Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2006 | OriginalPaper | Hoofdstuk

21 Persoonlijkheidsstoornissen

Auteurs : Arnoud Arntz, Hannie van Genderen, Paul Wijts

Gepubliceerd in: Handboek psychopathologie deel 2

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De invoering van een aparte as voor de diagnostiek van aan de persoonlijkheidgebonden psychopathologie in de DSM-III had een toename van de belangstelling voor persoonlijkheidsstoornissen tot gevolg. Naast een uitbreiding van het aantal klinische en wetenschappelijke publicaties was een groei in specifiek diagnostisch instrumentarium en behandelmogelijkheden merkbaar. Hoewel de wetenschappelijke discussie over de conceptualisering van persoonlijkheidsstoornissen nog in volle gang is, bestaat er wel een zekere consensus over het feit dat het gaat om specifieke problematiek die eerder aan het karakter van de patiënt is toe te schrijven dan aan problemen die – omdat ze tijdelijk zijn, laat in de ontwikkeling zijn ontstaan, of als egodystoon worden ervaren – op as I van de DSMworden geclassificeerd. Voor een bespreking van het klinisch beeld van de verschillende persoonlijkheidsstoornissen verwijzen we naar deel 1, hoofdstuk 13 van dit handboek (Verheul, Van den Brink & Van der Velden, 2000). In dit hoofdstuk gaan we eerst in op diagnostische mogelijkheden, waarna een aantal behandelmogelijkheden besproken wordt. Vervolgens worden twee internationaal in opmars zijnde vormen van psychotherapie besproken: transference-focused psychotherapy en schemagerichte cognitieve therapie. Daarna volgt een overzicht van onderzoeken naar de effectiviteit van diverse behandelingen en we eindigen met enkele beschouwingen.
Voetnoten
1
Deze paragraaf is mede geïnspireerd op Wijts, Kooiman & Swaab (2003).
 
Literatuur
go back to reference American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th edition.Washington DC: APA. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th edition.Washington DC: APA.
go back to reference Andrews, G., Pollock, C. & Stewart, G. (1989). The determination of defense style by questionnaire. Archives of General Psychiatry, 46, 455–460. PubMedCrossRef Andrews, G., Pollock, C. & Stewart, G. (1989). The determination of defense style by questionnaire. Archives of General Psychiatry, 46, 455–460. PubMedCrossRef
go back to reference Arntz, A.& Bögels, S. (2000). Schemagerichte cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Arntz, A.& Bögels, S. (2000). Schemagerichte cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Arntz, A., Dreessen, L., Schouten, E. & Weertman, A. (2004). Beliefs in personality disorders: A test with the personality disorder belief questionnaire. Behaviour Research and Therapy, 42, 1215–1225. PubMedCrossRef Arntz, A., Dreessen, L., Schouten, E. & Weertman, A. (2004). Beliefs in personality disorders: A test with the personality disorder belief questionnaire. Behaviour Research and Therapy, 42, 1215–1225. PubMedCrossRef
go back to reference Arntz, A., Hoorn, M. van den, Cornelis, J., Verheul, R., Bosch, W.M.C. van den & Bie, A. de (2003). Reliability and validity of the borderline personality disorder severity index. Journal of Personality Disorders, 17, 45–59. PubMedCrossRef Arntz, A., Hoorn, M. van den, Cornelis, J., Verheul, R., Bosch, W.M.C. van den & Bie, A. de (2003). Reliability and validity of the borderline personality disorder severity index. Journal of Personality Disorders, 17, 45–59. PubMedCrossRef
go back to reference Arntz, A., Klokman, J. & Sieswerda, S. (2005). An experimental test of the schema mode model of borderline personality disorders. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 36 , 226–239. PubMedCrossRef Arntz, A., Klokman, J. & Sieswerda, S. (2005). An experimental test of the schema mode model of borderline personality disorders. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 36 , 226–239. PubMedCrossRef
go back to reference Arntz, A. & Kuipers, H. (1998). Cognitieve gedragstherapie bij de borderlinepersoonlijkheidsstoornis. In W. van Tilburg, W. van den Brink & A. Arntz (red.), Behandelingsstrategieën bij de borderline-persoonlijkheidsstoornis. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Arntz, A. & Kuipers, H. (1998). Cognitieve gedragstherapie bij de borderlinepersoonlijkheidsstoornis. In W. van Tilburg, W. van den Brink & A. Arntz (red.), Behandelingsstrategieën bij de borderline-persoonlijkheidsstoornis. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Asselt, A.D. I. van, Dirksen, C.D., Severens, J.L. & Arntz, A. (2005). Societal costs of illness in borderline personality disorder patients. Aangeboden. Asselt, A.D. I. van, Dirksen, C.D., Severens, J.L. & Arntz, A. (2005). Societal costs of illness in borderline personality disorder patients. Aangeboden.
