Skip to main content
main-content
Top

02-12-2015 | Nieuws

Casus

13-jarig meisje met diabetische keto-acidose

Busra, een 13-jarig Turks meisje heeft sinds 4 dagen klachten van buikpijn, misselijkheid, braken en hoofdpijn. Defecatie en mictie zijn onveranderd. Op de HAP wordt een ernstig obees meisje gezien met een pols van 130/minuut, een bloeddruk van 150/90 mmHg en een ademhaling van 60/minuut. Een bed-side gemeten glucose is 24,6 mmol/l, waarop ze wordt ingestuurd naar de SEH. De kinderarts constateert een Kussmaulse ademhaling en een slechte circulatietoestand, alsmede een pH van 7,01 en bloedketonen van 4,1mmol/l. Vanwege de ernstige diabetische keto-acidose met circulatoire shock wordt Busra overgeplaatst naar de kinder-IC.


Achteraf blijkt dat Busra op de leeftijd van 6 jaar en op de leeftijd van 11 jaar al door de kinderarts gezien was vanwege ernstige obesitas. De laatste keer was er gescreend op comorbiditeit, waarbij middels een orale glucose tolerantietest (OGTT) bij herhaling een glucose-intolerantie was vastgesteld. De 2-uurswaarde bedroeg 10,1 mmol/l en na enkele maanden 9,2 mmol/l (normaal < 7,8 mmol/l, glucose-intolerantie ≥ 7,8 en < 11,1 mmol/l, DM ≥ 11,1mmol/l). De familieanamnese was positief voor obesitas en type 2 diabetes mellitus (DM2). Ze werd verwezen naar de diëtiste en de kinderpsycholoog van het multidisciplinaire team voor kinderen met obesitas. Bij de psycholoog is het gezin 1 keer geweest, bij de diëtist helemaal niet. De vervolgafspraken bij de psycholoog en bij de kinderarts werden vervolgens niet meer nagekomen. Busra werd niet actief opgeroepen voor controle.

(...)

Ga voor de hele casus naar Phg online.

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Beeldrechten