Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1 Inleiding: het veld verkennen

Auteur : Drs Anneke de Jong

Gepubliceerd in: Onderzoekend vermogen voor verpleegkundigen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het onderzoekend vermogen van verpleegkundigen is een middel om zorg te verlenen waarbij de patiënt in het middelpunt staat en naar de laatste stand van kennis wordt verzorgd. In dit hoofdstuk werd duidelijk dat de drive achter het onderzoekend vermogen de wil is om te veranderen, te verbeteren en te vernieuwen. Met een patiëntgerichte en praktijkgerichte houding vormen waargenomen problemen rondom patiënten de basis voor onderzoekend actief worden. Daarbij staat niet de wens van een organisatie om een bepaalde vernieuwing door te voeren centraal of de eis van evidence-based werken, maar het zoeken naar een oplossing voor een patiëntprobleem, passend bij de visie op verplegen van de organisatie en de afdeling, passend in de structuur van de organisatie en zo mogelijk evidence-based.
Onderzoekend vermogen heeft drie kenmerken: een onderzoekende houding, kennis over onderzoek van anderen toepassen en zelf onderzoek doen. Deze driedeling vormt de basis van dit boek.
Voetnoten
1
Waar in dit boek ‘de patiënt’ staat, kan ook ‘de cliënt’ of ‘de bewoner’ gelezen worden. Om de leesbaarheid te bevorderen, wordt met betrekking tot patiënten steeds gesproken van ‘hij’. Hier moet waar dat van toepassing is uiteraard ‘hij/zij’ worden gelezen. Met betrekking tot verpleegkundigen spreken we doorgaans van ‘zij’, maar ook daar kan ‘zij/hij’ gelezen worden.
 
Literatuur
go back to reference Doorne, P. van (2011). Onderzoekend vermogen. Dé brandstof voor de reis naar de toekomst. Onderzoek naar het gewenste onderzoekend vermogen van een hbo-geschoolde medewerker in de beroepspraktijk. Groningen: AOG School of Management. Doorne, P. van (2011). Onderzoekend vermogen. Dé brandstof voor de reis naar de toekomst. Onderzoek naar het gewenste onderzoekend vermogen van een hbo-geschoolde medewerker in de beroepspraktijk. Groningen: AOG School of Management.
go back to reference Hogeschool Utrecht (2015). Onze wereld van morgen. Visie op onderwijs. Utrecht: Hogeschool Utrecht. Hogeschool Utrecht (2015). Onze wereld van morgen. Visie op onderwijs. Utrecht: Hogeschool Utrecht.
go back to reference Jong, A. de, Maesschalck, L. De, Legius, M., Vandenbroele, H., Glorieux, M. & Visser, M. (Eds.) (2016). Inleiding wetenschappelijk onderzoek voor het gezondheidsonderwijs. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Jong, A. de, Maesschalck, L. De, Legius, M., Vandenbroele, H., Glorieux, M. & Visser, M. (Eds.) (2016). Inleiding wetenschappelijk onderzoek voor het gezondheidsonderwijs. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Metagegevens
Titel
1 Inleiding: het veld verkennen
Auteur
Drs Anneke de Jong
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1204-7_1