go back to reference Brown, G.K., Newman, C.F., Charlesworth, S.E., Crits-Christoph, P. & Beck, A.T. (2004). An open clinical trial of cognitive therapy for borderline personality disorder. Journal of Personality Disorders, 18, 257–271. PubMedCrossRef Brown, G.K., Newman, C.F., Charlesworth, S.E., Crits-Christoph, P. & Beck, A.T. (2004). An open clinical trial of cognitive therapy for borderline personality disorder. Journal of Personality Disorders, 18, 257–271. PubMedCrossRef
go back to reference Clarkin, J., Yeomans, F.& Kernberg, O. (1999). Psychotherapy for borderline personality. New York:Wiley. Clarkin, J., Yeomans, F.& Kernberg, O. (1999). Psychotherapy for borderline personality. New York:Wiley.
go back to reference Cowdry, R.W. & Gardner, D. (1988). Pharmacotherapy of borderline personality disorder: alprazolam, carbamazepine, trifluoperazine and tranylcypromine. Archives of General Psychiatry, 45, 11–119. CrossRef Cowdry, R.W. & Gardner, D. (1988). Pharmacotherapy of borderline personality disorder: alprazolam, carbamazepine, trifluoperazine and tranylcypromine. Archives of General Psychiatry, 45, 11–119. CrossRef
go back to reference Derksen, J. J.L. (1998). Psychodynamische behandelingsstrategieën bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. In W. van Tilburg, W. van den Brink & A. Arntz (red.), Behandelingsstrategieën bij de borderline persoonlijkheidsstoornis. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Derksen, J. J.L. (1998). Psychodynamische behandelingsstrategieën bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. In W. van Tilburg, W. van den Brink & A. Arntz (red.), Behandelingsstrategieën bij de borderline persoonlijkheidsstoornis. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Diekstra, R., Duijsens, I., Eurelings-Bontekoe, E.& Ouwersloot, G. (1993). International Personality Disorder Examination (IPDE version 1.1): Nederlandse versie. Lisse: Swets & Zeitlinger. Diekstra, R., Duijsens, I., Eurelings-Bontekoe, E.& Ouwersloot, G. (1993). International Personality Disorder Examination (IPDE version 1.1): Nederlandse versie. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Dreessen, L. & Arntz, A. (1998). The impact of personality disorders on treatment outcome of anxiety disorders: Best-evidence synthesis . Behaviour Research and Therapy, 36, 483–504. PubMedCrossRef Dreessen, L. & Arntz, A. (1998). The impact of personality disorders on treatment outcome of anxiety disorders: Best-evidence synthesis . Behaviour Research and Therapy, 36, 483–504. PubMedCrossRef
go back to reference Eysenck, H.J. (1967). The biological basis of personality. Springfield, IL: Thomas. Eysenck, H.J. (1967). The biological basis of personality. Springfield, IL: Thomas.
go back to reference Eysenck, H.J.& Eysenck, S.B.G. (1977). Psychoticism as a dimension of personality. Oxford, UK: Carna & Russak. Eysenck, H.J.& Eysenck, S.B.G. (1977). Psychoticism as a dimension of personality. Oxford, UK: Carna & Russak.
go back to reference Genderen, H. van & Arntz, A. (2005). Schemagerichte cognitieve therapie voor patiënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Amsterdam: Nieuwezijds. Genderen, H. van & Arntz, A. (2005). Schemagerichte cognitieve therapie voor patiënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Amsterdam: Nieuwezijds.
