Skip to main content
Top

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2 Verpleegkundige theorieën bij kwetsbare ouderen

Auteur : Vera Habes

Gepubliceerd in: Klinisch redeneren bij ouderen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Samenvatting

 • Theorieontwikkeling over verpleegkunde begon meer dan honderd jaar geleden (paragraaf 2.1). Vanaf de jaren vijftig van de twintigste eeuw zijn veel theorieën tot stand gekomen vanuit de professionaliseringsbehoefte van de verpleegkundige beroepsgroep. Er wordt in het boek ingegaan op:
  • grand theories uit de (negentiende en) twintigste eeuw, die het hele domein van verplegen verkennen en kaderen vanuit een bepaald concept;
  • middle-range theories uit de eenentwintigste eeuw, die een verzameling verschijnselen binnen de verpleging onder de loep nemen;
  • micro-level interventions (zie deel III), die de effectiviteit van één of een aantal verpleegkundige interventies beschrijven.
 • Grand theories (paragraaf 2.2) zijn:
  • nadruk op omgeving: F. Nightingale (1859);
  • nadruk op cliënt: zelfzorgtheorie D. Orem (1971), adaptatietheorie C. Roy (1970);
  • nadruk op interactie cliënt en verpleging: systeemtheorie I. King (1971);
  • nadruk op interactie cliënt en omgeving: holisme van M. Rogers (1970);
  • nadruk op interactie cliënt, omgeving en verpleging: Neuman Systems Model van B. Neuman (1984). Middle-range theories binnen Neumans theorie zijn systeemtheorie, stress- en copingtheorie en preventietheorie.
 • Bij de middle-range theories (paragraaf 2.3) zijn er twee hoofdrichtingen: diagnosegestuurde zorg en behoeftegestuurde zorg. Bij de diagnosegestuurde zorg wordt vooral reductionistisch geredeneerd, waarbij de medische en/of verpleegkundige diagnostiek een belangrijke basis is. Bij de behoeftegestuurde zorg wordt eerder holistisch geredeneerd, waarbij vooral de behoefte van de cliënt het uitgangspunt is voor verpleegkundige zorg. Als verpleegkundige is het van belang deze twee perspectieven continu met elkaar te integreren.
  • Diagnosegestuurde zorg: systematisch verpleegkundig handelen (M. Grypdonck), classificaties zoals NANDA, NIC en NOC, classificaties zoals ICF.
  • Behoeftegestuurde zorg: vraaggerichte en vraaggestuurde zorg, shared decision making, belevingsgerichte zorg, geïntegreerde belevingsgerichte zorg (C. van der Kooij), familiezorg (D. Beneken genaamd Kolmer), presentietheorie (A. Baart).
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Voetnoten
1
Aanvullend op de indeling van Van der Bruggen is in kader 2.1 ook de theorie van Neuman opgenomen, door de auteur.
 
2
Zelfmanagement slaat op dat gedrag van een patiënt dat door de wijze van omgaan met de gezondheidsproblemen actief bijdraagt aan een zo goed mogelijk behoud van gezondheid, zelfstandigheid en welbevinden (Gezondheidsraad, 2009, p. 80).
 
3
Bij de reductionistische benadering is er de neiging de mens en het menselijk gedrag op te splitsen in delen (reduceren) om deze te onderzoeken (Verberk & De Kuiper, 2013, p. 5).
 
