Skip to main content
Top

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2 Patiëntveiligheid in België

Auteurs : Karien den Ridder, Yvonne Tuitert-van Asten, Yvonne van der Tuijn, Annelies van Bon

Gepubliceerd in: Patiëntveiligheid in de verpleegkunde

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In het eerste gedeelte wordt het Belgische beleid betreffende gezondheidszorg toegelicht, zowel op federaal als op regionaal niveau. Het gezondheidszorgbeleid is complex, aangezien de bevoegdheden verdeeld zijn tussen het federaal niveau, de gemeenschappen en de gewesten.
Voetnoten
1
10 november 1967 – Koninklijk Besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.
 
2
18 juni 1990 – Koninklijk Besluit houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen.
 
3
Advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde betreffende het beroeps- en competentieprofiel van de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg als objectieve basis voor het toekennen van de beroepstitel van verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg.
 
Literatuur
go back to reference Costers, M., Viseur, N., Catry, B., & Simon, A. (2012). Four multifaceted countrywide campaigns to promote hand hygiene in Belgian hospitals between 2005 and 2011: impact on compliance to hand hygiene. Eurosurveillance, 17(18), pii: 20161. Costers, M., Viseur, N., Catry, B., & Simon, A. (2012). Four multifaceted countrywide campaigns to promote hand hygiene in Belgian hospitals between 2005 and 2011: impact on compliance to hand hygiene. Eurosurveillance, 17(18), pii: 20161.
go back to reference Council Recommendation of 9 June 2009 on patient safety (2009/C 151/01). Council Recommendation of 9 June 2009 on patient safety (2009/C 151/01).
go back to reference Haynes, A.B., Weiser, T.G., Berry, W.R., Lipsitz, S.R., Breizat, A.H., Dellinger, E.P., e.a.; Safe Surgery Saves Lives Study Group (2009). A surgical safety checklist to reduce morbidity and mortality in a global patient population. New England Journal of Medicine, 360, 491-499.CrossRefPubMed Haynes, A.B., Weiser, T.G., Berry, W.R., Lipsitz, S.R., Breizat, A.H., Dellinger, E.P., e.a.; Safe Surgery Saves Lives Study Group (2009). A surgical safety checklist to reduce morbidity and mortality in a global patient population. New England Journal of Medicine, 360, 491-499.CrossRefPubMed
go back to reference Hellings, J., Schrooten, W., Klazinga, N., & Vleugels, A. (2007). Challenging patient safety culture: survey results. International Journal of Health Care Quality Assurance, 20(7), 620-632.CrossRefPubMed Hellings, J., Schrooten, W., Klazinga, N., & Vleugels, A. (2007). Challenging patient safety culture: survey results. International Journal of Health Care Quality Assurance, 20(7), 620-632.CrossRefPubMed
go back to reference Institute of Medicine (2001). Crossing the quality chasm: a new health system for the 21st century Washington DC: National Academies Press. Institute of Medicine (2001). Crossing the quality chasm: a new health system for the 21st century Washington DC: National Academies Press.
go back to reference Kohn, L.T., Corrigan, J.M., & Donaldson, M.S. (red.) (1999). To err is human. Building a safer health system. Washington, DC: Institute of Medicine, National Academies Press. Kohn, L.T., Corrigan, J.M., & Donaldson, M.S. (red.) (1999). To err is human. Building a safer health system. Washington, DC: Institute of Medicine, National Academies Press.
go back to reference Vlayen, A., Hellings, J., Claes, N., Peleman, H., & Schrooten, W. (2012). A nationwide hospital survey on patient safety culture in Belgian hospitals: setting priorities at the launch of a 5-year patient safety plan. BMJ Quality & Safety, 21(9), 760-767.CrossRef Vlayen, A., Hellings, J., Claes, N., Peleman, H., & Schrooten, W. (2012). A nationwide hospital survey on patient safety culture in Belgian hospitals: setting priorities at the launch of a 5-year patient safety plan. BMJ Quality & Safety, 21(9), 760-767.CrossRef
go back to reference Vlayen, A., Schrooten, W., Hellings, J., & Claes, N. (2012). Second nationwide measurement of safety culture in Belgian acute, psychiatric and long-term care hospitals. Beschikbaar op www.patientsafety.be. Vlayen, A., Schrooten, W., Hellings, J., & Claes, N. (2012). Second nationwide measurement of safety culture in Belgian acute, psychiatric and long-term care hospitals. Beschikbaar op www.​patientsafety.​be.
