Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10 Onderzoek in praktijk brengen

Auteurs : Marijke Visser, Anneke de Jong

Gepubliceerd in: Inleiding wetenschappelijk onderzoek voor het gezondheidsonderwijs

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Kennis moet kunnen circuleren: praktijk, onderwijs en onderzoek kunnen door een effectieve samenwerking kennis cumulatief opbouwen. Maar het toepassen van onderzoeksresultaten is nog niet echt gemeengoed binnen de zorg. De literatuur noemt vele oorzaken voor het naast elkaar bestaan van theorie en praktijk, waarbij een opvallend centrale uitspraak blijkt te zijn dat beide sferen elkaars taal, elkaars denkwereld niet verstaan. Daardoor sluiten vraag en aanbod niet of onvoldoende op elkaar aan. Een tweede vaststelling is dat de invloed van de omgeving op de keuzes rond het gebruik van onderzoeksresultaten niet moet worden onderschat.
Er zijn in de loop der tijd allerlei initiatieven ontwikkeld (en gedeeltelijk op hun effectiviteit onderzocht) om praktijk en theorie dichter bij elkaar te brengen. Het hoofdstuk bespreekt initiatieven om het doen van onderzoek en het gebruik van onderzoeksresultaten te stimuleren, zoals combinatiebanen waarin men zowel in de praktijk als in de theorie werkzaam is, het opnemen van onderzoek als thema in curricula, het gebruik van implementatiemodellen en de introductie van zoiets als business-intelligence cycles in de organisatie.
Een reeks van uitspraken, ideeën en initiatieven richt zich op de individuele hulpverlener. Het gaat daarbij over de mogelijkheden om op de hoogte te raken en te blijven van ontwikkelingen binnen het vak, van technieken om over de al aanwezige kennis en inzichten zelf te reflecteren of ze op de afdeling te bespreken met collega’s, en over het gebruik van de (schaarse) tijd. Omdat de toepassing van onderzoeksresultaten nauw samenhangt met de voorwaarden die de omgeving daarvoor creëert, wordt gekeken naar mogelijkheden die afdelingen en instellingen hebben om hun medewerkers op een goed niveau van functioneren te brengen.
Een belangrijk thema voor alle initiatieven is daarbij de rol van de kennis die in de praktijk impliciet en expliciet al voorhanden is en de manier waarop deze kennis gemanaged wordt en verbonden met kennis uit onderzoek en onderwijs.
Een aantal voorbeelden van manieren waarop werkers in de gezondheidszorg tijdens hun opleiding kunnen werken aan met onderzoeksvaardigheden verbonden competenties, completeert dit hoofdstuk.
Literatuur
go back to reference Benner, P. (1984), From novice to expert: Excellence and power in clinical nursing practice. Addison-Wesley, Menlo Park (CA). Benner, P. (1984), From novice to expert: Excellence and power in clinical nursing practice. Addison-Wesley, Menlo Park (CA).
go back to reference Bie, B. de & J. Gerritse (1999), Onderwijs als opdracht; overwegingen en praktische suggesties voor een ontschoolsing van het hoger onderwijs. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem. Bie, B. de & J. Gerritse (1999), Onderwijs als opdracht; overwegingen en praktische suggesties voor een ontschoolsing van het hoger onderwijs. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem.
go back to reference Brenner, M. (2005), ‘Children’s nursing in Ireland. Barriers to, and facilitators of, research utilisation’. In: Paediatric Nursing 17, nr. 4, pp. 40-45. PubMed Brenner, M. (2005), ‘Children’s nursing in Ireland. Barriers to, and facilitators of, research utilisation’. In: Paediatric Nursing 17, nr. 4, pp. 40-45. PubMed
go back to reference Brett, J.L.L. (1987), ‘Use of nursing practice research findings’. In: Nursing Research 36, nr. 6, pp. 344-349. PubMed Brett, J.L.L. (1987), ‘Use of nursing practice research findings’. In: Nursing Research 36, nr. 6, pp. 344-349. PubMed
go back to reference Brown, S.J. (2001), ‘Managing the complexity of best practice health care’. In: Journal of Nursing Care Quality 15, nr. 2, pp. 1-8. CrossRefPubMed Brown, S.J. (2001), ‘Managing the complexity of best practice health care’. In: Journal of Nursing Care Quality 15, nr. 2, pp. 1-8. CrossRefPubMed
go back to reference Carper, B.A. (1978), ‘Fundamental patterns of knowing in nursing’. In: L.H. Nicholls (ed.), Perspectives on nursing theory. J.B. Lippincott, New York, pp. 216-224. Carper, B.A. (1978), ‘Fundamental patterns of knowing in nursing’. In: L.H. Nicholls (ed.), Perspectives on nursing theory. J.B. Lippincott, New York, pp. 216-224.
