Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2006 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2 Patiëntveiligheid in internationaal perspectief

Auteurs : R. van der Sande, A.J. Mintjes-de Groot, W.H. van Harten

Gepubliceerd in: Praktijkboek patiëntveiligheid

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In veel landen om ons heen worden pogingen gedaan om de veiligheid van de gezondheidszorg te verbeteren. Tot dusver hebben deze in geen enkel land – met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken – daadwerkelijk geleid tot overkoepelend beleid op nationaal niveau. Wel bestaan er plannen om in Europees verband nauwer te gaan samenwerken en heeft ook de World Health Organization (who) zich inmiddels actief betoond. Deze heeft bijvoorbeeld in 2004 een World Alliance for Patient Safety het licht doen zien, die op allerlei fronten activiteiten wil ontplooien.
Literatuur
1.
go back to reference Brennan RA, Leape LL, Laird MM, Hebert L, Localio AR, Lawthers AG, et al. Incidence of adverse events and negligence in hospitalized patients: Results of the Harvard Medical Practice Study. N Engl J Med 1991;324:370–6. CrossRefPubMed Brennan RA, Leape LL, Laird MM, Hebert L, Localio AR, Lawthers AG, et al. Incidence of adverse events and negligence in hospitalized patients: Results of the Harvard Medical Practice Study. N Engl J Med 1991;324:370–6. CrossRefPubMed
2.
go back to reference Thomas EJ, Studdert DM, Burstin HR, et al. Incidence and types of adverse events and negligent care in Utah and Colorado. Med Care 2000;38:261–71. CrossRefPubMed Thomas EJ, Studdert DM, Burstin HR, et al. Incidence and types of adverse events and negligent care in Utah and Colorado. Med Care 2000;38:261–71. CrossRefPubMed
3.
go back to reference Wilson RM, Runciman WB, Gibberd RW, Harrison BT, Newby L, Hamilton JD. The Quality in Australian Health Care Study. Med J Aust 1995;163(9):458–71. PubMed Wilson RM, Runciman WB, Gibberd RW, Harrison BT, Newby L, Hamilton JD. The Quality in Australian Health Care Study. Med J Aust 1995;163(9):458–71. PubMed
4.
go back to reference Ross Baker G, Norton, Flintoft V, et al. The Canadian Adverse Events Study: the incidence of adverse events among hospital patients in Canada. CMAJ 2004;170(11):1678–86. CrossRefPubMed Ross Baker G, Norton, Flintoft V, et al. The Canadian Adverse Events Study: the incidence of adverse events among hospital patients in Canada. CMAJ 2004;170(11):1678–86. CrossRefPubMed
6.
go back to reference Davis P, Lay-Yee, Briant R, et al. Adverse events in New Zealand public hospitals I: occurrence and impact. NJ Med J 2002;115(1167):U271. Davis P, Lay-Yee, Briant R, et al. Adverse events in New Zealand public hospitals I: occurrence and impact. NJ Med J 2002;115(1167):U271.
7.
go back to reference Davis P, Lay-Yee, Briant R, et al. Adverse events in New Zealand public hospitals II: occurrence and impact. NJ Med J 2003;116 (1183):U624. Davis P, Lay-Yee, Briant R, et al. Adverse events in New Zealand public hospitals II: occurrence and impact. NJ Med J 2003;116 (1183):U624.
8.
go back to reference Thomas EJ, Studdert DM, Runciman WB, Webb RK, Sexton EJ, Wilson RM, et al. A comparison of iatrogenic injury studies in Australia and the usa I: Context, methods, casemix, population, patient and hospital characteristics. Int J Qual Health Care 2000:12(5):371–8. CrossRefPubMed Thomas EJ, Studdert DM, Runciman WB, Webb RK, Sexton EJ, Wilson RM, et al. A comparison of iatrogenic injury studies in Australia and the usa I: Context, methods, casemix, population, patient and hospital characteristics. Int J Qual Health Care 2000:12(5):371–8. CrossRefPubMed
9.
go back to reference Smalhout B. De dood op tafel. Utrecht: A. Oosthoek's Uitgeversmaatschappij, 1972. Smalhout B. De dood op tafel. Utrecht: A. Oosthoek's Uitgeversmaatschappij, 1972.