go back to reference Giesen-Bloo, J., Dyck, R. van, Spinhoven, Ph., Tilburg, W. van, Dirksen, C., Asselt, Th. van, Kremers, I., Nadort, M. & Arntz, A. (2006). Outpatient psychotherapy for Borderline Personality Disorder: A randomized trial of Schema focused therapy versus Transference focused psychotherapy. Geaccepteerd door Archives of General Psychiatry. Giesen-Bloo, J., Dyck, R. van, Spinhoven, Ph., Tilburg, W. van, Dirksen, C., Asselt, Th. van, Kremers, I., Nadort, M. & Arntz, A. (2006). Outpatient psychotherapy for Borderline Personality Disorder: A randomized trial of Schema focused therapy versus Transference focused psychotherapy. Geaccepteerd door Archives of General Psychiatry.
go back to reference Giesen-Bloo, J.H., Wachters, L.M., Schouten, E. & Arntz, A. (2005). Assessment of borderline personality disorder with the borderline personality disorder severity index-IV: Psychometric evaluation and dimensional structure. Aangeboden . Giesen-Bloo, J.H., Wachters, L.M., Schouten, E. & Arntz, A. (2005). Assessment of borderline personality disorder with the borderline personality disorder severity index-IV: Psychometric evaluation and dimensional structure. Aangeboden .
go back to reference Greenson, R. (1967). The technique and practice of psychoanalyses. New York: International Universities Press. Greenson, R. (1967). The technique and practice of psychoanalyses. New York: International Universities Press.
go back to reference Hare, R.D., Hart, S.D. & Harpur, T. J. (1991). Psychopathy and the DSM-IV-criteria for antisocial personality disorder. Journal of Abnormal Psychology, 100, 391–398. PubMedCrossRef Hare, R.D., Hart, S.D. & Harpur, T. J. (1991). Psychopathy and the DSM-IV-criteria for antisocial personality disorder. Journal of Abnormal Psychology, 100, 391–398. PubMedCrossRef
go back to reference Hyler, S.E., Skodol, A.E., Kellman, H.D., Oldham, J.M. & Rosnick, L. (1990). Validity of the Personality Diagnostic Questionnaire - Revised: Comparison with two structured interviews. American Journal of Psychiatry, 147, 1043–1048. PubMedCrossRef Hyler, S.E., Skodol, A.E., Kellman, H.D., Oldham, J.M. & Rosnick, L. (1990). Validity of the Personality Diagnostic Questionnaire - Revised: Comparison with two structured interviews. American Journal of Psychiatry, 147, 1043–1048. PubMedCrossRef
go back to reference Kernberg, O. (1981). Structural interviewing. Psychiatric Clinics of North America, 4, 169–195. PubMed Kernberg, O. (1981). Structural interviewing. Psychiatric Clinics of North America, 4, 169–195. PubMed
go back to reference Kernberg, O., Selzer, M.A., Koenigsberg, H., Carr, A. & Appelbaum, A. (1989). Psychodynamic psychotherapy for borderline patients. New York: Basic Books. Kernberg, O., Selzer, M.A., Koenigsberg, H., Carr, A. & Appelbaum, A. (1989). Psychodynamic psychotherapy for borderline patients. New York: Basic Books.
go back to reference Klein, M. (1957). Envy and gratitude. New York: Basic Books. Klein, M. (1957). Envy and gratitude. New York: Basic Books.
go back to reference Koenigsberg, H., Kernberg, O., Appelbaum, A., Yeomans, F. & Diamond, D. (2000). Borderline patients: Eextending the limits of treatebility.New York: Basic Books. Koenigsberg, H., Kernberg, O., Appelbaum, A., Yeomans, F. & Diamond, D. (2000). Borderline patients: Eextending the limits of treatebility.New York: Basic Books.
go back to reference Lambert, H. & Luteijn, F. (1987). Comparison of the Dutch Shortened MMPI and the MMPI in clinical practice. De vergelijking van de NVMen de MMPI in de klinische praktijk. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden, 42, 81–85. Lambert, H. & Luteijn, F. (1987). Comparison of the Dutch Shortened MMPI and the MMPI in clinical practice. De vergelijking van de NVMen de MMPI in de klinische praktijk. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden, 42, 81–85.