go back to reference Vlayen, A., Schrooten, W., Wami, W., Aerts, M., Claes, N., Barrado Garicia, L., e.a. (2015). Variability of patient safety culture in Belgian acute hospitals. Journal of Patient Safety, 11(2), 110-121.CrossRefPubMed Vlayen, A., Schrooten, W., Wami, W., Aerts, M., Claes, N., Barrado Garicia, L., e.a. (2015). Variability of patient safety culture in Belgian acute hospitals. Journal of Patient Safety, 11(2), 110-121.CrossRefPubMed
go back to reference Vrijens, F., Gordts, B., Laet, C. De, Devriese, S., Sande, S. Van de, Huybrechts, M., e.a. (2008). Nosocomiale infecties in België, deel 1: nationale prevalentiestudie. Health Services Research (HSR). Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). KCE reports 92A (d/2008/10.273/70). Vrijens, F., Gordts, B., Laet, C. De, Devriese, S., Sande, S. Van de, Huybrechts, M., e.a. (2008). Nosocomiale infecties in België, deel 1: nationale prevalentiestudie. Health Services Research (HSR). Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). KCE reports 92A (d/2008/10.273/70).
go back to reference Vrijens, F., Hulstaert, F., Gordts, B., Laet, C. De, Devriese, S., Sande, S. Van de, e.a. (2009). Nosocomiale infecties in België, deel 2: impact op mortaliteit en kosten. Health Services Research (HSR). Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). KCE reports 102A (D/2009/10.273/01). Vrijens, F., Hulstaert, F., Gordts, B., Laet, C. De, Devriese, S., Sande, S. Van de, e.a. (2009). Nosocomiale infecties in België, deel 2: impact op mortaliteit en kosten. Health Services Research (HSR). Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). KCE reports 102A (D/2009/10.273/01).
go back to reference www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Procedures/Ziekenhuizen/Toezicht-op-algemene-ziekenhuizen www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Procedures/Ziekenhuizen/Toezicht-op-algemene-ziekenhuizen
go back to reference Hellings, J. (2009). Patient safety in hospitals: an evaluation study with a focus on medication safety. Leuven: thesis KU Leuven. Hellings, J. (2009). Patient safety in hospitals: an evaluation study with a focus on medication safety. Leuven: thesis KU Leuven.
go back to reference Hellings, J., Vleugels, A., Schrooten, W., Haelterman, H., Peleman, H., & Borgermans, L. (2009). Patiëntveiligheid in ziekenhuizen. Basisinzichten en verkenning van veiligheidscultuur. Mechelen: Wolters Kluwer Belgium. Hellings, J., Vleugels, A., Schrooten, W., Haelterman, H., Peleman, H., & Borgermans, L. (2009). Patiëntveiligheid in ziekenhuizen. Basisinzichten en verkenning van veiligheidscultuur. Mechelen: Wolters Kluwer Belgium.
go back to reference Legemaate, J., Christiaans-Dingelhoff, I., Doppegieter, R.M.S., & Roode, R.P. de (2006). Melden van incidenten in de gezondheidszorg. Utrecht. Legemaate, J., Christiaans-Dingelhoff, I., Doppegieter, R.M.S., & Roode, R.P. de (2006). Melden van incidenten in de gezondheidszorg. Utrecht.
go back to reference Reason, J. (1997). Managing the risks of organizational accidents. Hampshire: Ashgate. Reason, J. (1997). Managing the risks of organizational accidents. Hampshire: Ashgate.
