Skip to main content
Top

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

16 Active ageing - actief ouder worden

Auteur : Anne Larue

Gepubliceerd in: Klinisch redeneren bij ouderen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Samenvatting

 • Active ageing, door de WHO geïntroduceerd in de jaren negentig van de vorige eeuw, is een multidimensionaal concept dat activiteit, gezondheid, zelfstandigheid en productiviteit van ouderen omvat. Active ageing wordt in het boek opgevat als een combinatie van active, healthy, successful en productive ageing (paragraaf 16.1).
 • Inactiviteit leidt wereldwijd tot veel chronische ziekten en een hoge morbiditeit. Regelmatige fysieke activiteit zorgt voor aanzienlijke gezondheidgerelateerde voordelen in alle leeftijdscategorieën. De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) is: halfuur matig intensief lichamelijk actief op minimaal vijf dagen van de week (paragraaf 16.2).
 • Circa 31% van de wereldbevolking blijkt niet te voldoen aan de minimum aanbevolen bewegingsnorm. Van de 65-plussers haalt 55% de NNGB. In verzorgingshuizen voldoet drie kwart van de bewoners niet aan de NNGB, terwijl in verpleeghuizen negen van de tien bewoners niet voldoen aan de NNGB (paragraaf 16.3).
 • Sedentair gedrag zorgt voor verlies van kracht, spiermassa, flexibiliteit, evenwicht en reflexen. Dit verhoogt op zijn beurt het risico op ziekte en ongevallen. Indirect zorgt inactiviteit ook voor verlies van mentale functies, zoals snelheid van denken, het toepassen van copingstrategieën en (ziekte-)inzicht. Deze mentale functies hebben op hun beurt invloed op bewegen: een vicieuze cirkel waar moeilijk uit te komen is (paragraaf 16.4).
 • Een actievere leefstijl leidt niet alleen tot het verlagen van de incidentie van ‘zware’ aandoeningen zoals kanker, hart- en vaatziekten of dementie, maar leidt ook tot het verminderen van ‘lichtere’ aandoeningen zoals somberheid, angst, pijn, overgewicht of slaapproblemen (paragraaf 16.5.1).
 • Anatomische eigenschappen kunnen leiden tot een vermindering in beweging (paragraaf 16.5.2).
  • Oogaandoeningen geven een verslechtering van het zicht. Ouderen worden hierdoor onzeker en beperkt in hun bewegingen.
  • Stoornissen van het hart of de longen hebben grote beperkingen in de fysieke activiteit tot gevolg.
  • Afwijkingen van de romp met verslijten van de rugwervels of bekken en heupen zijn stoornissen die vaak voorkomen bij ouderen. De pijn als gevolg van deze afwijkingen en de beperking in mobiliteit zorgen ervoor dat de oudere minder beweegt.
 • Het is voor ouderen belangrijk actief te blijven en te participeren in de maatschappij. Gezien de demografische ontwikkelingen zal deze participatie in de nabije toekomst bovendien noodzakelijk worden (paragraaf 16.6).
 • Op het gebied van beleid valt er veel winst te halen. Maar een nieuwe visie op de ouderenzorg zal pas effectief geïmplementeerd kunnen worden als attitudes en mentaliteiten ten aanzien van ouderen veranderen (paragraaf 16.7).
 • In het ontwerp van verpleeghuizen of het plannen van woningen voor ouderen wordt vaak onvoldoende gedacht aan de inherente beperking van activiteit, terwijl de directe omgeving, het gebouw zelf, van grote invloed is op de gezondheid van de bewoners (paragraaf 16.7).
 • Ouderen noemen welzijn als belangrijkste prioriteit in het leven. Een belangrijk element in de wensen van ouderen betreft zelfbeschikking en zelfontplooiing. Dit past ook bij de nieuwe visie op de zorg (collaborative care). Meer regie bij de ouderen leidt tot meer zelfstandigheid en tot meer activiteit (paragraaf 16.8).
 • Het grote belang van active en healthy ageing ligt in preventie (primair, secundair en tertiair). Eden Alternative is een nieuwe filosofie voor de verpleeghuiszorg: verpleeghuizen zijn hierbij geen eindstation, maar als een thuis waar ouderen ondersteuning krijgen om beter te leven. Zinvolle activiteiten en de mens staan centraal. De aanpak leidt tot een duidelijke vermindering in zorggebruik, minder medicatie en minder externe opnamen (paragraaf 16.8.1).
Voetnoten
1
Inactiviteit: dagelijks minder dan 30 minuten matig intensief lichamelijk actief zijn ( www.nisb.nl ).
 