10.
go back to reference Tempelaar A. Veiligheid en risico in de gezondheidszorg. Groningen: Styx Publications, 1991. Tempelaar A. Veiligheid en risico in de gezondheidszorg. Groningen: Styx Publications, 1991.
11.
go back to reference Conradi M. Fouten van huisartsen. Groningen: Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 1995. Conradi M. Fouten van huisartsen. Groningen: Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 1995.
12.
go back to reference Roukema JA, Werken C van der, Leenen LPH. Registratie van postoperatieve complicaties om de resultaten van chirurgie te verbeteren. Ned Tijdschr Geneeskd 1996;140(14):781–84. PubMed Roukema JA, Werken C van der, Leenen LPH. Registratie van postoperatieve complicaties om de resultaten van chirurgie te verbeteren. Ned Tijdschr Geneeskd 1996;140(14):781–84. PubMed
13.
go back to reference Gouma DJ, Wit LTh de, Berge Henegouwen MI van, Gulik ThM van, Obertop H. Ziekenhuiservaring en ziekenhuissterfte na partiële pancreaticoduodenectomie in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd 1997;141:1738–41. PubMed Gouma DJ, Wit LTh de, Berge Henegouwen MI van, Gulik ThM van, Obertop H. Ziekenhuiservaring en ziekenhuissterfte na partiële pancreaticoduodenectomie in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd 1997;141:1738–41. PubMed
14.
go back to reference Fijter WM de, Roumen RMH, Lybeert MLM, Munck DRAJ de, Luiten EJT. Longschade na radiotherapie voor mammacarcinoom. Ned Tijdschr Geneesk 1999;143(16):833–6. Fijter WM de, Roumen RMH, Lybeert MLM, Munck DRAJ de, Luiten EJT. Longschade na radiotherapie voor mammacarcinoom. Ned Tijdschr Geneesk 1999;143(16):833–6.
15.
go back to reference Arbous SM. Anesthesia related risk factors for perioperative severe morbidity and mortality. Utrecht: Proefschrift Universiteit van Utrecht, 1998. Arbous SM. Anesthesia related risk factors for perioperative severe morbidity and mortality. Utrecht: Proefschrift Universiteit van Utrecht, 1998.
16.
go back to reference Bemt PMLA van den. Drug safety in hospitalised patients. Groningen, Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 2002. Bemt PMLA van den. Drug safety in hospitalised patients. Groningen, Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 2002.
17.
go back to reference Inspectie voor Gezondheidszorg. Jaarrapport 2003. Den Haag: igz, 2004. Inspectie voor Gezondheidszorg. Jaarrapport 2003. Den Haag: igz, 2004.
18.
go back to reference The Chief Medical Officer. An organisation with a memory. Report of an expert group on learning from adverse events in the <nd type="e">nhs</nd>. London: Stationary Office, 2000. The Chief Medical Officer. An organisation with a memory. Report of an expert group on learning from adverse events in the <nd type="e">nhs</nd>. London: Stationary Office, 2000.
19.
go back to reference Department of Health. Building a safer nhs for patients. Implementing an organisation with a memory. London, 2001. Department of Health. Building a safer nhs for patients. Implementing an organisation with a memory. London, 2001.
20.
go back to reference Schiøler T, Lipczak H, Pedersen BL, et al. The Danish pilot study. Forekomsten af utilsigtede hændelser på sygehuse. En retrospektiv gennemgang af journaler. Ugeskr Læger 2001;163:5370–78. PubMed Schiøler T, Lipczak H, Pedersen BL, et al. The Danish pilot study. Forekomsten af utilsigtede hændelser på sygehuse. En retrospektiv gennemgang af journaler. Ugeskr Læger 2001;163:5370–78. PubMed
Metagegevens
Titel
2 Patiëntveiligheid in internationaal perspectief
Auteurs
R. van der Sande
A.J. Mintjes-de Groot
W.H. van Harten
Copyright
2006
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1100-2_2