go back to reference Coyle, L.A. & A.G. Sokop (1990), ‘Innovation adaptation behavior among nurses’. In: Nursing Research 39, nr. 3, pp.176-180. CrossRefPubMed Coyle, L.A. & A.G. Sokop (1990), ‘Innovation adaptation behavior among nurses’. In: Nursing Research 39, nr. 3, pp.176-180. CrossRefPubMed
go back to reference Dael, J. van e.a. (2005), Blauwdruk Curriculum. Fontys Hogeschool Verpleegkunde. Dael, J. van e.a. (2005), Blauwdruk Curriculum. Fontys Hogeschool Verpleegkunde.
go back to reference Dunn, V., Crichton, N., Roe, B., Seers, K., Williams, K. (1997), ‘Using research for practice: a UK experience of the BARRIERS Scale’. In: Journal of Advanced Nursing 26, nr. 6, pp. 1203-10. CrossRefPubMed Dunn, V., Crichton, N., Roe, B., Seers, K., Williams, K. (1997), ‘Using research for practice: a UK experience of the BARRIERS Scale’. In: Journal of Advanced Nursing 26, nr. 6, pp. 1203-10. CrossRefPubMed
go back to reference Fairbrother, P., Mathers, M.J. (2003), ‘Lecturer practitioners in six professions: combining cultures’. In: Journal of Clinical Nursing 13, pp. 539-546. CrossRef Fairbrother, P., Mathers, M.J. (2003), ‘Lecturer practitioners in six professions: combining cultures’. In: Journal of Clinical Nursing 13, pp. 539-546. CrossRef
go back to reference Funk, S.G., M.T. Champagne, R.A. Wiese & E.M. Tornquist (1991), ‘Barriers: The barriers research utilization scale applied’. In: Nursing Research 4 nr. 1, pp. 39-45. CrossRef Funk, S.G., M.T. Champagne, R.A. Wiese & E.M. Tornquist (1991), ‘Barriers: The barriers research utilization scale applied’. In: Nursing Research 4 nr. 1, pp. 39-45. CrossRef
go back to reference Garbett, R. & B. McCormark (2002), ‘A concept analysis of practice development’. In: Nursing Times Research 7, nr. 2, pp. 87-100. CrossRef Garbett, R. & B. McCormark (2002), ‘A concept analysis of practice development’. In: Nursing Times Research 7, nr. 2, pp. 87-100. CrossRef
go back to reference Grol, R., Wensing, M. (2006), Implementatie: Effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Elsevier gezondheidszorg, Maarssen. Grol, R., Wensing, M. (2006), Implementatie: Effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Elsevier gezondheidszorg, Maarssen.
go back to reference Habermas, J. (1972), Knowledge and human interest. Boston: Beacon Press. Habermas, J. (1972), Knowledge and human interest. Boston: Beacon Press.
go back to reference HBO-Raad (2004), Innovatieagenda hogescholen: Maximale participatie en kenniscirculatie. 14 januari. HBO-Raad (2004), Innovatieagenda hogescholen: Maximale participatie en kenniscirculatie. 14 januari.
go back to reference Jacobs-Kramer, M. & P.L. Chinn (1992), ‘Perspectives on knowing: a model of nursing knowledge’. In: L.H. Nicholls (ed.), Perspectives on nursing theory. J.B. Lippincott, New York, pp. 289-299. Jacobs-Kramer, M. & P.L. Chinn (1992), ‘Perspectives on knowing: a model of nursing knowledge’. In: L.H. Nicholls (ed.), Perspectives on nursing theory. J.B. Lippincott, New York, pp. 289-299.