go back to reference Leichsenring, F. & Leibing, E. (2003). The effectiveness of psychodynamic therapy and cognitive behavior therapy in the treatment of personality disorders: A meta-analysis. American Journal of Psychiatry, 160 , 1223–1232. PubMedCrossRef Leichsenring, F. & Leibing, E. (2003). The effectiveness of psychodynamic therapy and cognitive behavior therapy in the treatment of personality disorders: A meta-analysis. American Journal of Psychiatry, 160 , 1223–1232. PubMedCrossRef
go back to reference Lenzeweger, M.F., Clarkin, J.F., Kernberg, O.F. & Foelsch, P.A. (2001). The inventory of personality organisation: psychometric properties, factorial composition, and crietrion relations with affect, aggressiev dyscontrol, psychosis proneness, and self-domains in a non-clinical sample. Psychological Assessment, 13 , 577–591. CrossRef Lenzeweger, M.F., Clarkin, J.F., Kernberg, O.F. & Foelsch, P.A. (2001). The inventory of personality organisation: psychometric properties, factorial composition, and crietrion relations with affect, aggressiev dyscontrol, psychosis proneness, and self-domains in a non-clinical sample. Psychological Assessment, 13 , 577–591. CrossRef
go back to reference Linehan, M.M. (1993). Cognitive behavioral treatment of borderline personality disorder.New York, NY: The Guilford Press. Linehan, M.M. (1993). Cognitive behavioral treatment of borderline personality disorder.New York, NY: The Guilford Press.
go back to reference Lobbestael, J., Arntz, A. & Sieswerda, S. (2005). Schema modes and childhood abuse in borderline and antisocial personality disorders. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 36, 240–253. PubMedCrossRef Lobbestael, J., Arntz, A. & Sieswerda, S. (2005). Schema modes and childhood abuse in borderline and antisocial personality disorders. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 36, 240–253. PubMedCrossRef
go back to reference Luteijn, F.& Kok, A.R. (1985). Handleiding NVM(herziene uitgave). Lisse: Swets & Zeitlinger. Luteijn, F.& Kok, A.R. (1985). Handleiding NVM(herziene uitgave). Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Luteijn, F., Starren, J.& Dijk, H. van (1985). Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger. Luteijn, F., Starren, J.& Dijk, H. van (1985). Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Mahler, M. (1972). Rapprochement subphase of the separation-individuation process. Psychoanalytic Quarterly, 41 , 487–506. PubMed Mahler, M. (1972). Rapprochement subphase of the separation-individuation process. Psychoanalytic Quarterly, 41 , 487–506. PubMed
go back to reference Mahler, M., Pine, F.& Bergman, A. (1975). The psychological birth of the human infant. New York: Basic Books. Mahler, M., Pine, F.& Bergman, A. (1975). The psychological birth of the human infant. New York: Basic Books.
go back to reference Millon, T. (1994). Millon clinical multiaxial inventory-III. Minneapolis, MN: National Computer Systems. Millon, T. (1994). Millon clinical multiaxial inventory-III. Minneapolis, MN: National Computer Systems.
go back to reference Mulder, R.T. (2002). Personality pathology and treatment outcome in major depression: A review. American Journal of Psychiatry, 159, 359–371. PubMedCrossRef Mulder, R.T. (2002). Personality pathology and treatment outcome in major depression: A review. American Journal of Psychiatry, 159, 359–371. PubMedCrossRef
go back to reference Muris, P. & Merckelbach, H. (1994). Defense style, trait anxiety, worry, and bodily symptoms. Personality and Individual Differences, 16, 349–351. CrossRef Muris, P. & Merckelbach, H. (1994). Defense style, trait anxiety, worry, and bodily symptoms. Personality and Individual Differences, 16, 349–351. CrossRef
go back to reference Nordahl, H.M. & Nysaeter, T.E. (2005). Schema therapy for patients with borderline personality disorder: Asingle case series. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 36, 254–264. PubMedCrossRef Nordahl, H.M. & Nysaeter, T.E. (2005). Schema therapy for patients with borderline personality disorder: Asingle case series. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 36, 254–264. PubMedCrossRef
go back to reference Nuttin, J.& Beuten, B. (1969). Manual for the personality inventory MMPI. Oxford: Nauwelaerts. Perry, J.C., Banon, E. & Ianni, F. (1999). Effectiveness of psychotherapy for personality disorders. American Journal of Psychiatry, 156, 1312–1321. Nuttin, J.& Beuten, B. (1969). Manual for the personality inventory MMPI. Oxford: Nauwelaerts. Perry, J.C., Banon, E. & Ianni, F. (1999). Effectiveness of psychotherapy for personality disorders. American Journal of Psychiatry, 156, 1312–1321.
