Skip to main content
main-content
Top

14-01-2016 | Nieuws

20 januari in DeBalie: Paul Verhaeghe over autoriteit

Met autoriteit loopt er vandaag de dag heel wat verkeerd. Politiek en religie zijn hun geloofwaardigheid kwijt en ouders hebben geen controle over het gedrag van hun kinderen. Waarom wordt er tegenwoordig zo weinig waarde gehecht aan autoriteit en wat kan een alternatief zijn? Terugvallen op oude gezagspatronen ontaardt dikwijls in de uitoefening van pure macht, terwijl we juist moeten leren macht en autoriteit gescheiden van elkaar te zien. Als maatschappij staan we op een wissel: gaan we richting macht of richting nieuwe autoriteit?

Nieuwe vorm van autoriteit

20 januari a.s. komt Paul Verhaeghe, klinisch psycholoog, in DeBalie spreken over de nieuwe vorm van autoriteit: die vinden we niet meer in de kerk of de staat, maar juist in het kleine collectief, niet meer in het patriarchaat, maar in groepen die bottom-up en horizontaal zijn georganiseerd. Verhaeghe zal tevens in gesprek gaan met vertegenwoordigers uit de politiek, de zorg en het bedrijfsleven die zijn bevindingen (avant la lettre) ter harte hebben genomen.

Eliane Wiebenga zal een korte presentatie houden over 'Verbindend Gezag', een methode die in eerste instantie is ontwikkeld voor gezinnen met jongeren met ernstige gedragsproblemen. Hoofddoel is het doorbreken van de machteloosheid van ouders en hen te coachen naar een nieuwe vorm van gezag, gebaseerd op de principes van geweldloos verzet. Inmiddels is de visie en methode van 'verbindend gezag' ook vertaald naar en toegepast in het onderwijs en de residentiële jeugdzorg.

Aanbevolen

2015 | wo | Boek

Geweldloos verzet in gezinnen

Een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten

Agressief en zelfdestructief gedrag stelt menig ouder, leraar en hulpverlener voor een dilemma. Of het nu gaat om geweld, woede-uitbarstingen, liegen, stelen of om extreme angst, dwang, schoolverzuim ...

Daarnaast spreekt Wim Heuvelman over de nieuwe invulling van gezag en autoriteit in het bedrijfsleven en houdt Niesco Dubbelboer een pleidooi voor democratische vernieuwing en het revitaliseren van het publieke debat.

Bron: DeBalie

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.