go back to reference Jong, A. de (2001), ‘Impliciete kennis zichtbaar maken: De integratie van theorie en praktijk’. In: Zorg-Support 7, nr. 6, pp. 26-29. Jong, A. de (2001), ‘Impliciete kennis zichtbaar maken: De integratie van theorie en praktijk’. In: Zorg-Support 7, nr. 6, pp. 26-29.
go back to reference Jong, A. de, E. Gommans, C. van den Heuvel, H. van Herwaarde & M. Schuurmans (2006), ‘De ene bachelor is de andere niet. Over afstuderen binnen een faculteit gezondheidszorg’. In: Onderwijs & Gezondheidszorg, nr. 6, pp. 19-22. Jong, A. de, E. Gommans, C. van den Heuvel, H. van Herwaarde & M. Schuurmans (2006), ‘De ene bachelor is de andere niet. Over afstuderen binnen een faculteit gezondheidszorg’. In: Onderwijs & Gezondheidszorg, nr. 6, pp. 19-22.
go back to reference Koetsenruijter, R., W. van der Heide, & K. Wit (red.) (2001), Reflectie in de verpleegkundige beroepsuitoefening. Lemma, Utrecht. Koetsenruijter, R., W. van der Heide, & K. Wit (red.) (2001), Reflectie in de verpleegkundige beroepsuitoefening. Lemma, Utrecht.
go back to reference Krogh, G. von, K. Ichijo & I. Nonaka (2000), Enabling knowledge creation: How to unlock the mystery of tacit knowledge and release the power of innovation. Oxford University Press, New York/Oxford. Krogh, G. von, K. Ichijo & I. Nonaka (2000), Enabling knowledge creation: How to unlock the mystery of tacit knowledge and release the power of innovation. Oxford University Press, New York/Oxford.
go back to reference Lathlean, J. & B. Vaughan (1994), Unifying nursing practice and theory. Butterworth & Heinemann, Oxford. Lathlean, J. & B. Vaughan (1994), Unifying nursing practice and theory. Butterworth & Heinemann, Oxford.
go back to reference Leijnse, F. (2005), Hooggeleerde domheid en andere gebreken. Over kennisproductie in de polder. LS 19. Hogeschool Utrecht, Utrecht. Leijnse, F. (2005), Hooggeleerde domheid en andere gebreken. Over kennisproductie in de polder. LS 19. Hogeschool Utrecht, Utrecht.
go back to reference LoBiondo-Wood, G. & J. Haber (1994), Nursing research: Methods, critical appraisal and utilization. Mosby, St. Louis. LoBiondo-Wood, G. & J. Haber (1994), Nursing research: Methods, critical appraisal and utilization. Mosby, St. Louis.
go back to reference Mensink, F. (1997), ‘Combi-functie voor docent-verpleegkundige: Leren in de praktijk met de docentpraktiserend verpleegkundige’. In: Tijdschrift voor Verpleegkundigen 107, nr. 6, pp. 156-159. PubMed Mensink, F. (1997), ‘Combi-functie voor docent-verpleegkundige: Leren in de praktijk met de docentpraktiserend verpleegkundige’. In: Tijdschrift voor Verpleegkundigen 107, nr. 6, pp. 156-159. PubMed
go back to reference Mensink, F. (1996), ‘Transfer van kennis en ervaring in verpleegkunde’. In: Onderwijs & Gezondheidszorg 20, nr. 8, pp. 152-159. Mensink, F. (1996), ‘Transfer van kennis en ervaring in verpleegkunde’. In: Onderwijs & Gezondheidszorg 20, nr. 8, pp. 152-159.
go back to reference Michel, Y. & N.V. Sneed (1995), ‘Dissemination and use of research findings in nursing practice’. Journal of Professional Nursing 11, nr. 5, pp. 306-311. CrossRefPubMed Michel, Y. & N.V. Sneed (1995), ‘Dissemination and use of research findings in nursing practice’. Journal of Professional Nursing 11, nr. 5, pp. 306-311. CrossRefPubMed
go back to reference Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1996), De wet BIG, Hoofdlijnen in de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidzorg. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Rijswijk. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1996), De wet BIG, Hoofdlijnen in de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidzorg. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Rijswijk.
