Skip to main content
Top

2010 | OriginalPaper | Hoofdstuk

21 Communicatie over ethische kwesties in de medische praktijk

Auteur : Drs. M.C.B. van Zwieten

Gepubliceerd in: Medische psychologie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

  • Een ethische kwestie in de medische praktijk is aan een aantal aspecten te herkennen, waarvan de belangrijkste zijn: de tragiek van de situatie, de sterke emoties verbonden met persoonlijke waarden en de noodzaak verantwoording af te leggen over de genomen beslissing.
  • Morele counseling is de gesprekswijze die dokters kunnen volgen om ethische kwesties met hun patiënten te bespreken. Meestal gaat het bij morele counseling om het begeleiden van de patiënt bij een morele beslissing. Uitdaging voor de arts is om in het consult voldoende aandacht aan die begeleiding te besteden, en tegelijkertijd oog te houden voor de andere doelen die in het medisch consult moeten worden bereikt.
  • Moreel beraad is de methode om ethische kwesties met collega’s in interdisciplinair verband te kunnen bespreken. Er zijn verschillende soorten stappenplannen voor moreel beraad in gebruik, maar bij alle vormen van moreel beraad staat de definiëring van het morele probleem centraal.
  • Morele reflectie kan medische professionals helpen meer inzicht te verkrijgen in hun eigen morele opvattingen die het beroepsfunctioneren beïnvloeden. Methoden voor morele reflectie kunnen zowel individueel als in groepsverband, met collega’s onderling, worden toegepast.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Voetnoten
1
In dit hoofdstuk gebruiken we de bijvoeglijke naamwoorden ‘ethische’ en ‘morele’ door elkaar (Have HAMJ ten, Meulen RHJ ter, Leeuwen E van. Medische ethiek. 3e, herz. dr. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2009).
 
Literatuur
go back to reference Bauduin D, Kanne M. Tijd voor reflectie. Praktische ethiek in psychiatrie en rehabilitatie. Amsterdam: Uitgeverij SWP; 2009. Bauduin D, Kanne M. Tijd voor reflectie. Praktische ethiek in psychiatrie en rehabilitatie. Amsterdam: Uitgeverij SWP; 2009.
go back to reference Beaufort I de, Hilhorst M, Vandamme S, Vathorst S van de. De Kwestie. Praktijkboek ethiek voor de gezondheidszorg. Den Haag: Uitgeverij Lemma; 2008. Beaufort I de, Hilhorst M, Vandamme S, Vathorst S van de. De Kwestie. Praktijkboek ethiek voor de gezondheidszorg. Den Haag: Uitgeverij Lemma; 2008.
go back to reference Geerlings E. Het oog in de storm. Wegwijs in de filosofie, handboek 2. Amsterdam: Boom; 2007. Geerlings E. Het oog in de storm. Wegwijs in de filosofie, handboek 2. Amsterdam: Boom; 2007.
go back to reference Have HAMJ ten, Meulen RHJ ter, Leeuwen E van. Medische ethiek. 3e herz. dr. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2009.CrossRef Have HAMJ ten, Meulen RHJ ter, Leeuwen E van. Medische ethiek. 3e herz. dr. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2009.CrossRef
go back to reference Herwaarden CLA van, Laan RFJM, Leunissen RRM, redactie. Raamplan Artsopleiding 2009. Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (2009). www.nfu.nl Herwaarden CLA van, Laan RFJM, Leunissen RRM, redactie. Raamplan Artsopleiding 2009. Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (2009). www.​nfu.​nl
go back to reference Kort S de. Aims and reasons. Ethical questions about systemic palliative cancer therapy [proefschrift]. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam; 2009. Kort S de. Aims and reasons. Ethical questions about systemic palliative cancer therapy [proefschrift]. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam; 2009.
go back to reference Manschot H, Dartel H van, redactie. In gesprek over goede zorg. Overlegmethoden voor ethiek in de praktijk. Amsterdam: Boom; 2003. Manschot H, Dartel H van, redactie. In gesprek over goede zorg. Overlegmethoden voor ethiek in de praktijk. Amsterdam: Boom; 2003.
go back to reference Smets E, Zwieten M van, Michie S. Comparing genetic counseling with non-genetic health care interactions: two of a kind? Pat Educ Counsel 2007;68:225-34.CrossRef Smets E, Zwieten M van, Michie S. Comparing genetic counseling with non-genetic health care interactions: two of a kind? Pat Educ Counsel 2007;68:225-34.CrossRef
go back to reference Verkerk MA, Bree MJ de, Mourits MJE. Reflective professionalism: interpreting CanMEDS’ “professionalism”. J Med Ethics 2007;33:663-6.CrossRef Verkerk MA, Bree MJ de, Mourits MJE. Reflective professionalism: interpreting CanMEDS’ “professionalism”. J Med Ethics 2007;33:663-6.CrossRef
go back to reference Zwieten M van, Baane C. Professioneel gedrag in Curius. Amsterdam: Onderwijs Instituut Geneeskunde AMC; 2009. Zwieten M van, Baane C. Professioneel gedrag in Curius. Amsterdam: Onderwijs Instituut Geneeskunde AMC; 2009.
Metagegevens
Titel
21 Communicatie over ethische kwesties in de medische praktijk
Auteur
Drs. M.C.B. van Zwieten
Copyright
2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-7820-3_21