Skip to main content
Top

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

17 Technologie gebruiken in de zorg voor ouderen: kansen en uitdagingen

Auteur : Thijs van Houwelingen

Gepubliceerd in: Klinisch redeneren bij ouderen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Samenvatting

 • Tussen 2010 en 2040 neemt de grijze druk (verhouding 65-plussers ten opzichte van het aantal personen van 20-64 jaar) sterk toe: van circa 25% naar meer dan 50%. Dit komt doordat er enerzijds meer ouderen en anderzijds minder 20-64-jarigen zullen zijn (paragraaf 17.1.1).
 • Vanwege de vergrijzing en ontgroening zal de zorg anders georganiseerd moeten worden. Oplossingen zijn: meer zelfmanagement van de patiënt en technologische vernieuwingen (telemedicine, domotica, robotica, autonome monitoring, e-health en zorg op afstand). De zorgvrager krijgt dus een actieve rol in de zorg (paragraaf 17.1.2 t/m paragraaf 17.1.4).
 • Ouderen in Nederland zijn relatief goed bekend met de digitale mogelijkheden die bijvoorbeeld internet en videocommunicatie kunnen bieden (paragraaf 17.1.5 en paragraaf 17.1.6).
 • Ouderenzorg vindt voor een groot deel plaats in de context van de thuiszorg. Er zijn steeds meer thuiszorgorganisaties die starten met het verlenen van zorg op afstand. Indien de zorgvrager bereid is een actieve rol te hebben in zijn of haar behandeling, zijn er verschillende verpleegkundige taken waarbij technologie kan worden ingezet (paragraaf 17.2.1).
  • Verpleegtechnische handelingen op afstand, waarbij de verpleegkundige meekijkt via het scherm.
  • Gezondheidsvoorlichting en psychosociale hulp op afstand.
  • Monitoren van de gezondheid en de functionele vermogens (verpleegkundige data) en triageren.
 • Bij het klinisch redeneren kan ook gebruik worden gemaakt van technologie. In het klinisch redeneren dient een verpleegkundige rekening te houden met de anatomie en functies, met participatie en activatie, met beïnvloedende omgevingsfactoren en met preventie (paragraaf 17.2.2).
 • De verpleegkundige zal in de nabije toekomst meer zorgvragers bedienen, mogelijk door gebruik van technologie en door het aansturen op zelfmanagement. Als gevolg hiervan is de verpleegkundige meer aan het coachen en in mindere mate directe zorg aan het verlenen: van zorgverlener naar zorgcoach. In het onderwijs is aandacht nodig voor dergelijke nieuwe verpleegkundige competenties (paragraaf 17.2.3).
Literatuur
go back to reference Barakat, A., Woolrych, R.D., Sixsmith, A., Kearns, W.D. & Kort, H.S.M. (2013). eHealth technology competencies for health professionals working in home care to support older adults to age in place: outcomes of a two-day collaborative workshop. Medicine 2.0, e10. Beschikbaar op: www.medicine20.com/2013/2/e10.CrossRef Barakat, A., Woolrych, R.D., Sixsmith, A., Kearns, W.D. & Kort, H.S.M. (2013). eHealth technology competencies for health professionals working in home care to support older adults to age in place: outcomes of a two-day collaborative workshop. Medicine 2.0, e10. Beschikbaar op: www.​medicine20.​com/​2013/​2/​e10.CrossRef
go back to reference Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (2013). Een derde van de 75-plussers gebruikt internet. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (2013). Een derde van de 75-plussers gebruikt internet.
go back to reference Giesbers, H., Verweij, A. & Beer, J. de (2013). Vergrijzing: wat zijn de belangrijkste verwachtingen voor de toekomst? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning. Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM. Giesbers, H., Verweij, A. & Beer, J. de (2013). Vergrijzing: wat zijn de belangrijkste verwachtingen voor de toekomst? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning. Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM.
go back to reference Houwelingen, T. van, & Kort, H. (2013). Verpleegkundigen opleiden voor het verlenen van zorg op afstand. Onderwijs en Gezondheidszorg, 37(7), 24–27. Houwelingen, T. van, & Kort, H. (2013). Verpleegkundigen opleiden voor het verlenen van zorg op afstand. Onderwijs en Gezondheidszorg, 37(7), 24–27.
go back to reference Houwelingen, C.T.M. van, Barakat, A., Best, R., Boot, W.R., Charness, N. & Kort, H.S.M. (2014). Dutch nurses’ willingness to use home telehealth: implications for practice and education. Journal of Gerontological Nursing (e-pub ahead of print). Houwelingen, C.T.M. van, Barakat, A., Best, R., Boot, W.R., Charness, N. & Kort, H.S.M. (2014). Dutch nurses’ willingness to use home telehealth: implications for practice and education. Journal of Gerontological Nursing (e-pub ahead of print).
