Skip to main content
Top

2010 | OriginalPaper | Hoofdstuk

16 Publiciteit en omgang met de publiekspers

Auteurs : Dr. H.C. Walvoort, Dr. C.J.E. Kaandorp, Prof. dr. F.W.A. Verheugt, Dr. H. Veeken, Prof. dr. J. van Gijn

Gepubliceerd in: Het schrijven van een medisch-wetenschappelijk artikel

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

  • Onderzoekers die voor hun resultaten aandacht van publieksmedia willen, moeten eerst nadenken over hun doel, de bijbehorende doelgroep, de over te brengen boodschap en het geschiktste medium.
  • De vertaling van een wetenschappelijk artikel naar een nieuwsbericht kan misgaan doordat het voor een niet-ingewijde lastig is de betekenis van een onderzoek binnen de bestaande kennis aan te geven en doordat journalisten meer dan artsen/onderzoekers gericht zijn op het brengen van nieuws.
  • De onderzoeker kan misverstanden voorkomen door duidelijk te zijn en de journalist te voorzien van extra informatie.
  • Een arts-onderzoeker die wordt geïnterviewd voor een massamedium, moet zich voorbereiden om ervoor te zorgen dat de boodschap goed overkomt bij het publiek (leken en niet te vergeten de betreffende patiënten en hun naasten).
Literatuur
1.
go back to reference Maanen H van. Ondoordacht beroep op de regel van Ingelfinger belemmert wetenschappelijke communicatie. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:666-7.PubMed Maanen H van. Ondoordacht beroep op de regel van Ingelfinger belemmert wetenschappelijke communicatie. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:666-7.PubMed
2.
go back to reference Maldegem BT van, Overbeke AJPM. Berichten in Nederlandse nationale kranten naar aanleiding van artikelen uit medisch-wetenschappelijke tijdschriften. Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1969-72.PubMed Maldegem BT van, Overbeke AJPM. Berichten in Nederlandse nationale kranten naar aanleiding van artikelen uit medisch-wetenschappelijke tijdschriften. Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1969-72.PubMed
3.
go back to reference Wardt EM van der, Taal E, Rasker JJ, Wiegman O. Media coverage of chronic diseases in the Netherlands. Semin Arthritis Rheum. 1999;28:333-41.CrossRefPubMed Wardt EM van der, Taal E, Rasker JJ, Wiegman O. Media coverage of chronic diseases in the Netherlands. Semin Arthritis Rheum. 1999;28:333-41.CrossRefPubMed
4.
go back to reference Bartlett C, Sterne J, Egger M. What is newsworthy? Longitudinal study of the reporting of medical research in two British newspapers. BMJ. 2002;325:81-4.CrossRefPubMedCentralPubMed Bartlett C, Sterne J, Egger M. What is newsworthy? Longitudinal study of the reporting of medical research in two British newspapers. BMJ. 2002;325:81-4.CrossRefPubMedCentralPubMed
5.
go back to reference Vermeulen M. ‘Alweer een doorbraak’: meldingen in algemene pers wekken valse hoop. Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1879-82.PubMed Vermeulen M. ‘Alweer een doorbraak’: meldingen in algemene pers wekken valse hoop. Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1879-82.PubMed
6.
go back to reference Meijer van Putten JB. Neurologisch onderzoek in opspraak. Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:926-7. Meijer van Putten JB. Neurologisch onderzoek in opspraak. Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:926-7.
7.
go back to reference Santen H van. Statistici: sterfte probiotica onnodig hoog. NRC Handelsblad 8 mei 2008. Santen H van. Statistici: sterfte probiotica onnodig hoog. NRC Handelsblad 8 mei 2008.
8.
go back to reference Mahesh S, Kabos M, Walvoort HC, Overbeke AJPM. De betekenis van ingezonden brieven in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1997/’98. Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:531-5.PubMed Mahesh S, Kabos M, Walvoort HC, Overbeke AJPM. De betekenis van ingezonden brieven in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1997/’98. Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:531-5.PubMed
9.
go back to reference Heydendael VM, Spuls PI, Opmeer BC, Borgie CA de, Reitsma JB, Goldschmidt WF, et al. Methotrexate versus cyclosporine in moderate-to-severe chronic plaque psoriasis. N Engl J Med. 2003;349:658-65.CrossRefPubMed Heydendael VM, Spuls PI, Opmeer BC, Borgie CA de, Reitsma JB, Goldschmidt WF, et al. Methotrexate versus cyclosporine in moderate-to-severe chronic plaque psoriasis. N Engl J Med. 2003;349:658-65.CrossRefPubMed
10.
go back to reference Dassen H. Psoriasismedicijnen eindelijk vergeleken: ze zijn even goed. NRC Handelsblad 16 augustus 2003. Dassen H. Psoriasismedicijnen eindelijk vergeleken: ze zijn even goed. NRC Handelsblad 16 augustus 2003.
11.
go back to reference Maassen H. Psoriasis: oud medicijn is het best. Med Contact. 2003;58:1268. Maassen H. Psoriasis: oud medicijn is het best. Med Contact. 2003;58:1268.
12.
go back to reference Galjaard H. Publieksmedia en gezondheidszorg. Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1309-13.PubMed Galjaard H. Publieksmedia en gezondheidszorg. Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1309-13.PubMed
13.
go back to reference Kaandorp C, Huis in ’t Veld G. Nieuw protocol orgaan- en weefseldonatie. Gezond, Nieuwsbrief Consumentenbond. 2001;3:7. Kaandorp C, Huis in ’t Veld G. Nieuw protocol orgaan- en weefseldonatie. Gezond, Nieuwsbrief Consumentenbond. 2001;3:7.
14.
go back to reference Brouwer M. Prebiotica verkleinen risico atopische dermatitis [ingezonden]. Med Contact. 2006;61:1552. Brouwer M. Prebiotica verkleinen risico atopische dermatitis [ingezonden]. Med Contact. 2006;61:1552.
15.
go back to reference Heilbron J. Wetenschappelijk onderzoek: dilemma’s en verleidingen. 2e druk. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; 2005. Heilbron J. Wetenschappelijk onderzoek: dilemma’s en verleidingen. 2e druk. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; 2005.
16.
go back to reference Bubela TM, Caulfield TA. Do the print media ‘hype’ genetic research? A comparison of newspaper stories and peer-reviewed research papers. CMAJ. 2004;170:1399-407.CrossRefPubMedCentralPubMed Bubela TM, Caulfield TA. Do the print media ‘hype’ genetic research? A comparison of newspaper stories and peer-reviewed research papers. CMAJ. 2004;170:1399-407.CrossRefPubMedCentralPubMed
18.
go back to reference Phillips DP, Kanter EJ, Bednarczyk B, Tastad PL. Importance of the lay press in the transmission of medical knowledge to the scientific community. N Engl J Med. 1991;325:1180-3.CrossRef Phillips DP, Kanter EJ, Bednarczyk B, Tastad PL. Importance of the lay press in the transmission of medical knowledge to the scientific community. N Engl J Med. 1991;325:1180-3.CrossRef
Metagegevens
Titel
16 Publiciteit en omgang met de publiekspers
Auteurs
Dr. H.C. Walvoort
Dr. C.J.E. Kaandorp
Prof. dr. F.W.A. Verheugt
Dr. H. Veeken
Prof. dr. J. van Gijn
Copyright
2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8270-5_16