2
Sedentair gedrag: gedrag met een laag energieverbruik, zoals televisiekijken, computeren, op school of op het werk zitten of ergens liggen. Sedentair gedrag en lichamelijke inactiviteit zijn twee verschillende gedragingen met verschillende determinanten ( www.nisb.nl ). Wie voldoende lichamelijk actief is volgens de beweegnormen, kan toch te veel sedentair gedrag vertonen (World Health Organization, 2002).
 
Literatuur
go back to reference Blankevoort, C.G., Scherder, E.J.A., Wieling, M.B., Hortobágyi, T., Brouwer, W.H., Geuze, R.H., e.a. (2013). Physical predictors of cognitive performance in healthy older adults: a cross-sectional analysis. PLoS One, 8(7), e70799.CrossRef Blankevoort, C.G., Scherder, E.J.A., Wieling, M.B., Hortobágyi, T., Brouwer, W.H., Geuze, R.H., e.a. (2013). Physical predictors of cognitive performance in healthy older adults: a cross-sectional analysis. PLoS One, 8(7), e70799.CrossRef
go back to reference Buchem, M.A. van, Biessels, G.J., Brunner la Rocca, H.P., Craen, A.J. de, Flier, W.M. van der, Ikram, M.A., e.a. (2014). The heart-brain connection: a multidisciplinary approach targeting a missing link in the pathophysiology of vascular cognitive impairment. Journal of Alzheimer’s Disease, 2(suppl. 4), S 443–451. Buchem, M.A. van, Biessels, G.J., Brunner la Rocca, H.P., Craen, A.J. de, Flier, W.M. van der, Ikram, M.A., e.a. (2014). The heart-brain connection: a multidisciplinary approach targeting a missing link in the pathophysiology of vascular cognitive impairment. Journal of Alzheimer’s Disease, 2(suppl. 4), S 443–451.
go back to reference Buurman, B.M., Hoogerduijn, J.G., Haan, R.J. de, Abu-Hanna, A., Lagaay, A.M., Verhaar, H.J., e.a. (2011). Geriatric conditions in acutely hospitalized older patients: prevalence and one-year survival and functional decline. PLoS One, 6(11), e26951.CrossRef Buurman, B.M., Hoogerduijn, J.G., Haan, R.J. de, Abu-Hanna, A., Lagaay, A.M., Verhaar, H.J., e.a. (2011). Geriatric conditions in acutely hospitalized older patients: prevalence and one-year survival and functional decline. PLoS One, 6(11), e26951.CrossRef
go back to reference Colcombe, S.J., Erickson, K.I., Scalf, P.E., Kim, J.S., Prakash, R., McAuley, E., e.a. (2006). Aerobic exercise training increases brain volume in aging humans. Journals of Gerontology. Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 61(11), 1166–1170.CrossRef Colcombe, S.J., Erickson, K.I., Scalf, P.E., Kim, J.S., Prakash, R., McAuley, E., e.a. (2006). Aerobic exercise training increases brain volume in aging humans. Journals of Gerontology. Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 61(11), 1166–1170.CrossRef
go back to reference Cramm, J.M. & Nieboer, A.P. (2013). Relationships between frailty, neighborhood security, social cohesion and sense of belonging among community-dwelling older people. Geriatrics & Gerontology International, 13, 759–763.CrossRef Cramm, J.M. & Nieboer, A.P. (2013). Relationships between frailty, neighborhood security, social cohesion and sense of belonging among community-dwelling older people. Geriatrics & Gerontology International, 13, 759–763.CrossRef
go back to reference Herring, M.P., O’Connor, P.J. & Dishman, R.K. (2010). The effect of exercise training on anxiety symptoms among patients. A systematic review. Archives of Internal Medicine, 170(4), 321–331.CrossRef Herring, M.P., O’Connor, P.J. & Dishman, R.K. (2010). The effect of exercise training on anxiety symptoms among patients. A systematic review. Archives of Internal Medicine, 170(4), 321–331.CrossRef
go back to reference Huisman, E.R.C.M., Morales, E., Hoof, J. van, & Kort, H.S.M. (2012). Healing environment: a review of the impact of physical environment factors on users. Building and Environment, 58, 70–80.CrossRef Huisman, E.R.C.M., Morales, E., Hoof, J. van, & Kort, H.S.M. (2012). Healing environment: a review of the impact of physical environment factors on users. Building and Environment, 58, 70–80.CrossRef
go back to reference Kilgour, A.H.M., Todd, O.M. & Starr, J.M. (2014). A systematic review of the evidence that brain structure is related to muscle structure and their relationship to brain and muscle function in humans over the life course. BMC Geriatrics, 14, 85.CrossRef Kilgour, A.H.M., Todd, O.M. & Starr, J.M. (2014). A systematic review of the evidence that brain structure is related to muscle structure and their relationship to brain and muscle function in humans over the life course. BMC Geriatrics, 14, 85.CrossRef