go back to reference Jonkman, N.H., Westland, H., Trappenburg, J.C.A., Groenwold, R.H.H., Effing-Tijdhof, T.W., Troosters, T., e.a. (2014). Towards tailoring of self-management for patients with chronic heart failure or chronic obstructive pulmonary disease: a protocol for an individual patient data meta-analysis. British Medical Journal Open, 4(5), e005220. Jonkman, N.H., Westland, H., Trappenburg, J.C.A., Groenwold, R.H.H., Effing-Tijdhof, T.W., Troosters, T., e.a. (2014). Towards tailoring of self-management for patients with chronic heart failure or chronic obstructive pulmonary disease: a protocol for an individual patient data meta-analysis. British Medical Journal Open, 4(5), e005220.
go back to reference Krijgsman, J., Bie, J. de, Burghouts, A., Jong, J. de, Cath, G.-J., Gennip, L. van, e.a. (2013). eHealth, verder dan je denkt: eHealth-monitor 2013. Den Haag: Nictiz/NIVEL. Krijgsman, J., Bie, J. de, Burghouts, A., Jong, J. de, Cath, G.-J., Gennip, L. van, e.a. (2013). eHealth, verder dan je denkt: eHealth-monitor 2013. Den Haag: Nictiz/NIVEL.
go back to reference Neubeck, L., Redfern, J., Fernandez, R., Briffa, T., Bauman, A. & Freedman, S.B. (2009). Telehealth interventions for the secondary prevention of coronary heart disease: a systematic review. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 16(3), 281–289.CrossRef Neubeck, L., Redfern, J., Fernandez, R., Briffa, T., Bauman, A. & Freedman, S.B. (2009). Telehealth interventions for the secondary prevention of coronary heart disease: a systematic review. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 16(3), 281–289.CrossRef
go back to reference Peeters, J.M. & Francke, A.L. (2009). Monitor Zorg op afstand. Verslaglegging van de peiling eind 2008/ begin 2009. Utrecht: NIVEL. Peeters, J.M. & Francke, A.L. (2009). Monitor Zorg op afstand. Verslaglegging van de peiling eind 2008/ begin 2009. Utrecht: NIVEL.
go back to reference Peeters, J., Wiegers, T., Bie, J. de, & Friele, R. (2013). Technologie in de zorg thuis. Nog een wereld te winnen! Utrecht: NIVEL. Peeters, J., Wiegers, T., Bie, J. de, & Friele, R. (2013). Technologie in de zorg thuis. Nog een wereld te winnen! Utrecht: NIVEL.
go back to reference Polder, J.J. & Lucht, F. van der (2010). Van gezond naar beter. Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010. Bilthoven: RIVM. Polder, J.J. & Lucht, F. van der (2010). Van gezond naar beter. Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010. Bilthoven: RIVM.
go back to reference Rijken, M., Jones, M., Heijmans, M. & Dixon, A. (2008). Supporting self-management. In: E. Nolte & M. McKee (red.), Caring for people with chronic conditions: a health system perspective (pp. 116–142). Berkshire: Open University Press. Rijken, M., Jones, M., Heijmans, M. & Dixon, A. (2008). Supporting self-management. In: E. Nolte & M. McKee (red.), Caring for people with chronic conditions: a health system perspective (pp. 116–142). Berkshire: Open University Press.
go back to reference Schuurmans, M., Lambregts, J., Projectgroep V & V 2020, & Grotendorst, A. (2012). Deel 3: Beroepsprofiel verpleegkundige. In: J. Lambregts & A. Grotendorst (red.), Leren van de toekomst: Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 (pp. 107-156). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Schuurmans, M., Lambregts, J., Projectgroep V & V 2020, & Grotendorst, A. (2012). Deel 3: Beroepsprofiel verpleegkundige. In: J. Lambregts & A. Grotendorst (red.), Leren van de toekomst: Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 (pp. 107-156). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference World Health Organization (WHO) (2013). How to use the ICF: a practical manual for using the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Exposure draft for comment. Genève: WHO. World Health Organization (WHO) (2013). How to use the ICF: a practical manual for using the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Exposure draft for comment. Genève: WHO.
Metagegevens
Titel
17 Technologie gebruiken in de zorg voor ouderen: kansen en uitdagingen
Auteur
Thijs van Houwelingen
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1487-4_33