go back to reference Bogaert, P. Van, Clarke, S., Roelant, E., Meulemans, H., & Heyning, P. Van de (2010). Impacts of unit-level nurse practice environment and burnout on nurse-reported outcomes: a multilevel modelling approach. Journal of Clinical Nursing, 19(11/12), 1664-1674.CrossRefPubMed Bogaert, P. Van, Clarke, S., Roelant, E., Meulemans, H., & Heyning, P. Van de (2010). Impacts of unit-level nurse practice environment and burnout on nurse-reported outcomes: a multilevel modelling approach. Journal of Clinical Nursing, 19(11/12), 1664-1674.CrossRefPubMed
go back to reference Bogaert, P. Van, Meulemans, H., Clarke, S., Vermeyen, K., & Heyning, P. Van de (2009). Hospital nurse practice environments, burnout, job outcomes and quality of care: test of a structural equation model. Journal of Advanced Nursing, 65(10), 2175-2185.CrossRefPubMed Bogaert, P. Van, Meulemans, H., Clarke, S., Vermeyen, K., & Heyning, P. Van de (2009). Hospital nurse practice environments, burnout, job outcomes and quality of care: test of a structural equation model. Journal of Advanced Nursing, 65(10), 2175-2185.CrossRefPubMed
go back to reference Heede, K. Van den, Lesaffre, E., Vleugels, A., Clarke, S., Aiken, L., & Sermeus, W. (2009). The relationship between inpatient cardiac surgery mortality and nurse numbers and educational level: analysis of administrative data. International Journal of Nursing Studies, 46(6), 796-803.CrossRefPubMedPubMedCentral Heede, K. Van den, Lesaffre, E., Vleugels, A., Clarke, S., Aiken, L., & Sermeus, W. (2009). The relationship between inpatient cardiac surgery mortality and nurse numbers and educational level: analysis of administrative data. International Journal of Nursing Studies, 46(6), 796-803.CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Institute of Medicine (2001). Crossing the quality chasm: a new health system for the 21st century. Washington DC: National Academies Press. Institute of Medicine (2001). Crossing the quality chasm: a new health system for the 21st century. Washington DC: National Academies Press.
go back to reference Kohn, L.T., Corrigan, J.M., & Donaldson, M.S. (red.) (1999). To err is human. Building a safer health system. Washington, DC: Institute of Medicine, National Academies Press. Kohn, L.T., Corrigan, J.M., & Donaldson, M.S. (red.) (1999). To err is human. Building a safer health system. Washington, DC: Institute of Medicine, National Academies Press.
go back to reference Page, A. (red.) (2004). Keeping patients safe: transforming the work environment of nurses. Washington, DC: Institute of Medicine, National Academies Press. Page, A. (red.) (2004). Keeping patients safe: transforming the work environment of nurses. Washington, DC: Institute of Medicine, National Academies Press.
go back to reference Delbeke, E. (2013). Patiëntveiligheid en het voorkomen van vermijdbare ziekenhuisoverlijdens (bedenkingen naar aanleiding van de zaak baby Jasper). Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 12-13(3), 192. Delbeke, E. (2013). Patiëntveiligheid en het voorkomen van vermijdbare ziekenhuisoverlijdens (bedenkingen naar aanleiding van de zaak baby Jasper). Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 12-13(3), 192.
go back to reference Strategische Werkgroep voor Patiëntveiligheid van de Nationale Begeleidingscommissie voor Ziekenhuisperformantie, & FOD Volksgezondheid (s.a.). Patiëntveiligheid in actie: het vermijdbare vermijden. Strategische Werkgroep voor Patiëntveiligheid van de Nationale Begeleidingscommissie voor Ziekenhuisperformantie, & FOD Volksgezondheid (s.a.). Patiëntveiligheid in actie: het vermijdbare vermijden.
go back to reference Ashcroft, D.M., Morecroft, C., Parker, D., & Noyce, P.R. (2005). Safety culture assessment in community pharmacy: development, face validity, and feasibility of the Manchester Patient Safety Assessment Framework. Quality & Safety in Health Care, 14(6), 417-421.CrossRef Ashcroft, D.M., Morecroft, C., Parker, D., & Noyce, P.R. (2005). Safety culture assessment in community pharmacy: development, face validity, and feasibility of the Manchester Patient Safety Assessment Framework. Quality & Safety in Health Care, 14(6), 417-421.CrossRef
go back to reference Aspden, P., Corrigan, J.M., Wolcott, J., & Erickson, S.M. (red.) (2004). Patient safety: achieving a new standard for care. Washington, DC: Institute of Medicine, National Academies Press. Aspden, P., Corrigan, J.M., Wolcott, J., & Erickson, S.M. (red.) (2004). Patient safety: achieving a new standard for care. Washington, DC: Institute of Medicine, National Academies Press.