go back to reference Nilsson, K., Nordstrom, G., Krusebrant, A. & Björvell, H. (1998), ‘Barriers to and facilitators of research utilization, as perceived by a group of registered nurses in Sweden’. In: Journal of Advanced Nursing 27, pp. 798-807. CrossRef Nilsson, K., Nordstrom, G., Krusebrant, A. & Björvell, H. (1998), ‘Barriers to and facilitators of research utilization, as perceived by a group of registered nurses in Sweden’. In: Journal of Advanced Nursing 27, pp. 798-807. CrossRef
go back to reference Nonaka, I. & H. Takeuchi (1995), The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford University Press, New York/Oxford. Nonaka, I. & H. Takeuchi (1995), The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford University Press, New York/Oxford.
go back to reference Nonaka, I., R. Toyama & N. Konno (2000), ‘Scci, Ba en leiderschap: Een integraal model voor kennisontwikkeling’. In: Holland Management Review 4, pp. 28-45. Nonaka, I., R. Toyama & N. Konno (2000), ‘Scci, Ba en leiderschap: Een integraal model voor kennisontwikkeling’. In: Holland Management Review 4, pp. 28-45.
go back to reference NVAO (2003), Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs. Den Haag 14 februari. NVAO (2003), Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs. Den Haag 14 februari.
go back to reference Parahoo, K. & E.M. Mccaughan (2001), ‘Research utilization among medical and surgical nurses: a comparison of their self reports and perceptions of barriers and facilitators’. In: Journal of Nursing Management nr. 9, pp. 21-30. CrossRef Parahoo, K. & E.M. Mccaughan (2001), ‘Research utilization among medical and surgical nurses: a comparison of their self reports and perceptions of barriers and facilitators’. In: Journal of Nursing Management nr. 9, pp. 21-30. CrossRef
go back to reference Polanyi, N. (1967), The tacit dimension. Doubleday, New York. Polanyi, N. (1967), The tacit dimension. Doubleday, New York.
go back to reference Rodenberg, B. (2004), Gender and poverty reduction. New Conceptual Approaches in International Development Cooperation, Bonn. Rodenberg, B. (2004), Gender and poverty reduction. New Conceptual Approaches in International Development Cooperation, Bonn.
go back to reference Rycroft-Malone, J. (2004), ‘The PARIHS framework: a framework for guiding the implementation of evidence-based practice’. In: Journal of Nursing Care Quality 19, nr. 4, pp. 297-304. CrossRefPubMed Rycroft-Malone, J. (2004), ‘The PARIHS framework: a framework for guiding the implementation of evidence-based practice’. In: Journal of Nursing Care Quality 19, nr. 4, pp. 297-304. CrossRefPubMed
go back to reference Schön, D.A. (1987), Educating the reflective practitioner. Jossey-Bass, San Francisco. Schön, D.A. (1987), Educating the reflective practitioner. Jossey-Bass, San Francisco.
go back to reference Schön, D.A. (1983), The reflective practitioner: How professionals think in action. Basic Books, New York. Schön, D.A. (1983), The reflective practitioner: How professionals think in action. Basic Books, New York.
go back to reference Stetler C.B. (2001), ‘Updating the Stetler Model of Research Utilization to facilitate evidence-based practice’. In: Nursing Outlook 49, nr. 6, pp. 272-9. CrossRefPubMed Stetler C.B. (2001), ‘Updating the Stetler Model of Research Utilization to facilitate evidence-based practice’. In: Nursing Outlook 49, nr. 6, pp. 272-9. CrossRefPubMed
go back to reference Strijbol, N. (1997), ‘Autonoom verplegen binnen de NDU: Ziekenhuis en hogeschool werken samen aan kwaliteit’. In: Tijdschrift voor Verpleegkundigen 107, nr. 18, pp. 524-527. PubMed Strijbol, N. (1997), ‘Autonoom verplegen binnen de NDU: Ziekenhuis en hogeschool werken samen aan kwaliteit’. In: Tijdschrift voor Verpleegkundigen 107, nr. 18, pp. 524-527. PubMed
go back to reference Wright, S. (1994), ‘Nursing development units’. In: J. Lathlean & B. Vaughan, Unifying nursing practice and theory. Butterworth & Heinemann, Oxford, pp. 164-179. Wright, S. (1994), ‘Nursing development units’. In: J. Lathlean & B. Vaughan, Unifying nursing practice and theory. Butterworth & Heinemann, Oxford, pp. 164-179.
