Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2009 | OriginalPaper | Hoofdstuk

12 Implementatie en aanbevelingen

Auteurs : Prof. dr. David Pinto, Hans van Doremalen

Gepubliceerd in: Conflicthantering en diversiteit

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het doel van de drie-stappenmethode is leren om harmoniserend en grensverleggend te communiceren en te handelen. Implementatie van deze methode zal leiden tot effectieve conflicthantering bij diversiteit. Dit is noodzakelijk omdat de culturele pluriformiteit met de dag groeit. Bedrijven, organisaties en hun managers doen er verstandig aan zich te realiseren dat de groei van de culturele diversiteit een voldongen feit is. Deze verschillende cultuursystemen zijn op elkaar aangewezen. Het is daarom van groot belang om bij alle betrokkenen en op elk niveau een intercultureel bewustzijn te ontwikkelen. De drie-stappenmethode doet recht aan de nieuwe diversiteit van normen, waarden, denk- en gedragscodes.
De methode past in de educatieve strategie die wij voorstaan en die op twee hoofdcategorieën gericht dient te worden: algemeen (voor het brede publiek) en bij specifieke doelgroepen. Hiermee wordt de ontwikkeling van een mentaliteit beoogd, die bij communicatie en management rekening houdt met en aansluit bij cultuurverschillen: integratief management van culturele verschillen.
Integratief management van diversiteit lukt alleen als de mensen die de drie-stappenmethode hanteren zich ervan bewust zijn dat de culturele diversiteit van de huidige samenleving een gegeven is en dat elke culturele groep – los van individuele verschillen – eigen gedragscodes en interpretaties kent. De huidige communicatie- en managementconcepten zijn in belangrijke mate afkomstig uit en afgestemd op de g-structuur. Deze concepten voldoen niet per definitie aan de eisen van de culturele diversiteit van de samenleving en dienen plaats te maken voor een methode die uitgaat van culturele verschillen. De toekomstige arbeidsmarkt dwingt het personeelsbeleid ertoe rekening te houden met culturele diversiteit.
Metagegevens
Titel
12 Implementatie en aanbevelingen
Auteurs
Prof. dr. David Pinto
Hans van Doremalen
Copyright
2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9319-0_13