaat functioneren dienen ‘beloond’ te worden met feedback over wat goed gaat en (nog) beter kan.
 • Het verkrijgen van professioneel gedrag is een ontwikkeltraject. De student is ‘leerling’ in dit proces. Fouten maken is toegestaan. De nadruk ligt op feedback ten behoeve van de (professionele) groei van de student. Pas als blijkt dat na vele inspanningen een gewenste groei niet optreedt, kunnen (onvoldoende) beoordelingen uiteindelijk leiden tot het blokkeren van de studievoortgang.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
go back to reference Haidet P, Stein HF. The role of the student-teacher relationship in the formation of physicians. The hidden curriculum as process. J Gen Intern Med 2006;21(Suppl 1):S16–20.CrossRef Haidet P, Stein HF. The role of the student-teacher relationship in the formation of physicians. The hidden curriculum as process. J Gen Intern Med 2006;21(Suppl 1):S16–20.CrossRef
go back to reference Herwaarden CLA van, Laan RFJM, Leunissen RRM, redactie. Raamplan Artsopleiding 2009. Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra; 2009. www.nfu.nl Herwaarden CLA van, Laan RFJM, Leunissen RRM, redactie. Raamplan Artsopleiding 2009. Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra; 2009. www.​nfu.​nl
go back to reference Kirkels V, redactie. Eed van Hippocrates. Nog van deze tijd? Annalen Thijmgenootschap deel 92.2. Nijmegen; 2004. Kirkels V, redactie. Eed van Hippocrates. Nog van deze tijd? Annalen Thijmgenootschap deel 92.2. Nijmegen; 2004.
go back to reference Klaassen C, Beijaard D, Kelchtermans G. Perspectieven op de professionele identiteit van leraren. Pedagogisch Tijdschrift 1999;24(4):375–99. Klaassen C, Beijaard D, Kelchtermans G. Perspectieven op de professionele identiteit van leraren. Pedagogisch Tijdschrift 1999;24(4):375–99.
go back to reference Luijk SJ van, Mook WNKA van, Oosterhout WPJ van. Het leren en toetsen van de professionele rol. Tijdschr Med Onderwijs 2009;28:107–18.CrossRef Luijk SJ van, Mook WNKA van, Oosterhout WPJ van. Het leren en toetsen van de professionele rol. Tijdschr Med Onderwijs 2009;28:107–18.CrossRef
go back to reference Mook WNKA van, Luijk SJ van, Vleuten CPM van der. Professioneel gedrag in de opleiding geneeskunde. Ned Tijdschr Geneeskd 2009;132:1588–92. Mook WNKA van, Luijk SJ van, Vleuten CPM van der. Professioneel gedrag in de opleiding geneeskunde. Ned Tijdschr Geneeskd 2009;132:1588–92.
go back to reference Nederlandse artseneed, uitgave van de KNMG/VSNU, ISBN 90 55882887, p. 9. jaargang 58, nr. 36-5 (sept. 2003). Nederlandse artseneed, uitgave van de KNMG/VSNU, ISBN 90 55882887, p. 9. jaargang 58, nr. 36-5 (sept. 2003).
go back to reference Papadakis MA, Arnold GK, Blank LL, Holmboe ES, Lipner RS. Performance during internal medicine residency training and subsequent disciplinary action by state licensing boards. Ann Intern Med 2008;148(11):869–76.CrossRef Papadakis MA, Arnold GK, Blank LL, Holmboe ES, Lipner RS. Performance during internal medicine residency training and subsequent disciplinary action by state licensing boards. Ann Intern Med 2008;148(11):869–76.CrossRef
go back to reference Stern DT, editor. Measuring Medical Professionalism. New York: Oxford University Press; 2006. Stern DT, editor. Measuring Medical Professionalism. New York: Oxford University Press; 2006.
Metagegevens
Titel
23 Professioneel gedrag
Auteurs
Prof. dr. M.J. Heineman
Drs. M. Fabriek
Dr. S.J. van Luijk
Dr. R.L. Hulsman
Copyright
2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-7820-3_23