Skip to main content
Top

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Beschrijvende statistiek

Auteur : Prof.dr. J.W.R. Twisk

Gepubliceerd in: Inleiding in de toegepaste biostatistiek

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Zoals in hoofdstuk 1 al ter sprake kwam, heeft de beschrijvende statistiek tot doel onderzoeksgegevens op een overzichtelijke manier samen te vatten. Dit kan grafisch of numeriek. De keuze tussen de twee heeft meestal te maken met het doel van de samenvatting. Worden de gegevens samengevat in een mondelinge presentatie op een congres of iets dergelijks, dan is het vaak mooier om ze grafisch weer te geven. Als de gegevens gepresenteerd worden in een wetenschappelijk artikel, dan is het vaak niet toegestaan om veel figuren te gebruiken en dan is het gebruikelijker om ze numeriek te presenteren. Het voordeel van een numerieke presentatie is dat de informatie compacter en preciezer kan worden weergegeven. De mogelijkheden worden besproken aan de hand van voorbeeld 2.1, achteraan het hoofdstuk. Het voorbeeld is een observationeel cross-sectioneel cohortonderzoek onder honderd personen, waarbij de onderzoekers wilden weten of er een relatie bestond tussen het totaal cholesterolgehalte en een aantal andere variabelen zoals leeftijd, sekse, roken en alcoholgebruik. In dit voorbeeld zijn de afhankelijke variabele (cholesterol in mmol/l) en de onafhankelijke variabele (leeftijd in jaren) continu. De onafhankelijke variabelen sekse (man/vrouw) is een dichotome variabele en de onafhankelijke variabele alcoholgebruik is een ordinale categoriale variabele (geen, één tot twee glazen per dag, meer dan twee glazen per dag).
Metagegevens
Titel
2 Beschrijvende statistiek
Auteur
Prof.dr. J.W.R. Twisk
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1534-5_2