go back to reference Nicoll, L.H. (1997), Perspectives on nursing theory. J.B. Lippincott, Philadelphia. Dit boek bevat een brede verzameling van zogeheten ‘sleutelartikelen’ in de Engelstalige verpleegkundige vakliteratuur. Deel 3 van het boek bevat veertien artikelen over verplegingswetenschap over kennis. Deel 5 van het boek bevat acht hoofdstukken die ingaan op de relatie tussen theorie en praktijk. Nicoll, L.H. (1997), Perspectives on nursing theory. J.B. Lippincott, Philadelphia. Dit boek bevat een brede verzameling van zogeheten ‘sleutelartikelen’ in de Engelstalige verpleegkundige vakliteratuur. Deel 3 van het boek bevat veertien artikelen over verplegingswetenschap over kennis. Deel 5 van het boek bevat acht hoofdstukken die ingaan op de relatie tussen theorie en praktijk.
go back to reference Bakker. A. (1985), ‘Leerstijlen, verborgen thema’s in opleidingen’. In: Handboek opleiders in organisaties, afl. 3, pp. 3-30. Bakker. A. (1985), ‘Leerstijlen, verborgen thema’s in opleidingen’. In: Handboek opleiders in organisaties, afl. 3, pp. 3-30.
go back to reference Gilligan, C. (1985), Een ander geluid: Vrouwelijke psychologie in theorie en praktijk. Bert Bakker, Amsterdam. Gilligan, C. (1985), Een ander geluid: Vrouwelijke psychologie in theorie en praktijk. Bert Bakker, Amsterdam.
go back to reference Heeremans, M. e.a. (1985), Programmeren van onderwijs op basis van leerstijlen. Werkgroep DOZ, VBBSPO, Amsterdam. Heeremans, M. e.a. (1985), Programmeren van onderwijs op basis van leerstijlen. Werkgroep DOZ, VBBSPO, Amsterdam.
go back to reference Kolb, D.A. (1984), Experiental learning: Experience as the source of learning and development. Prentice Hall, Englewood Cliffs (NJ). Kolb, D.A. (1984), Experiental learning: Experience as the source of learning and development. Prentice Hall, Englewood Cliffs (NJ).
go back to reference Rijswijk, F.A.W.M. van & J.D.H.M. Vermunt (1987), Handleiding voor consulenten en studiebegeleiders. Open universiteit/Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg. Rijswijk, F.A.W.M. van & J.D.H.M. Vermunt (1987), Handleiding voor consulenten en studiebegeleiders. Open universiteit/Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg.
go back to reference Rijswijk, F.A.W.M. van & J.D.H.M. Vermunt (1987), Vaardig studeren: Inventaris leerstijlen. Open universiteit/Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg. Rijswijk, F.A.W.M. van & J.D.H.M. Vermunt (1987), Vaardig studeren: Inventaris leerstijlen. Open universiteit/Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg.
go back to reference Santegoets, H.M.C. & P.C.M de Jong (1993), ‘Leerstijlen en rendementsverbetering’. In: Onderwijs en gezondheidszorg 17, nr. 10, pp. 177-181. Santegoets, H.M.C. & P.C.M de Jong (1993), ‘Leerstijlen en rendementsverbetering’. In: Onderwijs en gezondheidszorg 17, nr. 10, pp. 177-181.
go back to reference Vermunt, J.D.H.M. (1992), Leerstijlen en sturen van leerprocessen in het hoger onderwijs. Swets en Zeitlinger, Amsterdam. Vermunt, J.D.H.M. (1992), Leerstijlen en sturen van leerprocessen in het hoger onderwijs. Swets en Zeitlinger, Amsterdam.
Metagegevens
Titel
10 Onderzoek in praktijk brengen
Auteurs
Marijke Visser
Anneke de Jong
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1276-4_10