go back to reference Pine, F. (1990). Drive, ego, object & self. New York: Basic Books. Pine, F. (1990). Drive, ego, object & self. New York: Basic Books.
go back to reference Reich, J.H. (1989). Update on instruments to measure DSM-III and DSM-III-R personality disorders. Journal of Nervous and Mental Disease, 177, 366–370. PubMedCrossRef Reich, J.H. (1989). Update on instruments to measure DSM-III and DSM-III-R personality disorders. Journal of Nervous and Mental Disease, 177, 366–370. PubMedCrossRef
go back to reference Rijkeboer, M.M., Bergh, H. van den & Bout, J. van den (2005). Stability and discriminative power of the Young Schema-Questionnaire in a Dutch clinical versus non-clinical population. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 36, 129–144. PubMedCrossRef Rijkeboer, M.M., Bergh, H. van den & Bout, J. van den (2005). Stability and discriminative power of the Young Schema-Questionnaire in a Dutch clinical versus non-clinical population. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 36, 129–144. PubMedCrossRef
go back to reference Sachse, R. (2001). Psychologische Psychotherapie der Persönlichkeitsstörungen. Göttingen: Hogrefe. Sachse, R. (2001). Psychologische Psychotherapie der Persönlichkeitsstörungen. Göttingen: Hogrefe.
go back to reference Schotte, C.K.W., de Doncker, D., Vankerckhoven, C., Vertommen, H. & Cosyns, P. (1998). Self-report assessment of the DSM-IV personality disorders. Measurement of trait and distress characteristics: The ADP-IV. Psychological Medicine, 28, 1179–1188. PubMedCrossRef Schotte, C.K.W., de Doncker, D., Vankerckhoven, C., Vertommen, H. & Cosyns, P. (1998). Self-report assessment of the DSM-IV personality disorders. Measurement of trait and distress characteristics: The ADP-IV. Psychological Medicine, 28, 1179–1188. PubMedCrossRef
go back to reference Simpson, E.B., Yen, S., Costello, E., Rosen, K., Begin, A., Pistorello, J. & Pearlstein, T. (2004). Combined dialectical behavior therapy and fluoxetine in the treatment of borderline personality disorder. Journal of Clinical Psychiatry, 65, 379–385. PubMedCrossRef Simpson, E.B., Yen, S., Costello, E., Rosen, K., Begin, A., Pistorello, J. & Pearlstein, T. (2004). Combined dialectical behavior therapy and fluoxetine in the treatment of borderline personality disorder. Journal of Clinical Psychiatry, 65, 379–385. PubMedCrossRef
go back to reference Spitzer, R.L., Williams, J.B.W., Gibbon, M.& First, M. (1990). Structured Clinical Interview for the DSM-III-R Personality Disorders (SCID-II).Washington DC: American Psychiatric Press. Spitzer, R.L., Williams, J.B.W., Gibbon, M.& First, M. (1990). Structured Clinical Interview for the DSM-III-R Personality Disorders (SCID-II).Washington DC: American Psychiatric Press.
go back to reference Svartberg, M., Stiles, T.C. & Seltzer, M.H. (2004). Randomized, controlled trial of the effectiveness of short-term dynamic psychotherapy and cognitive therapy for cluster C personality disorders. American Journal of Psychiatry, 161 , 810–817. PubMedCrossRef Svartberg, M., Stiles, T.C. & Seltzer, M.H. (2004). Randomized, controlled trial of the effectiveness of short-term dynamic psychotherapy and cognitive therapy for cluster C personality disorders. American Journal of Psychiatry, 161 , 810–817. PubMedCrossRef
go back to reference Vaillant, G. (1993). The wisdom of the ego. London: Harvard University Press. Vaillant, G. (1993). The wisdom of the ego. London: Harvard University Press.