go back to reference Colla, J.B., Bracken, A.C., Kinney, L.M., & Weeks, W.B. (2005). Measuring patient safety climate: a review of surveys. Quality & Safety in Health Care, 14(5), 364-366.CrossRef Colla, J.B., Bracken, A.C., Kinney, L.M., & Weeks, W.B. (2005). Measuring patient safety climate: a review of surveys. Quality & Safety in Health Care, 14(5), 364-366.CrossRef
go back to reference Cooper, M.D. (2000). Towards a model of safety culture. Safety Science, 36(2), 111-136.CrossRef Cooper, M.D. (2000). Towards a model of safety culture. Safety Science, 36(2), 111-136.CrossRef
go back to reference Guldenmund, F.W. (2010). (Mis)understanding safety culture and its relationship to safety management. Risk Analysis, 30(10), 1466-1480.CrossRefPubMed Guldenmund, F.W. (2010). (Mis)understanding safety culture and its relationship to safety management. Risk Analysis, 30(10), 1466-1480.CrossRefPubMed
go back to reference Hellings, J., Schrooten, W., Klazinga, N., & Vleugels, A. (2007). Challenging patient safety culture: survey results. International Journal of Health Care Quality Assurance, 20(7), 620-632.CrossRefPubMed Hellings, J., Schrooten, W., Klazinga, N., & Vleugels, A. (2007). Challenging patient safety culture: survey results. International Journal of Health Care Quality Assurance, 20(7), 620-632.CrossRefPubMed
go back to reference International Nuclear Safety Advisory Group (1992). The Chernobyl accident: updating of INSAG-1. INSAG-7: a report. International Atomic Energy Agency. International Nuclear Safety Advisory Group (1992). The Chernobyl accident: updating of INSAG-1. INSAG-7: a report. International Atomic Energy Agency.
go back to reference Kohn, L.T., Corrigan, J.M., & Donaldson, M.S. (red.) (1999). To err is human. Building a safer health system. Washington, DC: Institute of Medicine, National Academies Press. Kohn, L.T., Corrigan, J.M., & Donaldson, M.S. (red.) (1999). To err is human. Building a safer health system. Washington, DC: Institute of Medicine, National Academies Press.
go back to reference Nieva, V.F., & Sorra, J. (2003). Safety culture assessment: a tool for improving patient safety in healthcare organizations. Quality & Safety in Health Care, 12(suppl. 2), ii17-23. Nieva, V.F., & Sorra, J. (2003). Safety culture assessment: a tool for improving patient safety in healthcare organizations. Quality & Safety in Health Care, 12(suppl. 2), ii17-23.
go back to reference Reason, J. (1997). Managing the risks of organizational accidents. Hampshire: Ashgate. Reason, J. (1997). Managing the risks of organizational accidents. Hampshire: Ashgate.
go back to reference Schein, E.H. (1990). Organizational culture. American Psychologist, 45(2), 109-119.CrossRef Schein, E.H. (1990). Organizational culture. American Psychologist, 45(2), 109-119.CrossRef
go back to reference Scott, T., Mannion, R., Davies, H., & Marshall, M. (2003). The quantitative measurement of organizational culture in health care: a review of the available instruments. Health Services Research, 38(3), 923-945.CrossRefPubMedPubMedCentral Scott, T., Mannion, R., Davies, H., & Marshall, M. (2003). The quantitative measurement of organizational culture in health care: a review of the available instruments. Health Services Research, 38(3), 923-945.CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Smits, M., Christiaans-Dingelhoff, I., Wagner, C., Wal, G., & Groenewegen, P.P. (2008). The psychometric properties of the ‘Hospital Survey on Patient Safety Culture’ in Dutch hospitals. BMC Health Services Research, 8, 230.CrossRefPubMedPubMedCentral Smits, M., Christiaans-Dingelhoff, I., Wagner, C., Wal, G., & Groenewegen, P.P. (2008). The psychometric properties of the ‘Hospital Survey on Patient Safety Culture’ in Dutch hospitals. BMC Health Services Research, 8, 230.CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Sorra, J.S., & Dyer, N. (2010). Multilevel psychometric properties of the AHRQ hospital survey on patient safety culture. BMC Health Services Research, 10, 199.CrossRefPubMedPubMedCentral Sorra, J.S., & Dyer, N. (2010). Multilevel psychometric properties of the AHRQ hospital survey on patient safety culture. BMC Health Services Research, 10, 199.CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Vlayen, A., Hellings, J., Barrado, L.G., Haelterman, M., Peleman, H., Schrooten, W., e.a. (2015). Evolution of patient safety culture in Belgian acute, psychiatric and long-term care hospitals. Safety in Health, 1, 2.CrossRef Vlayen, A., Hellings, J., Barrado, L.G., Haelterman, M., Peleman, H., Schrooten, W., e.a. (2015). Evolution of patient safety culture in Belgian acute, psychiatric and long-term care hospitals. Safety in Health, 1, 2.CrossRef