Literatuur
go back to reference Aggleton, P. & Chalmers, H. (1986). Theorieën en modellen in de verpleegkunde. Zeven buitenlandse theorieën in perspectief. Utrecht/Antwerpen: Bohn, Scheltema & Holkema. Aggleton, P. & Chalmers, H. (1986). Theorieën en modellen in de verpleegkunde. Zeven buitenlandse theorieën in perspectief. Utrecht/Antwerpen: Bohn, Scheltema & Holkema.
go back to reference Andrews, H.A. & Roy, C. (1986). Essentials of the Roy Adaptation Model. Norwalk, CT: Appleton-Century-Crofts. In: G.C.M. Evers (1999), Theorieën en principes van verpleegkunde. Assen: Van Gorcum. Andrews, H.A. & Roy, C. (1986). Essentials of the Roy Adaptation Model. Norwalk, CT: Appleton-Century-Crofts. In: G.C.M. Evers (1999), Theorieën en principes van verpleegkunde. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Baart, A. & Grypdonck, M. (2008). Verpleegkunde en presentie. Den Haag: Lemma. Baart, A. & Grypdonck, M. (2008). Verpleegkunde en presentie. Den Haag: Lemma.
go back to reference Bakker, R.H. & Kastermans, M.C. (1998). Behoeftegestuurd kiezen of diagnosegestuurd delen. Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 2, 43–47. Bakker, R.H. & Kastermans, M.C. (1998). Behoeftegestuurd kiezen of diagnosegestuurd delen. Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 2, 43–47.
go back to reference Beneken genaamd Kolmer, D. (2007). De kunst van het ontmoeten. Onderzoek, scholing en praktijk in familiezorg. Delft: Eburon. Beneken genaamd Kolmer, D. (2007). De kunst van het ontmoeten. Onderzoek, scholing en praktijk in familiezorg. Delft: Eburon.
go back to reference Bleijenberg, N. (2013). Personalized primary care for older people. An evaluation of a multicomponent nurse-led care program. Utrecht: academisch proefschrift Universiteit Utrecht. Bleijenberg, N. (2013). Personalized primary care for older people. An evaluation of a multicomponent nurse-led care program. Utrecht: academisch proefschrift Universiteit Utrecht.
go back to reference Brouns, G. (1988). Orem’s zelfzorgtheorie. Verpleegkunde, 1, 27–32. Brouns, G. (1988). Orem’s zelfzorgtheorie. Verpleegkunde, 1, 27–32.
go back to reference Brug, Y. van der, & Achterberg, T. van (2003). ICF in de verpleegkunde. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. Brug, Y. van der, & Achterberg, T. van (2003). ICF in de verpleegkunde. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
go back to reference Bruggen, H. van der (1992). De delta van de Nederlandse verpleging. Lochem: De Tijdstroom. Bruggen, H. van der (1992). De delta van de Nederlandse verpleging. Lochem: De Tijdstroom.
go back to reference Caplan, G. (1964). Principles of preventive psychiatry. New York: Tavistock Publications. Caplan, G. (1964). Principles of preventive psychiatry. New York: Tavistock Publications.
go back to reference Carpenito-Moyet, L.J. (2012). Zakboek verpleegkundige diagnosen. Groningen/Houten: Noordhoff. Carpenito-Moyet, L.J. (2012). Zakboek verpleegkundige diagnosen. Groningen/Houten: Noordhoff.
go back to reference Evers, G.C.M. (1999). Theorieën en principes van verpleegkunde. Assen: Van Gorcum. Evers, G.C.M. (1999). Theorieën en principes van verpleegkunde. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Fawcett, J. (1989). Analysis and evaluation of conceptual models of nursing. Philadelphia: Davis Company. Fawcett, J. (1989). Analysis and evaluation of conceptual models of nursing. Philadelphia: Davis Company.
go back to reference Fawcett, J. (2010). In: F. Verberk & M. de Kuiper (2013), Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model. Assen: Van Gorcum. Fawcett, J. (2010). In: F. Verberk & M. de Kuiper (2013), Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Grypdonck, M. Theorieën en modellen (1994–1995). Cursus eerste licentie verplegingswetenschap Gent. Universiteit Gent (interne publicatie). Grypdonck, M. Theorieën en modellen (1994–1995). Cursus eerste licentie verplegingswetenschap Gent. Universiteit Gent (interne publicatie).
go back to reference Grypdonck, M. (2007). Het leven boven de ziekte uittillen. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff. Grypdonck, M. (2007). Het leven boven de ziekte uittillen. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.
go back to reference Hemel, L. van (2009). Verpleegkundige concepten en methoden. Apeldoorn: Garant. Hemel, L. van (2009). Verpleegkundige concepten en methoden. Apeldoorn: Garant.
