Skip to main content
Top

2009 | OriginalPaper | Hoofdstuk

11 De drie-stappenmethode

Auteurs : Prof. dr. David Pinto, Hans van Doremalen

Gepubliceerd in: Conflicthantering en diversiteit

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Aanpassingen zorgen voor frustratie en onzekerheid bij intensieve interculturele communicatie. Het is de kunst om, ondanks deze druk, de positieve kant te zien van contacten met mensen die niet onze waarden en normen delen. Wie een situatie vanuit twee verschillende standpunten kan bekijken, beschikt over een dubbel perspectief waarmee je problemen kunt oplossen en ervaringen verrijken. Een dubbel perspectief in interculturele situaties verkrijg je door een situatie zowel vanuit de eigen als vanuit de andere cultuur te beschouwen. Wanneer men begrijpt waarom iemand uit een andere cultuur zich op een bepaalde manier gedraagt, is dat soms al voldoende om zich niet (meer) te ergeren.
Soms botsen religieuze of culturele normen en waarden zodanig met elkaar, dat kennis van elkaars cultuur of de dubbel-perspectiefbenadering de partijen niet nader tot elkaar brengt. Om in een dergelijke situatie toch tot effectieve communicatie te komen, dient een bewuste keuze gemaakt en een grens getrokken te worden. Dit gebeurt in de drie-stappenmethode. Stap 1 is het leren kennen van de eigen (cultuurgebonden) normen en waarden. Stap 2 het leren kennen van de (cultuurgebonden) normen, waarden en gedragscodes van de ander. Daarbij dienen meningen over het gedrag van de ander gescheiden te worden van feiten. Stap 3 is het vaststellen van de wijze waarop men in de gegeven situatie met de geconstateerde verschillen in normen en waarden omgaat. Vervolgens stelt men vast waar de eigen grenzen liggen voor wat betreft aanpassing aan en acceptatie van de ander. Deze grenzen worden vervolgens aan de ander duidelijk gemaakt, eventueel aangepast aan de culturele communicatiecodes van de luisteraar.
De beoogde effecten van deze drie-stappenmethode zijn het wegnemen van vooroordelen, het begrijpen en daardoor gemakkelijker accepteren en respecteren van andermans normen en waarden (ook al wijken deze sterk af van eigen normen en waarden) en ten slotte het vaststellen en aan anderen duidelijk maken van de eigen grenzen. Dit alles ter voorkoming van irritaties, onbegrip en overdreven tolerantie. Deze systematische aanpak is nodig voor een effectieve interculturele communicatie.
Metagegevens
Titel
11 De drie-stappenmethode
Auteurs
Prof. dr. David Pinto
Hans van Doremalen
Copyright
2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9319-0_12