go back to reference Vlayen, A., Hellings, J., Claes, N., Abdou, E.A., & Schrooten, W. (2015). Measuring safety culture in Belgian psychiatric hospitals: validation of the Dutch and French translations of the hospital survey on patient safety culture. Journal of Psychiatric Practice, 21(2), 124-139.CrossRefPubMed Vlayen, A., Hellings, J., Claes, N., Abdou, E.A., & Schrooten, W. (2015). Measuring safety culture in Belgian psychiatric hospitals: validation of the Dutch and French translations of the hospital survey on patient safety culture. Journal of Psychiatric Practice, 21(2), 124-139.CrossRefPubMed
go back to reference Vlayen, A., Hellings, J., Claes, N., Peleman, H., & Schrooten, W. (2012). A nationwide hospital survey on patient safety culture in Belgian hospitals: setting priorities at the launch of a 5-year patient safety plan. BMJ Quality & Safety, 21(9), 760-767.CrossRef Vlayen, A., Hellings, J., Claes, N., Peleman, H., & Schrooten, W. (2012). A nationwide hospital survey on patient safety culture in Belgian hospitals: setting priorities at the launch of a 5-year patient safety plan. BMJ Quality & Safety, 21(9), 760-767.CrossRef
go back to reference Vlayen, A., Schrooten, W., Hellings, J., & Claes, N. (2012). Benchmarkrapport. Tweede veiligheidscultuurmeting (2011) in de Belgische acute, psychiatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen. Vlayen, A., Schrooten, W., Hellings, J., & Claes, N. (2012). Benchmarkrapport. Tweede veiligheidscultuurmeting (2011) in de Belgische acute, psychiatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen.
go back to reference Vlayen, A., Schrooten, W., Wami, W., Aerts, M., Barrado, L.G., Claes, N., e.a. (2015). Variability of patient safety culture in Belgian acute hospitals. Journal of Patient Safety, 11(2), 110-121.CrossRefPubMed Vlayen, A., Schrooten, W., Wami, W., Aerts, M., Barrado, L.G., Claes, N., e.a. (2015). Variability of patient safety culture in Belgian acute hospitals. Journal of Patient Safety, 11(2), 110-121.CrossRefPubMed
go back to reference Ackaert, K., Béthune, X. de, & Mertens, R. (2009). Totale heupprothesen in België: een vervolganalyse. Deel 2. Variatie in types prothesen en overleging. LCM – departement onderzoek en ontwikkeling. Ackaert, K., Béthune, X. de, & Mertens, R. (2009). Totale heupprothesen in België: een vervolganalyse. Deel 2. Variatie in types prothesen en overleging. LCM – departement onderzoek en ontwikkeling.
go back to reference Artikel 7 en artikel 8 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. Artikel 7 en artikel 8 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.
go back to reference Coulter, A. (2012). Patient engagement – what works? Journal of Ambulatory Care Management, 35(2), 80-89.CrossRefPubMed Coulter, A. (2012). Patient engagement – what works? Journal of Ambulatory Care Management, 35(2), 80-89.CrossRefPubMed
go back to reference Davis, R.E., Sevdalis, N., & Vincent, C.A. (2011). Patient involvement in patient safety: how willing are patients to participate? BMJ Quality & Safety, 20, 108-114.CrossRef Davis, R.E., Sevdalis, N., & Vincent, C.A. (2011). Patient involvement in patient safety: how willing are patients to participate? BMJ Quality & Safety, 20, 108-114.CrossRef
go back to reference Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) (2011). Kwaliteitsindicatoren in oncologie: voorwaarden voor het opzetten van een kwaliteitssysteem (D/2011/10.273/19). Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) (2011). Kwaliteitsindicatoren in oncologie: voorwaarden voor het opzetten van een kwaliteitssysteem (D/2011/10.273/19). Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).