go back to reference Kohl, H.W., Craig, C.L., Lambert, E.V., Inoue, S., Alkandari, J.R., Leetongin, G., e.a., for the Lancet Physical Activity Series Working Group (2012). The pandemic of physical inactivity: global action for public health. The Lancet, 380, 294–305.CrossRef Kohl, H.W., Craig, C.L., Lambert, E.V., Inoue, S., Alkandari, J.R., Leetongin, G., e.a., for the Lancet Physical Activity Series Working Group (2012). The pandemic of physical inactivity: global action for public health. The Lancet, 380, 294–305.CrossRef
go back to reference Lai, C.K., Chan, E.A. & Chin, K.C. (2014). Who are the healthy active seniors? A cluster analysis. BMC Geriatrics, 14, 127.CrossRef Lai, C.K., Chan, E.A. & Chin, K.C. (2014). Who are the healthy active seniors? A cluster analysis. BMC Geriatrics, 14, 127.CrossRef
go back to reference Montgomery, P. & Dennis, J.A. (2002). Physical exercise for sleep problems in adults aged 60 +. Cochrane Database of Systematic Reviews (CD003404). Montgomery, P. & Dennis, J.A. (2002). Physical exercise for sleep problems in adults aged 60 +. Cochrane Database of Systematic Reviews (CD003404).
go back to reference Ottenvall Hammar, I., Dahlin-Ivanoff, S., Wilhelmson, K. & Eklund, K. (2014). Shifting between self-governing and being governed: a qualitative study of older persons’ self-determination. BMC Geriatrics, 14, 126.CrossRef Ottenvall Hammar, I., Dahlin-Ivanoff, S., Wilhelmson, K. & Eklund, K. (2014). Shifting between self-governing and being governed: a qualitative study of older persons’ self-determination. BMC Geriatrics, 14, 126.CrossRef
go back to reference Pomp, M. (2011). Gezond en actief ouder worden: de maatschappelijke baten van healthy ageing onderzoek. Een scenario-analyse tot 2050. Onderzoek in opdracht van het UMCG. Pomp, M. (2011). Gezond en actief ouder worden: de maatschappelijke baten van healthy ageing onderzoek. Een scenario-analyse tot 2050. Onderzoek in opdracht van het UMCG.
go back to reference Rowe, J.W. & Kahn, R.L. (1997). Successful aging. The Gerontologist, 37(4), 433–440.CrossRef Rowe, J.W. & Kahn, R.L. (1997). Successful aging. The Gerontologist, 37(4), 433–440.CrossRef
go back to reference Sarvimäki, A. & Stenbock-Hult, B. (2000). Quality of life in old age described as a sense of wellbeing, meaning and value. Journal of Advanced Nursing, 32(4), 1025–1033.CrossRef Sarvimäki, A. & Stenbock-Hult, B. (2000). Quality of life in old age described as a sense of wellbeing, meaning and value. Journal of Advanced Nursing, 32(4), 1025–1033.CrossRef
go back to reference Sun, F., Norman, I.J. & While, A.E. (2013). Physical activity in older people: a systematic review. BMC Public Health, 13, 449.CrossRef Sun, F., Norman, I.J. & While, A.E. (2013). Physical activity in older people: a systematic review. BMC Public Health, 13, 449.CrossRef
go back to reference Uffelen, J.G. van, Wong, J., Chau, J.Y., Ploeg, H.P. van der, Riphagen, I., Gilson, N.D., e.a. (2010). Occupational sitting and health risks, a systematic review. American Journal of Preventive Medicine, 39(4), 379–388.CrossRef Uffelen, J.G. van, Wong, J., Chau, J.Y., Ploeg, H.P. van der, Riphagen, I., Gilson, N.D., e.a. (2010). Occupational sitting and health risks, a systematic review. American Journal of Preventive Medicine, 39(4), 379–388.CrossRef
go back to reference World Health Organization (2001). International classification of functioning, disability and health. Genève: World Health Organization. World Health Organization (2001). International classification of functioning, disability and health. Genève: World Health Organization.
go back to reference World Health Organization (2002). Active Ageing, a policy framework. Genève: WHO Noncommunicable Diseases and Mental Health Cluster, Noncommunicable Disease Prevention and Health Promotion and Department Ageing and Life Course. World Health Organization (2002). Active Ageing, a policy framework. Genève: WHO Noncommunicable Diseases and Mental Health Cluster, Noncommunicable Disease Prevention and Health Promotion and Department Ageing and Life Course.
Metagegevens
Titel
16 Active ageing - actief ouder worden
Auteur
Anne Larue
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1487-4_32