Skip to main content
Top

2011 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2 Symptomen en syndromen

Auteur : Roelien Bastiaanse

Gepubliceerd in: Afasie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het taalgebruik van afasiepatiënten wijkt af van dat van niet-taalgestoorde mensen, zowel in de productie als in het begrip. In dit hoofdstuk worden de meest voorkomende symptomen van afasie besproken. Sommige afasiesymptomen clusteren vaker dan andere. Deze clusters van symptomen zijn dan vaak ook nog gerelateerd aan bepaalde hersengebieden. Dit worden ‘syndromen’ genoemd. Afasie kan worden geclassificeerd in verschillende syndromen. In de praktijk blijkt deze classificatie niet zo gemakkelijk te zijn: slechts een klein deel van alle afasiepatiënten behoort tot een zogenaamd ‘klassiek afasietype’.
Literatuur
go back to reference Buckingham, H. (1981). Where do neologisms come from? In: J. Brown (ed.), Jargonaphasia, vol. 3 (pp. 39-62). New York: Academic. Een oud maar bekend hoofdstuk dat nog steeds actueel is, geschreven door een van de weinige specialisten op dit gebied.CrossRef Buckingham, H. (1981). Where do neologisms come from? In: J. Brown (ed.), Jargonaphasia, vol. 3 (pp. 39-62). New York: Academic. Een oud maar bekend hoofdstuk dat nog steeds actueel is, geschreven door een van de weinige specialisten op dit gebied.CrossRef
go back to reference Stenneken, P., Bastiaanse, R., Huber, W. & Jacobs, A.M. (2005). Syllable structure and sonority in language inventory and aphasic neologisms. Brain and Language, 95, 280-292. Een artikel over de klankstructuur van neologismen in vergelijking tot de normale woordstructuur.CrossRefPubMed Stenneken, P., Bastiaanse, R., Huber, W. & Jacobs, A.M. (2005). Syllable structure and sonority in language inventory and aphasic neologisms. Brain and Language, 95, 280-292. Een artikel over de klankstructuur van neologismen in vergelijking tot de normale woordstructuur.CrossRefPubMed
go back to reference Marshall, J. (2006). Jargon aphasia: What have we learned? Aphasiology, 20, 387-410.CrossRef Marshall, J. (2006). Jargon aphasia: What have we learned? Aphasiology, 20, 387-410.CrossRef
go back to reference Code, Ch. (1989). Speech automatisms and recurring utterances. In: Ch. Code (ed.), Characteristics of Aphasia. London: Taylor & Francis.CrossRef Code, Ch. (1989). Speech automatisms and recurring utterances. In: Ch. Code (ed.), Characteristics of Aphasia. London: Taylor & Francis.CrossRef
go back to reference Weekes, B. (ed.) (2006). Acquired Dyslexia and Dysgraphia across Scripts. Amsterdam: IOSPress. Dit boek beschrijft lees- en schrijfstoornissen vanuit een cross-linguïstisch perspectief, met speciale aandacht voor verschillende orthografische systemen. Weekes, B. (ed.) (2006). Acquired Dyslexia and Dysgraphia across Scripts. Amsterdam: IOSPress. Dit boek beschrijft lees- en schrijfstoornissen vanuit een cross-linguïstisch perspectief, met speciale aandacht voor verschillende orthografische systemen.
go back to reference Dharmaperwira-Prins, R.I.I. (2005). Dysartrie en verbale apraxie. Amsterdam: Harcourt. Dharmaperwira-Prins, R.I.I. (2005). Dysartrie en verbale apraxie. Amsterdam: Harcourt.
go back to reference Goodglass, H., Kaplan, E. & Barresi, B. (2000). The Assessment of Aphasia and Related Disorders. 3rd ed. Baltimore: Lippincott, Williams and Wilkins. Goodglass, H., Kaplan, E. & Barresi, B. (2000). The Assessment of Aphasia and Related Disorders. 3rd ed. Baltimore: Lippincott, Williams and Wilkins.
go back to reference Luria, A.R. (1973). The Working Brain. Baltimore: Penguin Books Ltd. Luria, A.R. (1973). The Working Brain. Baltimore: Penguin Books Ltd.
go back to reference Kean, M.-L. (1985). Agrammatism. Orlando: Academic Press. Een boek over afasie van Broca/agrammatisme met bijdragen van verschillende onderzoekers. Kean, M.-L. (1985). Agrammatism. Orlando: Academic Press. Een boek over afasie van Broca/agrammatisme met bijdragen van verschillende onderzoekers.
go back to reference Whitaker, H.A. (1997). Agrammatism. San Diego: Singular Press. Een geredigeerd boek met een groot aantal beschrijvingen van experimenteel onderzoek die eerder verschenen zijn in het tijdschrift Brain and Language op het gebied van Broca-afasie/agrammatisme. Whitaker, H.A. (1997). Agrammatism. San Diego: Singular Press. Een geredigeerd boek met een groot aantal beschrijvingen van experimenteel onderzoek die eerder verschenen zijn in het tijdschrift Brain and Language op het gebied van Broca-afasie/agrammatisme.
go back to reference Menn, L. & Obler, L.K. (1990). Agrammatic Aphasia: A Cross-Language Narrative Sourcebook. Amsterdam: John Benjamins. Een boek met spontane taal en experimentele data van Broca-patiënten uit veel verschillende talen, waaronder enkele exotische. Menn, L. & Obler, L.K. (1990). Agrammatic Aphasia: A Cross-Language Narrative Sourcebook. Amsterdam: John Benjamins. Een boek met spontane taal en experimentele data van Broca-patiënten uit veel verschillende talen, waaronder enkele exotische.
go back to reference Edwards, S. (2005). Fluent Aphasia. Cambridge University Press. Een boek over amnestische afasie en afasie van Wernicke. Edwards, S. (2005). Fluent Aphasia. Cambridge University Press. Een boek over amnestische afasie en afasie van Wernicke.
go back to reference Kohn, S.E. (1992). Conduction Aphasia. Hillsdale: Lawrence Erlbaum. Een geredigeerd boek over conductie-afasie met bijdragen van verschillende vooraanstaande onderzoekers. Kohn, S.E. (1992). Conduction Aphasia. Hillsdale: Lawrence Erlbaum. Een geredigeerd boek over conductie-afasie met bijdragen van verschillende vooraanstaande onderzoekers.
Metagegevens
Titel
2 Symptomen en syndromen
Auteur
Roelien Bastiaanse
Copyright
2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9030-4_2