Skip to main content
Top

2006 | OriginalPaper | Hoofdstuk

12 Complicatieregistratie

Auteurs : J. Kievit, M. Stadlander, P.J. Marang-van de Mheen

Gepubliceerd in: Praktijkboek patiëntveiligheid

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Gezondheidszorg beoogt gezondheidsproblemen van patiënten op te lossen of te verminderen. In het ideale scenario wordt een patiënt genezen in een probleemloos traject. Helaas gaat het niet altijd zo. Enerzijds wordt het gewenste doel – de genezing – niet altijd gehaald, anderzijds kunnen er als gevolg van ziekte of zorg nieuwe problemen ontstaan. Die nieuwe problemen, ongewenste uitkomsten, worden aangeduid met de term complicaties. ‘Complicatie’ is een beladen en min of meer verwarrende term, die door velen verkeerd wordt geïnterpreteerd, met name ten aanzien van aspecten als vermijdbaarheid en verwijtbaarheid. Daarnaast bestaat er verwarring over waar complicatieregistratie voor dient.
Literatuur
1.
go back to reference Brennan TA, Leape LL, Laird NM, Herbert L, Localio AR, Lawthers AG, et al. Incidence of adverse outcomes and negligence in hospitalized patients: results of the Havard Medical Practice Study I. N Engl J Med 1991;324:370–6.CrossRefPubMed Brennan TA, Leape LL, Laird NM, Herbert L, Localio AR, Lawthers AG, et al. Incidence of adverse outcomes and negligence in hospitalized patients: results of the Havard Medical Practice Study I. N Engl J Med 1991;324:370–6.CrossRefPubMed
2.
go back to reference Gawande AA, Thomas EJ, Zinner MJ, Brennan TA. The incidence and nature of surgical adverse outcomes in Colorado en Utah in 1992. Surgery 1999;126:66–75.CrossRefPubMed Gawande AA, Thomas EJ, Zinner MJ, Brennan TA. The incidence and nature of surgical adverse outcomes in Colorado en Utah in 1992. Surgery 1999;126:66–75.CrossRefPubMed
3.
go back to reference Kable AK, Gibberd RW, Spigelman AD. Adverse outcomes in surgical patients in Australia. Int J Qual Hlth Care 2002;14:269–76.CrossRef Kable AK, Gibberd RW, Spigelman AD. Adverse outcomes in surgical patients in Australia. Int J Qual Hlth Care 2002;14:269–76.CrossRef
4.
go back to reference Davis P, Lay-Yee R, Briant R, Ali W, Scott A, Schug S. Adverse events in New Zealand public hospitals I: occurrence and impact. N Z Med J 2002;115:U271. Davis P, Lay-Yee R, Briant R, Ali W, Scott A, Schug S. Adverse events in New Zealand public hospitals I: occurrence and impact. N Z Med J 2002;115:U271.
5.
go back to reference Davis P, Lay-Yee R, Briant R, Ali W, Scott A, Schug S. Adverse events in New Zealand public hospitals II: preventability and clinical context. N Z Med J 2003;116:U624. Davis P, Lay-Yee R, Briant R, Ali W, Scott A, Schug S. Adverse events in New Zealand public hospitals II: preventability and clinical context. N Z Med J 2003;116:U624.
6.
go back to reference Hayward RA, Hofer TP. Estimating hospital deaths due to medical error. Preventability is in the eye of the reviewer. jama 2001;286:415–20. Hayward RA, Hofer TP. Estimating hospital deaths due to medical error. Preventability is in the eye of the reviewer. jama 2001;286:415–20.
7.
go back to reference Thomas EJ, Studdert DM, et al. Incidence and types of adverse events and negligent care in Utah and Colorado. Med Care 2000;38:261–71.CrossRefPubMed Thomas EJ, Studdert DM, et al. Incidence and types of adverse events and negligent care in Utah and Colorado. Med Care 2000;38:261–71.CrossRefPubMed
8.
go back to reference Andrews LB, Stocking C, Krizek T, Gottlieb L, Krizek C, Vargish T, et al. An alternative strategy for studying adverse events in medical care. Lancet 1997;349:309–13.CrossRefPubMed Andrews LB, Stocking C, Krizek T, Gottlieb L, Krizek C, Vargish T, et al. An alternative strategy for studying adverse events in medical care. Lancet 1997;349:309–13.CrossRefPubMed
9.
