Skip to main content
Top

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2 Gezondheid, gezondheidsrisico’s en volksgezondheid in kaart brengen

Auteur : Dr. Barbara Sassen

Gepubliceerd in: Gezondheidsbevordering en zelfmanagement door paramedici

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Gezondheid en gezondheidsproblemen worden beïnvloed door gezondheidsdeterminanten. Gezondheidsdeterminanten zijn groepen factoren die een kader bieden om gezondheidsproblemen te analyseren. Gezondheidsdeterminanten die we kunnen onderscheiden zijn endogene determinanten, de gezondheidsdeterminant leefstijl & gedrag, de gezondheidsdeterminant fysieke en maatschappelijke omgeving en de gezondheidsdeterminant medische zorg & preventie. Elke gezondheidsdeterminant heeft een specifieke invloed op een gezondheidsprobleem. Gezondheidsdeterminanten vormen ook een leidraad voor het optimaliseren van gezondheidsproblemen, het inzicht krijgen in gezondheidsrisico’s en het verbeteren van de (volks)gezondheid. We gaan uit van het Health Concept van Lalonde, het Conceptueel model van de volksgezondheid en het VTV-model.
Metagegevens
Titel
2 Gezondheid, gezondheidsrisico’s en volksgezondheid in kaart brengen
Auteur
Dr. Barbara Sassen
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1287-0_2