go back to reference Huber, M., Knottnerus, J.A., Green, L., Horst, H. van der, Jadad, A.R., Kromhout, D., e.a. (2011). How should we define health? British Medical Journal, 343(4163), 235–237. Huber, M., Knottnerus, J.A., Green, L., Horst, H. van der, Jadad, A.R., Kromhout, D., e.a. (2011). How should we define health? British Medical Journal, 343(4163), 235–237.
go back to reference Huijbregts, V. (2011). Respect voor autonomie van de patiënt. Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 1, 10–15. Huijbregts, V. (2011). Respect voor autonomie van de patiënt. Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 1, 10–15.
go back to reference King, I. (1971). Toward a theory of nursing. In: G.C.M. Evers (1999), Theorieën en principes van verpleegkunde. Assen: Van Gorcum, p. 20. King, I. (1971). Toward a theory of nursing. In: G.C.M. Evers (1999), Theorieën en principes van verpleegkunde. Assen: Van Gorcum, p. 20.
go back to reference Kooij, C. van der (2002). Gewoon lief zijn? Het maieutisch zorgconcept en het verzorgen van mensen met dementie. Den Haag: Boom Lemma. Kooij, C. van der (2002). Gewoon lief zijn? Het maieutisch zorgconcept en het verzorgen van mensen met dementie. Den Haag: Boom Lemma.
go back to reference Kuiper, M. de, & Jong, A. de (2012). Klinische besluitvorming. Amsterdam: Reed Business. Kuiper, M. de, & Jong, A. de (2012). Klinische besluitvorming. Amsterdam: Reed Business.
go back to reference Lambregts, J., Grotendorst, A. & Merwijk, C. van (2012). Leren van de toekomst. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Lambregts, J., Grotendorst, A. & Merwijk, C. van (2012). Leren van de toekomst. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Larzarus, R.S. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer. Larzarus, R.S. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.
go back to reference Meleis, A.I. (1991). Theoretical nursing: development & progress Philadelphia: Lippincott Company. Meleis, A.I. (1991). Theoretical nursing: development & progress Philadelphia: Lippincott Company.
go back to reference Orem, D.E. (1971). Nursing - concepts of practice. New York: McGraw-Hill. Orem, D.E. (1971). Nursing - concepts of practice. New York: McGraw-Hill.
go back to reference Pool, A., Mostert, H. & Schumacher, J. (2005). De kunst van het afstemmen. Belevingsgerichte zorg: theorie en praktijk van een nieuw zorgconcept. Utrecht: Vilans. Pool, A., Mostert, H. & Schumacher, J. (2005). De kunst van het afstemmen. Belevingsgerichte zorg: theorie en praktijk van een nieuw zorgconcept. Utrecht: Vilans.
go back to reference Schuurmans, M. (2012). Een nieuwe kijk op verplegen. In: J. Lambregts, A. Grotendorst & C. van Merwijk (red.), Leren van de toekomst. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Schuurmans, M. (2012). Een nieuwe kijk op verplegen. In: J. Lambregts, A. Grotendorst & C. van Merwijk (red.), Leren van de toekomst. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Varadhan, R., Weiss, C., Segal, J.B., Wu, A.W., Scharfstein, D. & Boyd, C.M. (2010). Evaluating health outcomes in the presence of competing risks: a review of statistical methods and clinical application. Medical Care, 48(6 suppl.), S 96–105.CrossRef Varadhan, R., Weiss, C., Segal, J.B., Wu, A.W., Scharfstein, D. & Boyd, C.M. (2010). Evaluating health outcomes in the presence of competing risks: a review of statistical methods and clinical application. Medical Care, 48(6 suppl.), S 96–105.CrossRef
go back to reference Verbeek, G. (2002). Zorg in samenspel. Samenwerking tussen cliënten en hun zorgvragers in vraaggerichte of vraaggestuurde zorg. Utrecht: NIZW. Verbeek, G. (2002). Zorg in samenspel. Samenwerking tussen cliënten en hun zorgvragers in vraaggerichte of vraaggestuurde zorg. Utrecht: NIZW.
go back to reference Verberk, F. & Kuiper, M. de (2013). Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model. Assen: Van Gorcum. Verberk, F. & Kuiper, M. de (2013). Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Verkooijen, H.E.C., Elderhuis, R.M., Hamers, J.P.H. & Spreeuwenberg, C. (2003). Vraaggestuurde zorg en het patiëntenperspectief. Verpleegkunde, 18(1), 40–47. Verkooijen, H.E.C., Elderhuis, R.M., Hamers, J.P.H. & Spreeuwenberg, C. (2003). Vraaggestuurde zorg en het patiëntenperspectief. Verpleegkunde, 18(1), 40–47.
Metagegevens
Titel
2 Verpleegkundige theorieën bij kwetsbare ouderen
Auteur
Vera Habes
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1487-4_2