go back to reference Hecke, A. Van, Malfait, S., Belleghem, S. Van, Schouppe, L., Daele, J. Van, & Eeckloo, K. (2014). Patiëntenparticipatiecultuur Peiling 2014 – tweede meerjarig programma kwaliteit en patiëntveiligheid (2013-2017). Gent: Universiteit Gent. Hecke, A. Van, Malfait, S., Belleghem, S. Van, Schouppe, L., Daele, J. Van, & Eeckloo, K. (2014). Patiëntenparticipatiecultuur Peiling 2014 – tweede meerjarig programma kwaliteit en patiëntveiligheid (2013-2017). Gent: Universiteit Gent.
go back to reference Isebaert, S., Audenhove, C. Van, Haustermans, K., Ridder, K. De, Junius, S., Joniau, S., e.a. (2007). Een beslissingshulp voor patiënten met gelokaliseerde prostaatkanker: eerste resultaten. Tijdschrift voor Geneeskunde, 63(1), 15-21.CrossRef Isebaert, S., Audenhove, C. Van, Haustermans, K., Ridder, K. De, Junius, S., Joniau, S., e.a. (2007). Een beslissingshulp voor patiënten met gelokaliseerde prostaatkanker: eerste resultaten. Tijdschrift voor Geneeskunde, 63(1), 15-21.CrossRef
go back to reference Schoonacker, M. (2007). Patiëntenvoorlichting in ziekenhuizen: een verkennend onderzoek in Vlaanderen. Heverlee: Vlaams Patiëntenplatform vzw. Schoonacker, M. (2007). Patiëntenvoorlichting in ziekenhuizen: een verkennend onderzoek in Vlaanderen. Heverlee: Vlaams Patiëntenplatform vzw.
go back to reference Australian Commission on Safety and Quality in Health Care (2003/2008). Open Disclosure Standard. A national standard for open communication in public and private hospitals, following an adverse event in health care. Australian Commission on Safety and Quality in Health Care (2003/2008). Open Disclosure Standard. A national standard for open communication in public and private hospitals, following an adverse event in health care.
go back to reference Disclosure Working Group (2011). Canadian disclosure guidelines: being open with patients and families. Edmonton: Canadian Patient Safety Institute. Disclosure Working Group (2011). Canadian disclosure guidelines: being open with patients and families. Edmonton: Canadian Patient Safety Institute.
go back to reference Medical Council of New Zealand (2010). Disclosure of harm following an adverse event. Wellington: Medical Council of New Zealand. Medical Council of New Zealand (2010). Disclosure of harm following an adverse event. Wellington: Medical Council of New Zealand.
go back to reference NHS National Patient Safety Agency (2009). Saying sorry when things go wrong. Being open. Communicating patient safety incidents with patients, their families and carers. Londen: NHS National Patient Safety Agency. NHS National Patient Safety Agency (2009). Saying sorry when things go wrong. Being open. Communicating patient safety incidents with patients, their families and carers. Londen: NHS National Patient Safety Agency.
go back to reference Hecke, A. Van, Malfait, S., Belleghem, S. Van, Schouppe, L., Daele, J. Van, & Eeckloo, K. (2014). Patiëntenparticipatiecultuur Peiling 2014 – tweede meerjarig programma kwaliteit en patiëntveiligheid (2013-2017). Gent: Universiteit Gent. Hecke, A. Van, Malfait, S., Belleghem, S. Van, Schouppe, L., Daele, J. Van, & Eeckloo, K. (2014). Patiëntenparticipatiecultuur Peiling 2014 – tweede meerjarig programma kwaliteit en patiëntveiligheid (2013-2017). Gent: Universiteit Gent.
Metagegevens
Titel
2 Patiëntveiligheid in België
Auteurs
Karien den Ridder
Yvonne Tuitert-van Asten
Yvonne van der Tuijn
Annelies van Bon
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1113-2_2