go back to reference Couch NP, Tilney NL, Rayner AA, Moore FD. The high cost of low-frequency events. N Engl J Med 1981;304:634–7.CrossRefPubMed Couch NP, Tilney NL, Rayner AA, Moore FD. The high cost of low-frequency events. N Engl J Med 1981;304:634–7.CrossRefPubMed
10.
go back to reference Wanzel KR, Jamieson CG, Bohnen JM. Complications on a general surgery service: incidence and reporting. Can J Surg 2000;43:113–7.PubMedCentralPubMed Wanzel KR, Jamieson CG, Bohnen JM. Complications on a general surgery service: incidence and reporting. Can J Surg 2000;43:113–7.PubMedCentralPubMed
11.
go back to reference Veen EJ, Janssen-Heijnen MLG, Leenen LPH, Roukema JA. The registration of complications in surgery: A learning curve. World J Surg 2005;29:402–9.CrossRefPubMed Veen EJ, Janssen-Heijnen MLG, Leenen LPH, Roukema JA. The registration of complications in surgery: A learning curve. World J Surg 2005;29:402–9.CrossRefPubMed
12.
go back to reference Runciman WB, Webb RK, Helps SC, Thomas EJ, Sexton EJ, Studdert DM, et al. A comparison of iatrogenic injury studies in Australia and the usa. ii: Reviewer behaviour and quality of care. Int J Qual Health Care 2000;12:379–88.CrossRefPubMed Runciman WB, Webb RK, Helps SC, Thomas EJ, Sexton EJ, Studdert DM, et al. A comparison of iatrogenic injury studies in Australia and the usa. ii: Reviewer behaviour and quality of care. Int J Qual Health Care 2000;12:379–88.CrossRefPubMed
13.
go back to reference Thomas EJ, Studdert DM, Runciman WB, Webb RK, Sexton EJ, Wilson RM, et al. A comparison of iatrogenic injury studies in Australia and the usa. i: Context, methods, casemix, population, patient and hospital characteristics. Int J Qual Health Care 2000;12:371–8.CrossRefPubMed Thomas EJ, Studdert DM, Runciman WB, Webb RK, Sexton EJ, Wilson RM, et al. A comparison of iatrogenic injury studies in Australia and the usa. i: Context, methods, casemix, population, patient and hospital characteristics. Int J Qual Health Care 2000;12:371–8.CrossRefPubMed
14.
go back to reference Marang-van de Mheen PJ, Kievit J. Geautomatiseerde registratie van complicaties door heelkundige afdelingen in Nederland: huidige stand van zaken. Ned Tijdschr Geneeskd 2003;147:1273–7. Marang-van de Mheen PJ, Kievit J. Geautomatiseerde registratie van complicaties door heelkundige afdelingen in Nederland: huidige stand van zaken. Ned Tijdschr Geneeskd 2003;147:1273–7.
15.
go back to reference Stadlander, M. (2005) Complicatieregistratie: Informatiebron voor kwaliteit, preventie en patiëntveiligheid. Ned Tijdsch Obstet & amp; Gynaecol, Vol. 118, april, p. 61–4. Stadlander, M. (2005) Complicatieregistratie: Informatiebron voor kwaliteit, preventie en patiëntveiligheid. Ned Tijdsch Obstet & amp; Gynaecol, Vol. 118, april, p. 61–4.
16.
go back to reference Hollander EJF, Marang-van de Mheen PJ, Kievit J. Van complicaties naar kwaliteitsverbetering. Patiëntencasus over perioperatief gebruik van acetylsalicylzuur en clopidogrel. Med Contact 2005;60:362–5. Hollander EJF, Marang-van de Mheen PJ, Kievit J. Van complicaties naar kwaliteitsverbetering. Patiëntencasus over perioperatief gebruik van acetylsalicylzuur en clopidogrel. Med Contact 2005;60:362–5.
17.
go back to reference Schaaf TW van der. prisma incidentenanalyse. Een instrument voor risicobeheersing in de zorgsector. Kwaliteit in beeld 1997;5:2–4. Schaaf TW van der. prisma incidentenanalyse. Een instrument voor risicobeheersing in de zorgsector. Kwaliteit in beeld 1997;5:2–4.
18.
go back to reference Habraken MMP, Schaaf TW van der, Beusekom BR van, Huygelen C. Beter analyseren van incidenten. Med Contact 2005;60:940–3. Habraken MMP, Schaaf TW van der, Beusekom BR van, Huygelen C. Beter analyseren van incidenten. Med Contact 2005;60:940–3.
19.
Metagegevens
Titel
12 Complicatieregistratie
Auteurs
J. Kievit
M. Stadlander
P.J. Marang-van de Mheen
Copyright
2006
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1100-2_12