go back to reference Verheul, R., Brink, W. van den & Velden, K. van der (2000). Persoonlijkheidsstoornissen. In W. Vandereycken, C.A.L. Hoogduin & P.M. G. Emmelkamp (red.), Handboek psychopathologie deel 1 Basisbegrippen (pp. 407–450). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Verheul, R., Brink, W. van den & Velden, K. van der (2000). Persoonlijkheidsstoornissen. In W. Vandereycken, C.A.L. Hoogduin & P.M. G. Emmelkamp (red.), Handboek psychopathologie deel 1 Basisbegrippen (pp. 407–450). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Verheul, R., Bosch, W.M.C.van den, Koeter, M.W. J., Ridder, M.A. J. de, Stijnen, T. & Brink, W. van den (2003). Dialectical behaviour therapy for women with borderline personality disorder: 12-month, randomised clinical trial in The Netherlands. British Journal of Psychiatry, 182, 135–140. PubMedCrossRef Verheul, R., Bosch, W.M.C.van den, Koeter, M.W. J., Ridder, M.A. J. de, Stijnen, T. & Brink, W. van den (2003). Dialectical behaviour therapy for women with borderline personality disorder: 12-month, randomised clinical trial in The Netherlands. British Journal of Psychiatry, 182, 135–140. PubMedCrossRef
go back to reference Wallerstein, R. (1983). Defenses, defense mechanisms and the structure of the mind. Journal of the American Psychoanalytic Association, 31 (suppl.), 201–225. Wallerstein, R. (1983). Defenses, defense mechanisms and the structure of the mind. Journal of the American Psychoanalytic Association, 31 (suppl.), 201–225.
go back to reference Weertman, A., Arntz, A.& Kerkhofs, M.L.M. (2000). Gestructureerd klinisch interview voor DSM-IV-persoonlijkheidsstoornissen (SCID-II). Lisse: Swets Test Publishers. Weertman, A., Arntz, A.& Kerkhofs, M.L.M. (2000). Gestructureerd klinisch interview voor DSM-IV-persoonlijkheidsstoornissen (SCID-II). Lisse: Swets Test Publishers.
go back to reference Weertman, A., Arntz, A., Schouten, E. & Dreessen, L. (2005). The influence of personality disorders and related beliefs on treatment outcome of anxiety disorders. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73, 936–944. PubMedCrossRef Weertman, A., Arntz, A., Schouten, E. & Dreessen, L. (2005). The influence of personality disorders and related beliefs on treatment outcome of anxiety disorders. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73, 936–944. PubMedCrossRef
go back to reference Wijts, P., Kooiman, C. & Swaab, L. (2003). Transference focused psychotherapy. Tijdschrift voor Psychotherapie, 29, 140–156. CrossRef Wijts, P., Kooiman, C. & Swaab, L. (2003). Transference focused psychotherapy. Tijdschrift voor Psychotherapie, 29, 140–156. CrossRef
go back to reference Yeomans, F., Clarkin, J.& Kernberg, O. (2002; Ned. vertaling 2004). A primer of transferencefocused psychotherapy for the borderline patient. Northvale, NJ: Jason Aronson. Ned. titel: Transference-focused psychotherapy bij borderline-persoonlijkheidsstoornis. Lisse: Harcourt. Yeomans, F., Clarkin, J.& Kernberg, O. (2002; Ned. vertaling 2004). A primer of transferencefocused psychotherapy for the borderline patient. Northvale, NJ: Jason Aronson. Ned. titel: Transference-focused psychotherapy bij borderline-persoonlijkheidsstoornis. Lisse: Harcourt.
go back to reference Yeomans, F., Selzer, M.& Clarkin, J. (1992). Treating the borderline patient: A contract-based approach. New York: Basic Books. Yeomans, F., Selzer, M.& Clarkin, J. (1992). Treating the borderline patient: A contract-based approach. New York: Basic Books.
go back to reference Young, J.E. (1990). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. Sarasota: Professional Resource Exchange. Young, J.E. (1990). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. Sarasota: Professional Resource Exchange.
go back to reference Young, J.E.& Klosko, J.S. (1999). Leven in je leven. Lisse: Swets & Zeitlinger. Young, J.E.& Klosko, J.S. (1999). Leven in je leven. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Young, J.E., Klosko, J.S.& Weishaar, M.E. (2003). Schema therapy: A practitioner’s guide. New York: The Guilford Press. Young, J.E., Klosko, J.S.& Weishaar, M.E. (2003). Schema therapy: A practitioner’s guide. New York: The Guilford Press.
Metagegevens
Titel
21 Persoonlijkheidsstoornissen
Auteurs
Arnoud Arntz
Hannie van Genderen
Paul Wijts
Copyright
2006
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9244-5_21